(17.00 hodin)
(pokračuje Vladimír Balaš)

Jinak legislativa pochopitelně v případě nějakých mimořádných situací, které jsou dány krizovými opatřeními, třeba při nouzovém stavu, takovou možnost umožňuje. Jinak vše, pokud jde o tu on-line výuku, se řídí metodikou Národního akreditačního úřadu, která ale předpokládá prezenční výuku, pokud možno.

Pokud jde o informace, které v tomto ohledu máme - my komunikujeme s vysokými školami neustále přes mou náměstkyni, paní profesorku Wildovou, která má na starosti sekci vysokého školství, vědy a výzkumu - tak je vnímána on-line výuka jako nepříliš dobrá, možná i stresující, psychicky zatěžující studenty a demotivující. Takže pokud budeme jenom trochu moci, tak bychom se snažili tomu vyhnout. Není to jenom otázka studentů, ale také učitelů, protože ti, když učí z domova, i na ně jsou kladeny vyšší nároky na kvalitu připojení, to ne vždycky funguje úplně skvěle, jsou to extra náklady, je to něco, co nebudeme chtít. Jinak jsou pochopitelně i data o tom, jestli byli nebo nebyli studenti spokojeni v minulém období, takže zkušeností je opravdu dost. Kupodivu dost studentů spokojeno bylo, asi 81 %, a 66 % má vyloženě pozitivní hodnocení on-line výuky. Já si to umím představit spíš jako hybridní možnost v případě, že někdo je nemocen, tak se připojí do třídy on-line. Ale nejde jenom o fyzické zdraví, ale také o psychické, myslím si, že studenti se také mají vídat ve školách.

Takže pokud to bude jenom trochu možné, budeme preferovat jiné způsoby, a jedním z těch způsobů je posunutí výuky semestrů a uspoření energií, když se přesune výuka do teplejších měsíců, a dalším systémovým krokem je samozřejmě nějaký centrální dodavatel na úrovni vlády a nějaké další opatření, které zajistí energii za rozumné ceny, ale to je otázka, která se bude řešit v nejbližších dnech. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji, pane ministře. Zeptám se v tuto chvíli, zda je zájem o doplňující otázku? Vidím, že ano, takže poprosím pana poslance.

 

Poslanec Jan Berki: Já se jenom ujistím, že v podstatě v tuto chvíli je úvaha i na dlouhodobější úpravu těch semestrů, nikoliv třeba jenom jednorázová v tomto roce?

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Pane ministře?

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Vladimír Balaš: Já si myslím, že ano, protože to je racionální úvaha. A já myslím, že budeme mít problémy s energiemi nejenom v této zimě, ale možná i v těch nadcházejících. Obecně si myslím, že bychom měli přispívat možná i k ochraně klimatu tím, že nemusíme protopit svět. Ale je pravda, že jiný problém může být v kamenných univerzitách, které mají staré budovy, které jsou nezateplené, jiný v těch nových. Takže možná nějaké rekonstrukce a investice do infrastruktury vysokoškolské by byly na místě. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji, pane ministře. Takže přistupujeme k další interpelaci a poprosila bych, aby přišel k řečnickému pultu pan poslanec Richard Brabec, který přednese interpelaci na ministryni životního prostředí. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Richard Brabec: Děkuju za slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, tentokrát z jiného soudku, paní ministryně, a z názvu mé interpelace je myslím dostatečně jasné, na co se budu chtít zeptat.

Katastrofický požár v Národním parku České Švýcarsko přilákal pozornost také mimo jiné k tématu, které možná pro širší veřejnost nebylo tak známé, a to je vlastně vůbec logistika nebo přístup k Pravčické bráně. Ještě za mého fungování na rezortu jsem zadal studii, která měla zhodnotit alternativní možnosti přístupu k této úžasné přírodní památce tak, aby byla možnost zvážit, zda je skutečně jediná varianta přístup přes soukromý pozemek. Ta studie podle mých informací, které mám i z regionu a které se mimo jiné objevily i v médiích, by měla být už na světě, dokonce snad byla odprezentovaná starostům nebo regionu obecně ještě před touto katastrofou. A tak jsem se chtěl zeptat, jestli skutečně je k dispozici, protože objednavatelem byl národní park a popřípadě Ministerstvo životního prostředí, a co z ní vlastně vyplývá, jestli je tedy alternativní možnost a jak v této věci bude Ministerstvo životního prostředí dále postupovat. Děkuju.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za přednesení interpelace a za dodržení času a v tuto chvíli poprosím o slovo paní ministryni životního prostředí, paní Annu Hubáčkovou. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně životního prostředí ČR Anna Hubáčková: Děkuji za slovo. Úvodem bych chtěla poděkovat všem, co pomáhali hasit, co pomáhali zvládnout tuto velkou krizovou situaci, tento největší lesní požár, především Ministerstvu vnitra, jeho složkám, hasičům, policajtům. Máme těch, kteří umí zvládat krizové situace, hodně, patří k nim i Ministerstvo obrany, které nám pomáhalo, patří k nim i Ministerstvo zemědělství a samozřejmě spousta dalších subjektů.

Já jsem se do té doby nějak nedostala k informaci, že přístup na Pravčickou bránu je přes soukromý pozemek. Pak se to začalo objevovat v médiích a já jsem v době požáru nevěděla o zadání ani o ukončení projektu, který směřoval k zhodnocení přístupových alternativních cest na Pravčickou bránu. Pak jsem byla ubezpečena, že existuje, a začátkem srpna mně ji sami projektanti představili. Je to studie, která samozřejmě vznikla v době před požárem, reagovala na stav, jaký byl, navrhla alternativní přístupovou cestu. Zda by byla teď po tom požáru využitelná, nevím, protože část těch cest byla vedena dokonce po žebřících, po skalním útesu. My ještě doposud nemáme zpřístupněný celý národní park, abychom si byli jistí - a teď je uzavřený právě nejblíž kolem Pravčické brány - abychom si byli jistí, zda to je vůbec technicky a bezpečnostně možné. To je první věc. Druhá, zda bychom vůbec do takové poměrně technicky jednak náročné, ale i málo bezpečné verze šli. Znamenalo by to vybudovat nejdřív nějakou alternativní cestu, pak tedy budovat ten chodník - celkově v době, skoro bych řekla, před největším zdražením 40 milionů korun, myslím si, že teď už by cena této cesty byla ještě větší. Ale současně říkám, i tato alternativní cesta skončí, pokud se chce někdo dostat k Pravčické bráně na soukromém pozemku, takže téměř neřešitelné. A z hlediska přístupu k Pravčické bráně nyní nemáme ještě prověřeny a staticky vyhodnoceny ty přístupové cesty. Už v tomto projektu se ukázalo, že jedna z přístupových cest vede úsekem, který je havarijní, už vlastně před požárem málo stabilní, a i tak by nám nezbývalo než tento úsek cesty opravovat, natož teď po požáru, a tam jsme se ještě do toho nedostali. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP