(17.00 hodin)
(pokračuje Vít Rakušan)

Ke včerejšku evidujeme na Ministerstvu vnitra 6 430 žádostí a k dnešnímu dni bylo posouzeno 1 637 žádostí. Chtěl bych velmi ocenit práci úřednic a úředníků, aniž bychom jednoho jediného přijali navíc, tak tu agendu a nával žádostí zvládají velmi dobře. Výplata přiznané částky jednotlivým žadatelům v souladu se zákonem je poukazována do 30 dnů ode dne rozhodnutí a k dnešnímu dni už Ministerstvo vnitra vyplatilo oprávněným žadatelům celkovou částku 13 646 876 korun.

Chtěl bych tady vyvrátit ještě jednu fámu, kterou jsem taky slyšel, že důsledkem nějakých rozpočtových škrtů nebudou vypláceny náhrady škody za Vrbětice. To je samozřejmě nesmysl, protože to je vázáno i usnesením Poslanecké sněmovny, a tato částka samozřejmě i v připravovaném rozpočtu současné vlády bude. Je samozřejmě i dobré to, že Ministerstvo vnitra přímo terénně pracovalo a pokoušelo se i starostkám a starostům, občanům vysvětlovat v této oblasti metodiku, jak žádat o náhradu škody.

K otázce trvalého pobytu bohužel nemám tak dobrou zprávu, protože tady je to definováno zcela jasně. Zákon o tom jednorázovém odškodnění do slova a do písmene v § 3 odst. 3 upravuje jediné kritérium pro určení osoby oprávněné žádat o jednorázové odškodnění právě přihlášením k trvalému pobytu v obci. V případě, že daný člověk není hlášen k trvalému pobytu, žádá o odškodnění, tak tady bohužel ministerstvo podle platné zákonné úpravy musí vyhodnotit danou žádost jako neoprávněnou a danou žádost zamítnout. To je samozřejmě na širší diskusi i se Svazem měst a obcí, Sdružením místních samospráv, jak do budoucna systémově tento problém v zákoně vyřešit. Nicméně vyplácení odškodnění za Vrbětice rozhodně zastaveno nebude a do 30. července je možné podávat všechny žádosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Táži se, zda paní poslankyně chce dát doplňující otázku? Není tomu tak, dobře, děkuji.

Nyní tedy vystoupí paní poslankyně Monika Oborná, která interpeluje pana ministra Zdeňka Nekulu, a připraví se pan poslanec Radek Vondráček. Prosím.

 

Poslankyně Monika Oborná: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, já vás interpeluji ohledně kapacit záchranných center CITES, jelikož zákon č. 501, kterým se novelizuje zákon na ochranu zvířat proti týrání, vymezil mimo jiné podmínky ochrany vybraných druhů šelem a lidoopů. Jedná se především o podmínky pro chov zvířat, vybavení a velikost prostor pro zvířata. Obecné požadavky na péči, prostory a vybavení pro chov druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči pak byly s účinností od letošního roku 1. ledna 2022 stanoveny prováděcí vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 451/2021. V případě, že obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne o zabrání zvířete, pokud zvíře chová osoba, které byl pravomocným rozhodnutím uložen zákaz, má být zvíře umístěno do záchranných center CITES. Podle některých chovatelů však v těchto centrech nejsou volné kapacity, kam by bylo možné tato zvířata umístit, a o tato zvířata nejeví rovněž zájem ani zoologické zahrady.

Vážený pane ministře, chci se tedy zeptat, co je pravda na těchto informacích, zda jsou v záchranných centrech dostatečné kapacity pro umístění vybraných druhů zvířat v případech, že dojde k jejich zabrání, a zda skutečně nehrozí jejich utracení, jak se někteří chovatelé obávají.

Já jsem během dne byla informována, že záchranná centra CITES spadají do gesce Ministerstva životního prostředí. Já jsem tedy vycházela v rámci této interpelace z toho, že je to problematika, kterou se zabývá právě zákon proti týrání zvířat, který je v gesci Ministerstva zemědělství. Takže bych vás, pane ministře, chtěla poprosit, pokud byste se mohl k tomu vyjádřit alespoň v rámci možností vašeho resortu, protože je to interpelace, která vzešla od chovatelů, a pokud jsou jejich obavy o to, že... (Předsedající: Váš čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám moc. Pane ministře, požádám vás o odpověď na interpelaci. (K řečnickému pultu jde poslanec Vondráček.) Pan ministr bude odpovídat na interpelaci. (Veselo v sále.) Prosím, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Zdeněk Nekula: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, vážená paní poslankyně, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, spolu s prováděcími vyhláškami je sice v gesci Ministerstva zemědělství, nicméně zřizování základních center CITES a jejich provozování včetně stanovení jejich kapacity však spadá do gesce Ministerstva životního prostředí. Váš dotaz ohledně dostatečných kapacit záchranných center CITES musíte směřovat na paní ministryni životního prostředí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Táži se, zda paní poslankyně...? Nemá doplňující otázku, dobře.

Nyní tedy pan poslanec Radek Vondráček, který interpeluje pana ministra Pavla Blažka, který je nepřítomen, bude odpovězeno písemně. Připraví se paní poslankyně Jana Pastuchová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Právě proto, že je nepřítomen pan ministr spravedlnosti, tak jsem přehlédl pana ministra zemědělství.

Vážený pane nepřítomný ministře spravedlnosti, zažívám tady mírné déjà vu, protože když jsme diskutovali a hlasovali o důvěře vládě, situace byla úplně stejná: pokládal jsem řadu dotazů, které mi do dneška odpovězeny nebyly, a vy jste nebyl přítomen v sále. Asi už nespočítám, kolikrát jsem byl dotazován novináři a kritizována naše strana za to, že se ministři neúčastní interpelací, tak jsem čekal, že v novém volebním období budou ty lavice zaplněné, a že budeme tedy diskutovat. Nerad hovořím do zdi, protože smyslem ústních interpelací je skutečně ta bezprostřední interakce, střet opozice a koalice, aby si veřejnost mohla udělat obrázek, například který z těch dvou je větší ignorant v které debatě. V anglosaských kulturách dokonce někdy taková dobře trefená interpelace znamená, že ministr rezignuje na svůj post. Měl jsem možnost takovou debatu sledovat například v kanadském parlamentu.

Mám velice jednoduchou otázku na vás. Na straně 51 programového prohlášení vlády se píše: "Zasadíme se o zvýšení odměn nejustičních pracovníků v oblasti soudnictví a státního zastupitelství." Já jsem se chtěl zeptat, co tedy znamená slovíčko "zasadíme", protože těmhletěm zaměstnancům jste 29. prosince 2021 vzali přislíbených 1 400 korun jejich platu. A tak by mě zajímalo, co znamená tedy to "zasadíme", kdy a jak jim ty peníze vrátíte, a jak jim tedy přidáte, protože ve svém programovém prohlášení slibujete, že těmto zaměstnancům, těm zapisovatelkám a dalším zaměstnancům nesoudního personálu, přidáte na mzdách. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy paní poslankyně Jana Pastuchová, která interpeluje pana ministra Vlastimila Válka, a připraví se pan poslanec Jan Síla. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, budu stručná. Dám otázky. Začnu ale krátkou statistikou. K včerejšímu dni podle monitoringu, který chodí mně i panu ministrovi, bylo nově 54 685 diagnostikovaných. Proočkovanost populace České republiky je zhruba 63 %. Na začátku ledna se denně průměrně očkovalo 75 000 lidí, na konci ledna už jen 50 000 vakcín denně. Dle dnešního monitoringu celkové počty hospitalizovaných rostou, denní příjmy jsou celkově dohlašovány ve výši asi 250 v průměru, ale bohužel pozorujeme i zastavení poklesu počtu pacientů vyžadujících intenzivní péči. Mezi nově nakaženými potenciálně zranitelnými pacienty je bohužel stále relativně mnoho neočkovaných a nijak nechráněných a to může mít opravdu další následky v nemocniční péči. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP