(16.50 hodin)
(pokračuje Jozef Síkela)

Já bych se chtěl totiž zaměřit do budoucna. Připravujeme celou řadu balíčků a programů, které mají pomoci podnikům se modernizovat, chceme na ně alokovat poměrně velké částky, například z investiční dotace z Národního plánu obnovy zhruba 10 miliard, kde chceme investovat do digitalizace provozů a podniků, kde se chceme zaměřit na výstavbu fotovoltaických elektráren s akumulací. Chceme podpořit elektromobilitu v podnikání, připravujeme podporu certifikací, strategických technologií, které pomohou podnikům při získávání certifikátu managementu jakosti a produktových certifikátů. Chceme se zaměřit na internacionalizaci začínajících podniků, prostě umět kvalifikovaně podpořit firmy, které v Čechách vyrostou v takzvané scaleupy a stanou se rychle rostoucími podniky, které chtějí expandovat i do zahraničí. Máme připraveny technologické inkubace, připravujeme podporu venkovských koloniálů v rámci programu Obchůdek 2021+ a připravujeme i nový podnikatelský balíček s celou řadou klíčových opatření.

Já teď vedu velmi zajímavou diskusi se svým resortním kolegou na Slovensku, kdy oni se zaměřili na podobné věci, připravují několik desítek zákonů a změn zákonů, které mají odbourat byrokracii a mají pomoci podnikům ulehčit podnikání. On se zase živě zajímá o to, co připravujeme my. Takže je celá řada věcí, které do budoucna připravujeme.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám moc děkuji. Paní poslankyně položí doplňující otázku, prosím.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Já vám děkuji za odpověď, pane ministře. Vy jste tady mluvil o kompenzačním bonusu, který má ale 31. ledna končit. Tak bych se chtěla zeptat, protože jsem zaznamenala od pana ministra financí, pana Stanjury, že k prodloužení už by dojít nemělo, takže dle informací od vás k tomu prodloužení dojde u kompenzačního bonusu do dalšího období?

A pak mám ještě další otázku: Jak konkrétně hodláte pomoci českým živnostníkům a malým českým firmám zasaženým astronomickým růstem ceny elektřiny a plynu? Jestli pro ně připravujete nějaký konkrétní program? Protože jde o to, že pokud je odběr elektřiny či plynu veden v režimu místa podnikání, nikoli soukromého místa k bydlení, nelze využít možnost požádat o příspěvek na bydlení. Zásadní je také skutečnost, že ceny energetických komodit jsou u odběrných míst určených k podnikání mnohem vyšší než v nemovitostech určených k bydlení a jejich růst je pro mnohé podnikatele už skutečně likvidační. Takže ještě děkuji za odpovědi na tyto mé otázky.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně, i za dodržení času. Pan ministr se vám chystá odpovědět. Prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jozef Síkela: Já jsem neřekl, že kompenzační bonus bude pokračovat. To samozřejmě budeme s panem ministrem financí diskutovat. Ale vy jste se ptala, jak pomohu podnikatelům zasaženým covidem. V tuto chvíli je ten stav v ekonomice takový, že v podstatě normální podnikání je možné. Pokud jde o ceny energií, podnikatelé a firmy, malé a střední podniky budou moci na úhrady svých nákladů na energii požádat o úvěr se státní zárukou až do výše 2 milionů korun, přičemž záruka bude poskytnuta až do výše 80 %. Umožní to rozšíření programu Záruka 2015 až 2023 poskytovaného národní rozvojovou bankou. A my tam ještě máme neuzavřené určité technické věci, jak to uděláme tak, aby to pro ty podniky bylo co nejvýhodnější, jestli to budeme dělat přes komerční sektor, nebo jestli to budeme dělat přímo přes národní rozvojovou banku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Nyní vystoupí se svou interpelací paní poslankyně Jana Hanzlíková, bude interpelovat pana ministra Mariana Jurečku, a připraví se paní poslankyně Eliška Olšáková. Prosím.

