(16.40 hodin)
(pokračuje Martin Baxa)

Dámy a pánové, tady vám ukážu takzvaný manuál zeleného natáčení. To je totiž ten green filming, pane kolego, to není žádná povinná kvóta zelených témat ve filmech, ale je to zcela normální praktický návod. Tak jako my doma běžně, předpokládám, že vy též doma, třídíme, tak green filming není nic jiného než nějaký ucelený soubor toho, jakým způsobem se chovat environmentálně odpovědně při filmových produkcích v kontextu toho, že každé filmové odvětví může přispět právě k tomu, aby nedocházelo ke zhoršení stavu životního prostředí. A já tady tuhletu publikaci ukazuji proto, že ten manuál zeleného natáčení vydala naše Asociace producentů v audiovizi, a jsou tam prostě úplně běžné věci, jakým způsobem zacházet s odpady, jak rozumně využívat dopravu, jak rozumně využívat stavby rekvizit, dekorací a tak dále. Jedná se vlastně o zcela běžný projekt, který se týká udržitelnosti.

Co považuji za závažné, je to, že vy tady bez jakýchkoliv důkazů mluvíte o tom, že je to nějaké hodnoticí kritérium pro hodnocení Státního fondu kinematografie. Pane kolego, doporučuji si přečíst zákon, který popisuje činnost Státního fondu kinematografie. Tak i přesto, že ten green filming neznamená to, co vy si myslíte, že ve skutečnosti je, tak přesto chci vás i všechny kolegy ve Sněmovně i veřejnost ujistit o tom, že green filming není žádným hodnoticím kritériem Státního fondu kinematografie, prostě proto, že i ta hodnoticí kritéria jsou dána zákonem o audiovizi, a jediné, co je, že v žádostech na Státní fond kinematografie žadatelé uvádějí, že normálně využívají to takzvané rozumné, udržitelné filmování, ale rozhodně to v žádném případě nemůže omezit to, jakým způsobem jsou jejich projekty hodnoceny.

Neboli shrnuto, podtrženo, pan poslanec Kettner bohužel neví, co je to green filming. Tak já jenom zopakuju, že to není žádná ideologická mantra na to, jaký má být environmentální obsah ve filmu, ale že je to nástroj, který se využívá v současné době, kdy filmování je globálním byznysem, k tomu, aby se filmaři v příslušných zemích i při vlastním natáčení chovali udržitelně, tak jako se chová většina z nás zcela běžně doma, a že v tom velkém rozsahu se z toho stává nějaký soubor opatření, která my už v tuto chvíli máme i v České republice prostřednictvím manuálu zeleného natáčení, které vydala Asociace producentů v audiovizi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře. Chci se zeptat, zda pan poslanec... Ano, pan poslanec se hlásí o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Kettner: Děkuji, pane předsedající. Koukám, že se tady stává normou dehonestování a posměšky jenom na základě příslušnosti k nějaké politické straně. Vy mě přesvědčujete o tom, že nevím, jaká zelená je správně zelená, že jsem pochopil úplně jinou zelenou a tak dále. Já velice dobře vím, co je green filming, já jsem si to minule přečetl. Mně... ať si každý natáčí ekologicky, neekologicky, je to jeho morální zodpovědnost. To, že nejsou informace, ta citace tady je předsedkyně Rady kinematografie. Tak nevím, kdo teď lže. Řekla to paní Bendová, nebo neřekla? A neodpověděl jste mi na otázku: Je to tedy součástí těch hodnoticích kritérií, jak o tom hovoří paní Bendová, nebo není? Když mi řeknete, že není, budu naprosto spokojen a nemusíte mě nadále peskovat jako nějakého malého žáčka, kterého nemáte úplně v lásce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Martin Baxa: Pane poslanče, prostřednictvím pana místopředsedy, já to nemyslím ani tak, že bych vás nějak peskoval. Nejsme ve škole, kde vy jste jako učitel. Nevím, jestli vy peskujete svoje žáky, já rozhodně nemám potřebu peskovat jakýmkoliv způsobem vás. Jenom prostě hovořím o faktech, která by si měl ten, kdo se na něco ptá, ověřit. Green filming není žádná ideologie, green filming je nástroj, který se používá k udržitelnému natáčení v době, kdy se natáčení stává globálním byznysem, kdy dochází k tomu, že se produkce přesouvají po celé planetě, kdy dochází k tomu, že se jedná o velké množství materiálu, energie a tak dále. To není žádné kritérium ničeho, je to prostě jenom soubor opatření, která slouží k tomu, aby se jakýmkoliv způsobem - je to možné - omezovaly dopady těchto velkých produkcí na životní prostředí v kontextu s tím. Takže to není ani dehonestace, ani jakékoliv peskování. Jenom jsem slyšel opakovaně na půdě Poslanecké sněmovny, jak zástupci vaší politické strany hovoří k tomuto tématu, tak v tom kontextu jsem na to reagoval.

A ptáme-li se na hodnoticí kritéria, jenom zopakuji, že hodnoticí kritéria v rámci výběru jsou dána zákonem o audiovizi, a green filming, tedy banální dodržování zásad rozumného, šetrného postupu při všech fázích filmové výroby, není kritériem, které by ovlivňovalo to, jakým způsobem jsou hodnoceny odborně - zdůrazňuji, odborně hodnoceny - filmy v rámci všech procedur, které aplikuje Státní fond kinematografie. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře.

Nyní vystoupí poslankyně Lucie Šafránková s interpelací na ministra Josefa Síkelu. Připraví se poslankyně Jana Hanzlíková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji vám za slovo. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, oslovují mě zoufalí občané, živnostníci, a to nejen z našeho Jihomoravského kraje, ale z celé republiky, s otázkou, kdy jim v situaci, kdy je podnikání zejména ve službách nadále omezeno, stát pomůže. Proto se na vás a za ně nyní obracím s jednoduchou otázkou: Kdy konečně vaše ministerstvo spustí poslední dva funkční programy na pomoc firmám, jejichž výdělečnou činnost výrazně omezila protiepidemická opatření? Konkrétně se jedná o výzvu 3 v rámci programu COVID - Nepokryté náklady a o výzvu 2 v rámci programu COVID 2021. Vyhlášení obou těchto výzev bylo avizováno již v polovině prosince loňského roku a dosud se v tomto směru nic dalšího neděje. Živnostníci a jejich zastřešující organizace si hromadně stěžují i na nekomunikaci vašeho úřadu, především na to, že na jejich četné dotazy, kdy budou aktuální fáze těchto podpůrných programů, na nichž doslova stojí přežití jejich podnikání včetně návazné zaměstnanosti v regionech, odstartovány.

Vážený pane ministře, můžete mi prosím konkrétně odpovědět, kdy tedy budou vyhlášeny aktuální výzvy v programech COVID - Nepokryté náklady a COVID 2021? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji, paní poslankyně, a poprosím pana ministra o odpověď. Máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jozef Síkela: Vážený pane předsedo, vážená paní poslankyně, vážení poslanci, vážené paní poslankyně, hrozně nerad bych se opakoval, protože to je podobný dotaz, který na mě vznesl poslanec Havlíček. Už jsem uvedl, že nejsem zastáncem plošných kompenzací, uvedl jsem, že je považuji za velmi proinflační. Uvedl jsem, že to, co připravujeme, je pomoc těm, kteří byli nouzovým stavem a vládním opatřením mezi koncem listopadu a Vánocemi přímo zasaženi, to znamená vánoční trhovci. Dále jsem uvedl, že je tady pořád program pro podnikatele, když prokážou pokles obratu nejméně 30 %, a to je právě ten segment, o kterém jste mluvila, takzvaný kompenzační bonus pro OSVČ a malá eseróčka, to jsou ti... kompenzační bonus, pardon, kompenzační bonus. A uvedl jsem, že budu podporovat takové programy, které se budou týkat těch, kteří si s nastalou situací těžko poradí, ale zároveň - a to je důležité, protože potřebujeme ty peníze investovat, ne je utratit a spotřebovat - prokážou životaschopný podnikatelský model, který ukáže, že se adaptovali na nové podmínky trhu, protože situace, přestože třeba doufám přijde brzo nějaké rozvolnění, se v mnohých ohledech nezmění. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP