(17.10 hodin)
(pokračuje Anna Hubáčková)

Takže bude pro nás velkou výzvou, jak opravovat přístupové cesty stávající, zda u toho ještě přemýšlet - a jak vážně - o zadání nějakého dalšího pokračování, se ještě debata nevedla. Pokud starostové byli seznámeni, nebyla jsem to já, kdo seznamoval, tak jejich názor zrovna na tuto projektovou dokumentaci neznám. Ale myslím si, že nás čeká ještě vyhodnocení celého zásahu a přístupových cest, bezpečnosti, někdy až koncem září a do té doby obě přístupové cesty budou uzavřeny pro veřejnost. Pak teprve zahájí bezpečnostní posuzování a prověrky stability určitých úseků, které byly vyhodnoceny špatně před požárem, natož po požáru.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji, paní ministryně, za odpověď. Zeptám se, zda je zájem o doplňující otázku? Není.

Takže v tuto chvíli přejdeme k další interpelaci a já poprosím, aby přišel k řečnickému pultu pan poslanec Petr Letocha, a řeknu, že má interpelaci na pana ministra vnitra. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Letocha: Děkuji vám, paní předsedající. Vážený pane ministře, do roku 2027 nás v podstatě každý rok čekají nějaké volby. Letos jsou to volby komunální, v lednu nás čekají volby prezidentské, v roce 2024 jsou to volby do Senátu a tak dále. Práci na volební legislativě tak vidím jako velmi důležitou a zajímalo by mě, jaké změny chystá Ministerstvo vnitra v oblasti voleb. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za přednesení interpelace a dodržení času. V tuto chvíli požádám, aby přišel k řečnickému pultu pan ministr vnitra. Máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan: Děkuju, paní místopředsedkyně, za slovo. Já jsem rád, že tady pan poslanec Letocha uvedl na pravou míru, že i příští rok se budou konat volby, protože já po tom, jak tady minule vehementně vystupoval pan předseda Okamura a tvrdil nám, že příští rok konečně bude rokem, kdy nebudou žádné volby, tak já jsem mu na malý okamžik uvěřil a trochu zapomněl, že volíme prezidenta, hlavu státu. Takže i příští rok volby budou a je dobře si to uvědomit, protože v České republice se skutečně volí v podstatě stále a každý rok máme nějaký typ voleb.

Jenom chci předeslat, že to, co tady teď budu říkat, není to, co se stane. O tom rozhodne Poslanecká sněmovna, o tom rozhodne Parlament. Tohle je jenom návrh, na kterém jsme se v pracovní skupině shodli v rámci Ministerstva vnitra v zákonu o správě voleb, který se má stát nějakým nosičem reformy nejrůznějších procesů. Určitě bude velká diskuse o tom, ale my s tím jako Ministerstvo vnitra přijdeme. Říkám, přijdeme s tím a bude tady diskuse, to je legitimní postup - návrh na jednodenní volby. V České republice volíme stále dva dny. My si myslíme, že bychom tady mohli přistoupit k obvyklé praxi, zamezit tak nejrůznějším potenciálním nebezpečím, která jsou s dvoudenními volbami spojena. Ten návrh bude každopádně představen, ale nejdřív ještě předtím bude projednán i vládou.

Co se určitě stane nezávisle na tom, jestli budou, nebo nebudou jednodenní volby, je vytvoření informačního systému voleb, což je věc, která by mohla být velmi příjemná při vydávání voličských průkazů. Pokud chce někdo voličský průkaz, tak ho chce většinou proto, že se nachází někde mimo teritorium svého města, své obce, ale ten voličský průkaz si mohl vyzvednout jenom právě ve svém městě, na svém úřadě a podobně. Pokud bude tento elektronický systém uveden, tak výdej voličských průkazů nebude podléhat místní příslušnosti. To znamená, že pokud budete delší čas v jiném městě, v tom jiném městě si budete moci voličský průkaz vyzvednout a v klidu tam odvolit. Nebudete se muset vypravovat na nějaký úřad do svého domovského města, což mnohokrát postrádalo logiku, protože ten člověk si ho vyzvedával, aby právě mohl být někde mimo.

Informační systém správy voleb pomůže i nám politikům, protože už nebudeme muset stát fronty na úřadech při podávání kandidátních listin, bude umožněno elektronické podávání kandidátních listin a bude možná i on-line delegace do okrskových volebních komisí, stejně tak elektronický sběr podpisů na peticích na podporu kandidatury. To je návrh, který by samozřejmě mnohé zjednodušil.

Chceme - zase uvidíme, jak rozhodne Parlament i vláda - rozšířit hlasování ze zahraničí také na volby do Evropského parlamentu. Pro senátní volby a volbu prezidenta republiky chceme zavést jeden hlasovací lístek, na kterém budou uvedeni všichni kandidáti. A návrh přináší opatření na podporu práva zdravotně postižených osob s různými typy znevýhodnění hlasovat ve volbách, například informování sluchově postižených voličů ve znakovém jazyce a podobně.

Zároveň samozřejmě pracujeme i na některých reliktech, které jsme zdědili - větší stálost územního vymezení senátních obvodů, kde víme, že docházelo k častým změnám. Někdy se stávalo, že v určitých regionech lidé volili častěji než jinde, někde naopak nevolili dlouhou dobu, takže by mohlo být i zpochybňováno jejich ústavní právo volit do horní komory Parlamentu. Stejně tak chceme pevný termín konání voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků v souběhu s volbami do Senátu. Všichni teď cítíme a vidíme, že ty volby se jakoby stále přibližují k letním měsícům. Letos do komunálních voleb už volíme v září, volívalo se ještě někdy před osmi lety, teď tipuji, v polovině října. Takže tady chceme zafixovat logicky pevný termín, což i politickým stranám umožní nějaký větší časový prostor po letních měsících i na volební kampaně.

Jenom chci říci, že zákon o správě voleb ani novely volebních zákonů nezasahují do samotných volebních systémů. Není to volební revoluce, je to volební evoluce, je to modernizace systému voleb v České republice, nikoliv změna systému voleb. Děkuju.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za odpověď. Zeptám se, zda je zájem o doplňující otázku? Vidím, že není, takže jsme se vypořádali s další interpelací.

A nyní bych poprosila, aby nám přišla přednést interpelaci paní poslankyně Margita Balaštíková, a je na pana ministra zemědělství.

 

Poslankyně Margita Balaštíková: Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem tady už poněkolikáté, tak nebudu pořád zdravit. Pane ministře, v měsíci srpnu došlo k ukončení pracovního poměru s ředitelem SZIFu, panem Martinem Šebestyánem. Ráda bych se vás dotázala, zda je vám známo, že výše zmíněný ředitel byl ředitelem již za vašeho ministra, pana Jurečky. Bývalý ministr zemědělství Jurečka vždy vyzdvihoval práci SZIFu i práci pana ředitele Šebestyána a dotazuji se vás, co stojí za vaším rozhodnutím propustit v době předsednictví Evropské unie kvalifikovaného pracovníka, k jehož výkonu funkce nebyly ze strany ministrů i odborné veřejnosti připomínky.

Současně bych chtěla znát odpověď, zda si uvědomujete skutečnost, že SZIF je ve velmi složitém období, protože se začne naplňovat Green Deal a Česká republika stále nemá hotové strategické plány k naplňování Green Dealu. SZIF čeká nastavení, monitorování a vyhodnocování kroků k naplňování cílů EU. Je nutné provést implementace nových systémů pro žádosti několika desítek podpor, což také znamená ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství vytvořit několik desítek nových nařízení vlády a přenastavit pravidla pro jednotlivé podpory a žádosti k nim. Také to znamená vytvořit několik desítek nových tiskopisů k žádostem. Je možno to zvládnout v termínech, kdy vám chybí čas na všechny tyto výše zmíněné eventuality bez problému, kdy se ještě zbavíte ředitele, který zná celou problematiku? Přitom zemědělci již na jaro potřebovali mít hotové strategické plány, jak je tomu v jiných zemích, aby si mohli naplánovat osevní postupy, a živočišná výroba také potřebuje znát řadu dat ze strategických plánů pro svoji činnost.

Nejsem si jistá, zda si plně uvědomujete, co se tímto krokem dalo do pohybu. Moje další otázky jsou: Je možno všechno zvládnout v termínech tak, aby nedošlo k pozastavení nebo opoždění výplaty podpor? A je již vypsáno výběrové řízení na obsazení místa generálního ředitele SZIFu? A jsou již přihlášeni případní uchazeči a v jaké době předpokládáte, že bude jmenován nový generální ředitel Státního zemědělského a intervenčního fondu? Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Já děkuji. Pan ministr zemědělství není přítomen, takže interpelace bude vypořádána písemně.

Než přejdu k další interpelaci, tak si dovolím přečíst omluvy, které jsem obdržela. Bělobrádek Pavel od 10.30 do 13 hodin z pracovních důvodů, Oldřich Černý od 15.10 - pracovní důvody a Tesařík Antonín od 16 do 18 - pracovní důvody.

A nyní bychom přešli k další interpelaci a poprosila bych, aby přišel k řečnickému pultu pan poslanec Vladimír Zlínský, který má interpelaci na ministryni obrany. Pane poslanče, máte slovo. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP