Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Radek Vondráček

Schůze: 1, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 25, 27, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 50, 51, 52, 55, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 86, 88, 92, 94, 97, 98, 101, 102, 103

1. schůze (8. - 10. 11. 2021)

část č. 1 (8. 11. 2021), části č. 8-9 (10. 11. 2021)

2. Slib poslanců
část č. 5 (8. 11. 2021)

3. Informace o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů
část č. 6 (8. 11. 2021)

4. Návrh na zřízení mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu členů
část č. 6 (8. 11. 2021)

5. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy mandátového a imunitního výboru a na kandidáty na předsedu, místopředsedy a ověřovatele Poslanecké sněmovny
část č. 7 (8. 11. 2021)

6. Návrh na ustavení mandátového a imunitního výboru
část č. 8 (10. 11. 2021)

7. Návrh na potvrzení předsedy mandátového a imunitního výboru
část č. 9 (10. 11. 2021)

8. Informace mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců
část č. 9 (10. 11. 2021)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny
části č. 10-17, části č. 19-25, části č. 27-38 (10. 11. 2021)

6. schůze (11. - 28. 1. 2022)

části č. 255-256, část č. 262 (27. 1. 2022), část č. 292 (28. 1. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 117/ - zkrácené jednání
část č. 20 (11. 1. 2022)

68. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 106 (12. 1. 2022), část č. 135, část č. 137, část č. 156 (13. 1. 2022)

77. Ústní interpelace
část č. 279 (27. 1. 2022)

7. schůze (13. 1. 2022)

část č. 12 (13. 1. 2022)

8. schůze (1. - 3. 2. 2022)

část č. 131, část č. 133, část č. 135 (2. 2. 2022)

9. schůze (15. 2. - 4. 3. 2022)

část č. 111, část č. 113 (16. 2. 2022), část č. 207 (3. 3. 2022)

25. Návrh poslanců Radka Vondráčka a dalších na vydání zákona o lobbování /sněmovní tisk 1/ - prvé čtení
část č. 253 (3. 3. 2022)

26. Návrh poslanců Radka Vondráčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování /sněmovní tisk 2/ - prvé čtení
část č. 260 (3. 3. 2022)

48. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 37/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 201-202 (2. 3. 2022)

107. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše
části č. 221-222 (3. 3. 2022)

112. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení  
část č. 289 (4. 3. 2022)

Sloučená rozprava k bodům 25 a 26 /sněmovní tisky 1 a 2/
část č. 255, části č. 257-259 (3. 3. 2022)

11. schůze (18. 2. 2022)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - prvé čtení
část č. 56 (18. 2. 2022)

15. schůze (11. 3. 2022)

1. Vládní návrh zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 170/ - zkrácené jednání
část č. 30 (11. 3. 2022)

16. schůze (22. 3. - 8. 4. 2022)

části č. 237-238 (8. 4. 2022)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 31/ - prvé čtení
část č. 53 (23. 3. 2022)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 137/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 135, část č. 137, část č. 139, části č. 142-146, část č. 148 (25. 3. 2022)

77. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 86/ - třetí čtení
část č. 38 (23. 3. 2022)

17. schůze (29. 3. 2022)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
část č. 36, část č. 52 (29. 3. 2022)

19. schůze (26. 4. - 13. 5. 2022)

část č. 13 (26. 4. 2022), část č. 41 (27. 4. 2022), část č. 136 (10. 5. 2022), části č. 216-217 (13. 5. 2022)

112. Ústní interpelace
části č. 194-195 (12. 5. 2022)

20. schůze (3. - 4. 5. 2022)

1. Návrh poslanců Ivana Adamce, Radima Fialy, Romana Kubíčka, Michala Kučery, Ondřeje Lochmana, a Antonína Tesaříka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 186/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 47, část č. 83 (3. 5. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 166/ - prvé čtení
část č. 136, část č. 138 (4. 5. 2022)

25. schůze (31. 5. - 17. 6. 2022)

části č. 6-7 (31. 5. 2022)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků /sněmovní tisk 139/ - prvé čtení
část č. 199 (15. 6. 2022)

77. Návrh poslanců Radka Vondráčka, Petra Sadovského, Martina Kukly a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 192/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 41, část č. 45 (1. 6. 2022)

78. Návrh poslanců Marka Bendy, Marka Výborného, Jana Jakoba, Josefa Cogana a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/ - prvé čtení
část č. 56 (1. 6. 2022)

27. schůze (23. - 24. 6. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy /sněmovní tisk 177/ - prvé čtení
část č. 77, část č. 80 (23. 6. 2022)

31. schůze (7. - 12. 7. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů /sněmovní tisk 248/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 2, části č. 4-8 (7. 7. 2022)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 222/ - druhé čtení
část č. 43, část č. 45 (12. 7. 2022)

32. schůze (14. 7. - 18. 11. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 259/ - zkrácené jednání
část č. 37 (14. 7. 2022)

34. schůze (27. 8. 2022)

část č. 1 (27. 8. 2022)

35. schůze (6. - 30. 9. 2022)

část č. 5 (6. 9. 2022), část č. 196 (30. 9. 2022)

22. Vládní návrh zákona o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon) /sněmovní tisk 256/ - druhé čtení
část č. 185 (27. 9. 2022)

106. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 206/ - třetí čtení
část č. 152 (9. 9. 2022)

36. schůze (1. - 2. 9. 2022)

část č. 126 (2. 9. 2022)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 94, část č. 96, části č. 103-104, část č. 106 (2. 9. 2022)

39. schůze (16. 9. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 302/ - zkrácené jednání
část č. 34 (16. 9. 2022)

41. schůze (11. - 26. 10. 2022)

část č. 6, část č. 24 (11. 10. 2022)

70. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 165/ - prvé čtení
část č. 70, část č. 73 (12. 10. 2022)

157. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 79-80 (13. 10. 2022)

158. Ústní interpelace
části č. 103-104, část č. 112 (13. 10. 2022)

42. schůze (18. 10. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - třetí čtení  
část č. 16, část č. 18 (18. 10. 2022)

43. schůze (1. 11. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - prvé čtení
část č. 44 (1. 11. 2022)

44. schůze (4. - 16. 11. 2022)

1. Návrh poslanců Karla Haase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 270/ - druhé čtení  
části č. 4-5, část č. 8 (4. 11. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 254/ - třetí čtení  
část č. 23 (4. 11. 2022)

45. schůze (15. 11. - 2. 12. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 335/ - zkrácené jednání
části č. 62-65 (18. 11. 2022)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - druhé čtení
část č. 54 (16. 11. 2022)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 333/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 11 (15. 11. 2022)

34. Vládní návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023 /sněmovní tisk 334/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 13-14 (15. 11. 2022)

102. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - třetí čtení
část č. 129, část č. 132 (30. 11. 2022)

161. Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2022 /sněmovní dokument 353/
část č. 150 (30. 11. 2022)

171. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 342/ - zkrácené jednání
části č. 158-160 (1. 12. 2022)

48. schůze (13. - 16. 12. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 351/ - zkrácené jednání  
část č. 21 (13. 12. 2022)

103. Návrh poslanců Karla Haase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 270/ - třetí čtení
část č. 38, části č. 40-41, část č. 43 (14. 12. 2022)

50. schůze (10. - 25. 1. 2023)

část č. 72 (12. 1. 2023), část č. 14 (10. 1. 2023), část č. 126 (24. 1. 2023), část č. 140 (25. 1. 2023)

1. Návrh poslanců Patrika Nachera, Heleny Válkové, Roberta Králíčka, Jaroslava Bžocha, Kamala Farhana, Marka Nováka, Josefa Kotta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 48/ - druhé čtení  
část č. 45 (11. 1. 2023)

7. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 252/ - prvé čtení
část č. 106, část č. 108 (13. 1. 2023)

59. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 165/ - prvé čtení
část č. 50 (11. 1. 2023)

137. Ústní interpelace
část č. 82, části č. 95-96 (12. 1. 2023)

138. Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2023 /sněmovní dokument 1755/
části č. 143-145 (25. 1. 2023)

Sloučená rozprava k bodům 18 a 21 /sněmovní tisky 352 a 353/
části č. 75-77 (12. 1. 2023)

51. schůze (17. - 19. 1. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 58, část č. 68 (17. 1. 2023), část č. 86, část č. 107, část č. 114, část č. 118 (18. 1. 2023)

52. schůze (7. - 10. 2. 2023)

část č. 14 (7. 2. 2023), část č. 33 (8. 2. 2023)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 270/7/ - vrácený Senátem
část č. 22, část č. 24 (7. 2. 2023)

89. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 312/ - třetí čtení
části č. 42-45, část č. 52 (8. 2. 2023)

55. schůze (28. 2. - 4. 3. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 392/ - zkrácené jednání
části č. 280-281 (2. 3. 2023), část č. 300, části č. 304-305, část č. 309, část č. 313, části č. 315-316, část č. 371, část č. 373, část č. 378, části č. 403-404 (3. 3. 2023), část č. 412 (4. 3. 2023)

Potvrzení trvání stavu legislativní nouze
část č. 2, část č. 7, část č. 15, část č. 77, část č. 79, část č. 82, část č. 84 (28. 2. 2023), část č. 86, části č. 88-90, části č. 93-94, část č. 96, část č. 118, část č. 120, část č. 124, část č. 128, část č. 130, části č. 134-136, část č. 138, část č. 143 (1. 3. 2023)

Posouzení podmínek pro projednání ST 392 ve zkráceném jednání
části č. 185-186, části č. 189-190 (1. 3. 2023), část č. 191, část č. 195, část č. 227, část č. 242, část č. 252, část č. 257 (2. 3. 2023)

63. schůze (4. 4. - 3. 5. 2023)

8. Vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů /sněmovní tisk 352/ - druhé čtení
části č. 15-17 (4. 4. 2023)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů /sněmovní tisk 353/ - druhé čtení
část č. 17 (4. 4. 2023)

143. Odvolání Markéty Pekarové Adamové z funkce předsedkyně Poslanecké sněmovny
část č. 41, část č. 44 (4. 4. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

část č. 9 (16. 5. 2023)

12. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 378/ - prvé čtení
části č. 291-292 (13. 6. 2023)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 286/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 444/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 22 (16. 5. 2023)

132. Návrh na odvolání Daniela Köppla z funkce člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání /sněmovní dokument 1927/
část č. 29, část č. 31 (16. 5. 2023)

136. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 103 (18. 5. 2023)

137. Ústní interpelace
části č. 126-127 (18. 5. 2023)

66. schůze (19. 5. - 16. 6. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 312/ - třetí čtení
část č. 19 (19. 5. 2023), část č. 22, část č. 24, část č. 26, část č. 28, část č. 30, část č. 40 (14. 6. 2023), části č. 54-57 (16. 6. 2023)

67. schůze (8. - 9. 6. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - prvé čtení
část č. 80 (9. 6. 2023)

70. schůze (27. 6. - 12. 7. 2023)

část č. 66 (28. 6. 2023)

98. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany /sněmovní tisk 462/ - prvé čtení
část č. 103 (28. 6. 2023)

120. Ústní interpelace
část č. 136 (29. 6. 2023)

71. schůze (11. - 26. 7. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - druhé čtení
části č. 56-57 (11. 7. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení
část č. 148, část č. 157, části č. 159-160 (13. 7. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - třetí čtení
část č. 282 (21. 7. 2023)

72. schůze (19. 7. 2023)

1. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany /sněmovní tisk 462/ - druhé čtení
část č. 3, část č. 20, část č. 23 (19. 7. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

část č. 92 (6. 9. 2023), část č. 160 (8. 9. 2023), část č. 197 (12. 9. 2023), část č. 297 (15. 9. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - druhé čtení
část č. 113, část č. 154 (6. 9. 2023), část č. 156 (7. 9. 2023)

75. schůze (7. 9. 2023)

část č. 57 (7. 9. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - druhé čtení
část č. 12, část č. 15 (7. 9. 2023)

76. schůze (26. 9. 2023)

části č. 24-25 (26. 9. 2023)

1. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 378/ - druhé čtení  
část č. 34, část č. 36 (26. 9. 2023)

77. schůze (22. 9. - 13. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - třetí čtení
část č. 74 (11. 10. 2023), část č. 96, část č. 111 (13. 10. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

část č. 121 (24. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - prvé čtení
část č. 218 (25. 10. 2023)

99. Návrh poslanců Josefa Cogana, Marka Bendy, Radima Fialy, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Jiřího Navrátila a Radka Vondráčka na vydání zákona o správě voleb /sněmovní tisk 530/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 138 (24. 10. 2023)

107. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 378/ - třetí čtení
části č. 258-259 (27. 10. 2023)

79. schůze (17. - 19. 10. 2023)

část č. 85 (18. 10. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 111, část č. 124 (18. 10. 2023), část č. 187 (19. 10. 2023)

86. schůze (12. - 13. 12. 2023)

část č. 1 (12. 12. 2023)

5. Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu /sněmovní tisk 465/ - druhé čtení  
část č. 26, část č. 28 (12. 12. 2023)

88. schůze (17. - 25. 1. 2024)

části č. 200-201, část č. 208, části č. 210-211, část č. 215, část č. 226, část č. 231, část č. 238 (23. 1. 2024), části č. 252-253, část č. 258, části č. 262-263, část č. 306, část č. 308, část č. 311 (24. 1. 2024), části č. 352-353 (25. 1. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - prvé čtení
část č. 39, část č. 41, část č. 45, části č. 47-48, část č. 50, část č. 55, část č. 57, část č. 68, části č. 74-75, část č. 77 (17. 1. 2024), část č. 150 (18. 1. 2024), část č. 158, část č. 182, část č. 187, část č. 190, část č. 192 (19. 1. 2024), část č. 196 (23. 1. 2024), část č. 275 (24. 1. 2024), část č. 377, část č. 391 (25. 1. 2024)

92. schůze (6. - 7. 2. 2024)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 623/ - prvé čtení  
část č. 47 (7. 2. 2024)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 636/ - prvé čtení
část č. 154, část č. 156, část č. 160, části č. 162-163 (6. 3. 2024)

97. schůze (19. - 20. 3. 2024)

1. Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku
část č. 55, část č. 57 (20. 3. 2024)

98. schůze (9. - 19. 4. 2024)

části č. 102-103 (16. 4. 2024), části č. 164-165 (17. 4. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 491/ - druhé čtení
část č. 152 (17. 4. 2024)

128. Návrh poslance Mariana Jurečky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 605/ - třetí čtení
část č. 89 (12. 4. 2024)

101. schůze (2. - 22. 5. 2024)

4. Vládní návrh zákona o regulaci lobbování /sněmovní tisk 649/ - prvé čtení  
části č. 30-31 (2. 5. 2024)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 653/ - prvé čtení  
část č. 33 (2. 5. 2024)

102. schůze (9. - 10. 5. 2024)

část č. 106, část č. 108, části č. 123-124 (10. 5. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - druhé čtení
část č. 42, část č. 49, části č. 54-55, část č. 76 (9. 5. 2024)

103. schůze (21. - 24. 5. 2024)

část č. 13 (21. 5. 2024)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 636/ - druhé čtení  
část č. 27 (21. 5. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP