(16.40 hodin)

 

Poslankyně Lenka Knechtová: Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, dle vašeho vyjádření z tiskové konference by školy měly dostat podporu od státu na úhradu energií. Peníze by měl získat jejich zřizovatel. O jaké podobě pomoci uvažujete, jakou formu by měla mít? Dále jste zmínil, že podporu by měly získat základní, střední a také vysoké školy. Chci vás upozornit, že zejména mateřské školy jsou zřízeny i v těch nejmenších obcích, a ty mají velmi malé rozpočty, a proto je potřeba myslet i na naše mateřinky. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za dodržení času a přednesení interpelace. Nyní požádám o slovo pana ministra školství, mládeže a tělovýchovy, pana Vladimíra Balaše. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Vladimír Balaš: Děkuji, paní předsedající. Paní poslankyně, dámy a pánové, jestli jsem při tiskové konferenci nezmínil mateřské školy, tak to neznamená, že bychom na ně nemysleli. Skutečně je to tak, že patří do jednoho vzdělávacího systému, a pochopitelně že náklady na energie a činnost škol a školských zařízení jsou součástí takzvaných provozních nákladů, které standardně hradí školám zřizovatelé, a v rámci rozpočtového určení daní dostávají prostředky. Předpokládáme, že částka pro rok 2023 bude navýšena, to je jedno z těch opatření, která budou nezbytná, ale asi se nedá spoléhat pouze na to - do jisté míry odpověděl tady tak trošku pan ministr Jurečka. Stát bude muset přijmout a chystá řadu systémových opatření tak, aby zabezpečil dost energií pro všechny veřejné instituce, pro všechny ty, kteří poskytují nějaké veřejné služby tohoto rázu, včetně mateřských škol, základních škol, středních škol. Těch opatření bude asi celá sada, záleží trošku na konkrétních... jak to bude konkrétně vypadat, záleží také na dohodě, na které se pracuje teď o víkendu v rámci připravované Evropské rady, která se týká energetiky. Předpokládám, že jednání vlády na to téma proběhne v krátké době, a v krátké době se i ten návrh případně na legislativní změny, které by měly zabezpečit tyhlety otázky, dostane do Poslanecké sněmovny a do Parlamentu obecně.

Takže odpovím, že na to myslíme, je to samozřejmě důležité. Chápu, že stejně jako pro seniory, tak také pro děti musíme vytvořit podmínky, ale netýká se to zdaleka, to systémové opatření, pouze dětí a seniorů, mělo by se to týkat každého z nás, každé rodiny, a nejenom tedy domácností, ale také podnikatelů a samozřejmě i velkých výrobců. A to je něco, co není jenom v gesci Ministerstva školství, jakkoli Ministerstvo školství na to nepochybně myslí. Nedávno jsem dostal zrovna výzvu od Svazu místních samospráv, s otázkou, jakým způsobem budeme postupovat. A kromě toho, že chystáme systémová opatření, jedním z prvních kroků také bude, a to už připravujeme, zjištění, v jaké situaci které to zařízení bude, jaký zřizovatel, jaké má problémy, protože nákupy energií v jednotlivých krajích jsou různé v jednotlivých zařízeních - někde to kupují centrálně, třeba v Ústeckém kraji, jinde to kupují zřizovatelé sami, mají různé fixace a kupují jinak. Takže si uděláme dokonce i nějaký přehled o tom, kde bude jaká situace, a pak to budeme schopni řešit i individuálně. Takže určitě myslíme na mateřské školky, na ně nemůžeme zapomenout. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji, pane ministře, za dodržení času. Zeptám se paní poslankyně, zda chce dát doplňující otázku? Ano, chce, takže poprosím. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Knechtová: Pane ministře, já moc děkuji. Já bych vás chtěla jenom upozornit, že i starostové obcí na té situaci velmi pracují, i v rámci mateřských a základních škol, které jsou třeba jednotřídní, tak opravdu si řeknu rozpočtově vypomáhají. Takže chci vás opravdu ubezpečit, že v rámci terénu šetříme opravdu, kde můžeme, a držíme vám palce, aby se i vám dařilo.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Také děkuji v tuto chvíli paní poslankyni a poprosím pana ministra školství o odpověď.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Vladimír Balaš: Já jenom chci poděkovat, moc jim za to děkuji a věřím, že společně to zvládneme. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji oběma za dodržení času. Přicházíme k další interpelaci, která je také na pana ministra školství, a v tu chvíli poprosím, aby přišel k řečnickému pultu pan poslanec Martin Hájek. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Hájek: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážený pane ministře, podle informací z doby před několika měsíci očekávala Česká republika příchod zhruba 130 000 dětí ukrajinských uprchlíků, což by znamenalo skoro celý jeden populační ročník. Podle vašich vyjádření z minulého týdne to vypadá, že nakonec bude dětí zhruba polovina z tohoto odhadovaného počtu. Chci se vás proto zeptat, zda je naše školství připraveno tyto žáky pojmout a jestli už jste na ministerstvu zaznamenali nějaký problém. Z informací některých médií vyplývá, že v některých regionech, hlavně v Praze a středních Čechách, se musely otevřít třídy, které jsou složeny výhradně z ukrajinských uprchlíků, a může to tak vytvořit problém s jejich integrací. Jak na tyto situace pohlíží Ministerstvo školství a co dělá pro to, aby byly děti z Ukrajiny integrovány úspěšně? Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za přednesení interpelace a dodržení času a poprosím pana ministra školství. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Vladimír Balaš: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane poslanče, dámy a pánové, vy si mě asi dneska chcete užít, jsou to moje první interpelace. Ale já děkuji, že se ptáte, protože diskuse a vyjasnění si těch otázek je důležité.

Ministerstvo školství pravidelně sleduje, kolik dětí se registruje, mělo nějaké předpoklady, skutečně, někdy koncem minulého školního roku to vypadalo až na těch 130 000, ale ten počet se neustále mění, některé rodiny odcházejí, jiné přicházejí. V současné době, pokud jde o tabulky, a máme dokonce i podle registrace k 30. 6. podle jednotlivých ORP, podle krajů, kolik dětí v které škole nebo v které ORP je. Někde ten problém je větší, někde horší. Jenom pokud jde o čísla, celkem na mateřských školkách je zatím registrováno asi 10 185 ukrajinských dětí, ale některé už přestaly ty školky navštěvovat, takže k nějakému datu, k 6. 9. - my budeme mít pevná data 15. 9. - to bylo 9 038. Pokud jde o základní školy, s těmi, kteří byli přijati a kteří skutečně nastoupili a neodešli, na základních školách je to 42 614 žáků, na středních školách je to 4 037, na konzervatořích 105 a na VOŠkách 140, celkem je to 55 898.

Nás trošku zarazil ten problém u středních škol. Zdá se nám, že studentů na středních školách by mělo být víc, a to, kolik jich tam je, je tak zhruba 25 až 30 % oproti předpokladům. Tak jsme se snažili zjistit, čím to je. Problém je v tom, jak jsme zjistili, a shodují se jak data, tak research, tak náš nezávislý průzkum, že za prvé tedy nejde o povinné vzdělávání, za druhé děti, které mají šestnáct, sedmnáct let, chodí do ukrajinských škol on-line a jejich systém je trošku jiný, je to jedenáctiletka s tím, že pak složí maturitu nebo závěrečnou zkoušku, hlásí se na univerzitu, a jim se nevyplatí, aby nastupovali do našich středních škol a ještě si protáhli o dva roky studium, protože se nejdřív musí naučit česky a pak ještě ten systém je trochu jiný.

Jiná situace je u ukrajinských dětí a rodin, které tady měly zázemí a jejichž děti se do toho našeho systému zapojily, jiná u těch, které tady ty vazby neměly. U nich také není úplně jasné, jestli se chtějí, nebo nechtějí vracet, takže opravdu ta situace je velmi pestrá. My se snažíme zjistit další informace. Já jsem říkal, že jeden problém je v tom, že fungují Ukrajinci na jiných sociálních sítích, než my jsme zvyklí, je to hlavně Telegram, TikTok, takže jsme zaměřili ty kontakty i na tyhlety sítě, a nejenom že zjišťujeme, že k některým rodičům se nedostaly informace, jak mají, ale zjišťujeme i nějaké názory na to, proč nechtějí třeba teenageři nastupovat na těch školách, ale to je typicky jejich odezva. Takže jim se to nevyplatí a nemusí u nás chodit do školy na rozdíl od dětí, které jsou na základních školách. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP