Sněmovní tisk 199
Vl.n.z., kterým se upravují otázky souvis. s užíváním bytů - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 4. 2022.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 199/0 dne 12. 4. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1226/21, PID KORNBW5LXTB5.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

  Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 25. 10. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 4. 2022 (usnesení č. 47). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Havránek a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 7. 7. 2022 na 31. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 12. 7. 2022 na 31. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 319).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 50 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 9. 2022 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 9. 2022 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 199/2, který byl rozeslán 29. 9. 2022 v 10:46.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 10. 2022 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 103, usnesení č. 393).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 11. 2022 návrh zákona Senátu jako tisk 4, dokument 4/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 11. 2022 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 23. 11. 2022 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 4/1 (záznam z jednání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 23. 11. 2022 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 4/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 1. 12. 2022 na 3. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 50).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 12. 2022.
  Prezident zákon podepsal 7. 12. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 12. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 12. 2022.

Zákon vyhlášen 20. 12. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 191 pod číslem 424/2022 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1109Klára Dostálová22365-34790.docx (45 KB) 25. 8. 2022 v 11:17:06
1174Klára Dostálová22430-34876.docx (43 KB) 6. 9. 2022 v 18:44:18
1308Jiří Havránek22564-35113.docx (22 KB) 27. 9. 2022 v 17:41:33
1309Jiří Havránek22565-35114.docx (20 KB) 27. 9. 2022 v 17:41:52


Deskriptory EUROVOCu: bytová politika, bytové právo, cena energie, tepelná energie, vytápění

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)