 

Poslankyně Jana Hanzlíková: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane nepřítomný ministře, nyní v době energetické chudoby a zvyšování cen téměř všeho se na mě obrací mnoho občanů, kteří se v důsledku dlouhých vyřizovacích lhůt ze strany lékařské posudkové služby dostávají do značných finančních problémů. Nedostatek posudkových lékařů vede totiž k tomu, že se nepřiměřeně prodlužují řízení především v oblasti nepojistného systému. Ta trvají mnohdy několik měsíců a to samozřejmě velmi negativně dopadá na kvalitu života osob, které o tyto dávky žádají. A musíme si říct, o jaké osoby se jedná. Jsou to zejména osoby se zdravotním postižením, s vážným onemocněním a o jejich rodiny a pečující.

Minulá vláda se touto problematikou intenzivně zabývala, přijala mnoho opatření a považovala ji za velmi důležitou. Proto se ptám pana ministra: Jaký je aktuální stav lékařské posudkové služby, zda je tato služba v současné době personálně stabilizovaná, v jakých lhůtách se dnes o dávkách rozhoduje? Ale především, jaká konkrétní opatření Ministerstvo práce a sociálních věcí přijme, aby nedocházelo k dlouhým vyřizovacím lhůtám, které dostávají občany do nepříznivých životních situací? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, paní poslankyně. Na vaši interpelaci vám bude odpovězeno písemně.

Nyní vystoupí paní poslankyně Eliška Olšáková, která interpeluje pana ministra Víta Rakušana. Připraví se paní poslankyně Monika Oborná. Prosím.

 

Poslankyně Eliška Olšáková: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, já bych vás ráda interpelovala v souvislosti se zákonem č. 324/2021, který řeší odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice. V těchto skladech došlo v říjnu a v prosinci roku 2014 k výbuchům dvou muničních skladů. Jako předsedkyně krizového štábu ORP Valašské Klobouky jsem se osobně zúčastnila evakuace tamních obyvatel a řešila jsem tehdejší situaci prostřednictvím krizového štábu ORP Valašské Klobouky. Proto jsem velmi kvitovala, že se tento zákon přijal.

A právě v souvislosti s tímto přijetím bych se vás, pane ministře, ráda zeptala, jak v současné době probíhá přijímání žádostí, kterých by mělo být v průběhu tohoto půlroku asi 8 000, kolik jich bylo podáno, kolik jich bylo doposud vyřízeno nebo odmítnuto. A v neposlední řadě bych se vás taky chtěla zeptat, jak se Ministerstvo vnitra vypořádá se žádostmi občanů, kteří fakticky bydlí tady v těch obcích, ale trvalé bydliště tam nemají, což nám vlastně ukazuje neřešený dlouholetý problém s faktickým a trvalým bydlištěm.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně, a požádám pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan: Děkuji, pane místopředsedo. Paní poslankyně, dámy a pánové, pokusím se být stručnější. Po tom, co jsme tady loni zažívali kauzu, která měla mnohé politické přesahy v souvislosti s Vrběticemi, nicméně v rámci dobré činnosti našich bezpečnostních složek se povedlo poukázat na to, kdo za těmito výbuchy stál, tak potom i český stát a předchozí vláda, celá předchozí Poslanecká sněmovna přistoupila k tomu, že nárok na odškodnění postižených osob v tomto regionu existuje. Už si nepamatuji přesně, jak to hlasování probíhalo, kdo byl proti, tak někteří obecně zpochybňovali tu vrbětickou kauzu z principu a bylo jim jedno, jak se lidem žije nebo nežije. Ale myslím si, že tady byl velmi výrazný konsenzus o tom, že podpora tady je nutná.

Já bych chtěl využít i této příležitosti, abych vzkázal ještě jednou do postižených obcí, že písemnou žádost o odškodnění je možné podat u Ministerstva vnitra od 1. ledna 2022 do 30. června 2022. Tedy kdo tak neučinil, nechť tak prosím učiní co nejdříve. My se samozřejmě snažíme i skrze Sdružení místních samospráv, SMO ČR, informovat regiony o tom, že tento program je na půl roku otevřený. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP