(17.20 hodin)

 

Poslanec Vladimír Zlínský: Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, mohla byste nám prosím objasnit, jakým způsobem chce Ministerstvo obrany zajistit dostatečný počet patřičně vycvičených občanů, schopných a ochotných zajistit obranu naší vlasti v případě, že dojde k rozpadu NATO - i se Sovětským svazem jsme měli být na věčné časy - nebo budeme ohrožováni jiným státem NATO jako v případě sporu mezi Řeckem a Tureckem a hrozícím konfliktem mezi těmito zeměmi? Jak nás učí historie, mají se takové velké vojenské aliance tendence rozpadat z důvodu existence jiných bezpečnostních zájmů jednotlivých zemí, hlavně v době chaotických krizí.

Jaká opatření navrhujete a realizujete, aby byla zajištěna zmíněná příprava, zejména mladé generace, která je schopna maximálně hrát strategické počítačové hry? I když nic proti nim, mohly by se taky hodit. Vzhledem k tomu, že všeobecný vojenský výcvik prodělali občané, jejichž věk již přesahuje čtyřicet a více let, je těžko představitelná možnost, že příští válka na našem území, která se zde může odehrávat, bude válkou starých mužů, kteří budou bojovat za své zhýčkané potomky.

Jakým způsobem a jakými reálnými opatřeními chcete zajistit výchovu k vlastenectví, zlepšit fyzickou připravenost, psychickou odolnost a brannou připravenost mladé generace v co nejkratším období tak, abychom mohli flexibilně a rychle reagovat na možné chaotické výzvy u nás, v našem blízkém okolí i ve světě? Děkuji za odpovědi.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji, pane poslanče, děkuji za přednesení a dodržení času. Paní ministryně obrany Jana Černochová je omluvena, interpelace bude vyřízena písemně. Nyní požádám, aby přišel k řečnickému pultu pan poslanec Jan Síla, který má interpelaci na ministra zdravotnictví. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Síla: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, já bych jenom chtěl ministra Válka interpelovat ohledně nového rozpočtu pro zdravotnictví. V souvislosti s očkováním proti covidu totiž bylo uvedeno, že výdaje kapitoly Ministerstvo zdravotnictví číslo 335 se navyšují o 3,2 miliardy korun. Navíc je vyhlášený dotační program 335 milionů korun jako refundace nákladů na monoklonální protilátky nestátním zdravotnickým zařízením, které by nebyly využity, a to znamená exspirovaly a byly vyhozeny. Z téhož důvodu bylo přiřazeno také nemocnici Bulovka 900 milionů korun, což činí dohromady 1,2 milionu korun vyhozených do luftu. Zase v kapitole 336 Ministerstva zdravotnictví se příjmy snižují o 4,9 miliardy korun.

Já bych chtěl požádat pana ministra Válka, jestli by byl tak moc hodný a podal nám tady jakýsi výklad, až bude k dispozici, jak to vlastně s financování zdravotnictví je, o kolik vlastně přibylo a o kolik ubylo peněz ve zdravotnictví. Děkuji, to je vše.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za přednesení interpelace a dodržení času. Interpelace byla na pana ministra zdravotnictví, který je omluven, a bude to vyřízeno písemně.

Další, kdo přednese svoji interpelaci, je paní poslankyně Vladimíra Lesenská a tato interpelace je opět na ministra zdravotnictví. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Vladimíra Lesenská: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, hygienické stanice spadají do vaší gesce a jsou to právě hygienické stanice, které zodpovídají za dodržování předpisů ve své gesci, tudíž i dodržování vyhlášky, kterou se stanoví hygienické limity prostředí pobytových místností některých staveb. Stanoví limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí staveb. Vedle teploty je to vlhkost prostředí, přítomnost plísní, alergenů a přítomnost karcinogenních a dalších látek. Úspory díky nedostatku energií a jejich drahotě jsou všemi zmiňovány neustále. Tu bychom si měli vzít svetr, tam snížit teplotu na 18 nebo 19 stupňů a vzápětí třeba nápad ohřívat vodu na teplotu o 20 stupňů nižší. Jak na tato opatření bude reagovat vlhkost v místnostech a tím výskyt plísní, vám asi líčit nemusím. Stejně tak vám nemusím vysvětlovat, jak a kdy se množí bakterie legionella v zásobnících pro ohřev vody a v rozvodech teplé vody jako takové. A už vůbec vám nemusím líčit, jak to vypadá, když se tato bakterie dostane do lidského těla.

Šetřit a zbytečně neplýtvat je správné, ale mělo by to být také reálné a bez dopadů na naše zdraví. Jak budete řešit případný nárůst alergických reakcí a nárůst nemocnosti díky chladným místnostem? Domýšlíte vůbec dopady některých opatření? Aby nedocházelo ke kontaminaci bakteriemi legionella, je nutné zajistit správnou teplotu vody. Bakterie se totiž nemnoží při teplotách nad 55 stupňů ve vodovodních systémech. Jak bude moci postupovat zaměstnanec, který se touto bakterií díky nízké teplotě nakazí? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za přednesení interpelace a dodržení času. Tato interpelace bude opět vyřízena písemně. A nyní požádám, aby přišla paní poslankyně Karla Maříková, která má interpelaci také na pana ministra zdravotnictví. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážený pane ministře, nemocnice řeší problémy s budoucími dodávkami energií. Jde o velké cenové skoky, ale objevují se také zprávy o hrozbě úplného výpadku a zhasnutí fakultních nemocnic. Vy jste dokonce vsadil své ministerské místo a řekl jste: Pokud fakultní nemocnice nebudou mít proud, tak já nebudu ministr zdravotnictví. Fakultní nemocnice mají jedinou jistotu, že mají energie do konce roku. S novým rokem ovšem vyprší dosavadní smlouvy s dodavateli a nové nejsou na obzoru. Váš mluvčí Ondřej Jakob se vyjádřil, že Ministerstvo zdravotnictví provádí a bude provádět pro všechny svoje organizace centralizovaný nákup. Prozatím žádný nákup na rok 2023 neproběhl. A já se vás ptám, do kdy budete čekat? Nebo se mají pacienti připravit, že začnou v nemocnicích mrznout? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za přednesení interpelace a dodržení času. Tato interpelace bude opět vyřízena písemně.

A nyní poprosím, aby přišla k řečnickému pultu paní poslankyně Věra Adámková, která má interpelaci na ministryni pro vědu, výzkum a inovace. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Mám interpelaci pro vás, paní ministryně Langšádlová, protože máte jedinečnou možnost spojovat vědu a výzkum přes všechny rezorty - alespoň předpokládám, že tuto pravomoc ve svém ministerstvu nebo spravovaném rezortu máte. Vzhledem k tomu, že rozvoj vědy a výzkumu je naprosto nutný pro další rozvoj každé společnosti, tedy samozřejmě i naší, a vzhledem k tomu, že současná doba nám dává řadu otázek, na které neznáme odpovědi, tak je samozřejmě hledám u ministryně pro vědu a výzkum. Postavení tohoto ministerstva, předpokládám, že skutečně je takové, že může propojovat všechna ostatní ministerstva, protože každý jiný ministr má pouze jednu gesci, nemůže tam provádět tato spojující řešení. Zrovna tak to nemůže dělat ani děkan žádné fakulty.

Takže moje otázka zní: Za prvé, jaký je koncept rozvoje vědy a výzkumu pro naši republiku v příštích třech letech, dominantně pro příští rok s ohledem na aktuální otázky řešení jednak zdravotní, sociální i technické v naší republice? Jistě už tam nějaký koncept je.

Za druhé bych chtěla vědět, jakým způsobem se bude novelizovat hodnocení vědy a výzkumu, protože všichni, kdo se v tom pohybujeme, víme, že tam není jasno, není jasno ani ve světě, není to jenom náš problém. Stále se mění hodnocení, hledá se optimální cesta. Jednou je to Hirschův index, jednou impakt faktor, což se ukazuje, že také není úplně optimální. Takže mě zajímá samozřejmě názor naší republiky a vedení vědy a výzkumu u nás.

A dále bych chtěla vědět, jakým způsobem budeme podporovat, nebo ministerstvo, které vedete, bude podporovat napříč rezorty pregraduální vědu a výzkum čili výchovu mladých kádrů pro vědu a výzkum včetně středních škol? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za přednesení interpelace a dodržení času. Paní ministryně Helena Langšádlová je také omluvena, takže tato interpelace bude vyřízena písemně. Jsme u další interpelace. Poprosím, aby přišel pan poslanec Zdeněk Kettner, který má interpelaci na pana ministra školství. Pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP