(16.30 hodin)
(pokračuje Jozef Síkela)

Chtěl jsem jen říct, respektive doplnit, že k tomu, co už jsem uvedl k té variantě de minimis, tak i nyní si může každý podnikatel, který prokáže pokles obratu nejméně 30 % v důsledku vládních covid protiepidemických opatření, čerpat kompenzační bonus Ministerstva financí pro OSVČ a malé s. r. o., a budoucí kompenzace, které vláda České republiky projedná a schválí, budou přednostně zaměřeny na podnikatele, kteří si bez takové pomoci těžko poradí a prokážou životaschopný podnikatelský model, který bude aspoň částečně uzpůsobený aktuálním podmínkám trhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře.

Nyní vystoupí se svou interpelací paní poslankyně Michaela Šebelová, která interpeluje ministra školství pana Petra Gazdíka, a připraví se pan poslanec Jaroslav Bžoch. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Michaela Šebelová: Vážení členové vlády, vážený pane ministře, můj dotaz je poměrně jednoduchý a praktický a směřuje k režimu testování studentů vyšších odborných škol. Chtěla bych se zeptat, proč je režim testování těchto studentů jiný než studentů základních a středních škol. Samozřejmě vím, že vyšší odborné školy jsou vlastně svým režimem bližší vysokým školám, nicméně v praxi často sídlí v budovách základních škol, středních škol, a tak se vlastně v praxi může stát, že potom v budově jsou studenti podléhající jiným režimům.

Druhá moje otázka směřuje k tomu: obrátila se na mě jako na členku školského výboru členka naší mládežnické organizace mSTAN s tím, jestli vlastně uvažujete nebo jestli se váš resort zabývá testováním studentů vysokých škol, protože se nám blíží konec zkouškového období. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a požádám pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Gazdík: Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, kolegyně, kolegové, ano, skutečně vyšší odborné školy jsou školy, které jsou trochu mimo systém. Ony jsou sice - většina z nich je -funkčně v budovách nebo společně se středními školami obdobného zaměření, na druhou stranu z hlediska zákona jsou brány jinak, jsou brány jako vysokoškolské studium nebo jiné studium než střední školy, a to činí potíže i v covidu. Zatímco vysoké školy mají absolutní samostatnost a vlastní autonomii, vyšší odborné školy ne. Ty jsou zřizovány konkrétními zřizovateli z řad samospráv, a tudíž to funguje jinak. Na mě se také obracela v poslední době celá řada ředitelů a ředitelek škol, protože u vyšších odborných škol do 1. února je zkouškové období, a ve zkouškovém období samozřejmě nebyla nutnost testování jako u škol základních či středních. Chci vám oznámit, že jsme na toto mysleli, a vzhledem k aktuální epidemiologické situaci, která je, včera na návrh Ministerstva školství Ministerstvo zdravotnictví připravilo mimořádné opatření, které včera schválila naše vláda, a od 1. února budou testováni také žáci vyšších odborných škol. Celkem se v republice jedná o 13 000, pardon, ne žáků, ale studentů, abych byl přesný. Protože samozřejmě by bylo velmi nelogické, aby na školách, které jsou v jedněch budovách se středními školami, byli testováni žáci nebo studenti středních škol, byli testováni zaměstnanci, a studenti vyšších odborných škol testováni nebyli. Takže od příštího pondělka budou testováni i oni. Dostali to vědět zavčasu, už v úterý odešla do všech datových schránek všech těchto škol v České republice zpráva o tom, jak bude vypadat režim od pondělí. Testy jim budou šířeny stejně, jak je tomu u základních a středních škol.

Pokud se ptáte dále na vysoké školy, ano, v těchto chvílích právě probíhá jednání s Ministerstvem zdravotnictví, jak bude vypadat režim testování ve školách obecně po 15. únoru, v polovině února. Sami samozřejmě nevíme, jak se bude v tu chvíli vyvíjet epidemie, ale máme určité prognózy, takže se snažíme na to připravit. Pan ministr zdravotnictví, jak tady vidím, kývá. Snažíme se na to připravit jak nákupem testů, tak tím, aby byli zavčasu informováni ředitelé škol, jaká opatření mohou být přijata, a také tím, abychom včas informovali veřejnost. U vysokých škol končí právě 15. února zkouškové období. V případě, že by se epidemiologická situace dále zhoršovala, tak bychom zřejmě přistoupili k nějaké formě testování. V případě, že se objeví prognózy, i nadále to bude na jednotlivých vysokých školách a jejich autonomii, jaká opatření zvolí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře, a ptám se, zda paní poslankyně chce dodat doplňují dotaz. Není tomu tak, dobře. Děkuji za odpověď.

Nyní tedy vystoupí pan poslanec Jaroslav Bžoch, interpeluje ministra zahraničních věcí Jana Lipavského, ten je omluven. Tak prosím, načtěte interpelaci, bude vám odpovězeno písemně, a připraví se pan poslanec Zdeněk Kettner. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Děkuji za slovo. Vím, že pan ministr je omluven kvůli jeho cestě do NATO, takže budu rád za písemnou odpověď. Já jsem tento dotaz vznášel už při hlasování o důvěře vládě a jedná se o to, co je napsáno v Programovém prohlášení vlády, a to je revize vztahu s Ruskem a s Čínou. Já se teď nebudu ptát na Rusko, protože asi všichni víme, jaká situace je, ale zajímala by mě právě revize vztahu s Čínskou lidovou republikou. Jedná se mi o to, že bych chtěl slyšet od pana ministra nebo si přečíst, v jakém stavu jsou dnes ty vztahy s Čínou podle vlády, na jakém levelu jsou, kde se dneska tedy ocitáme, když máme před sebou nějakou revizi, a chtěl bych také vědět, co tou revizí je zamýšleno, jakým směrem se naše vztahy s Čínskou lidovou republikou mají vyvíjet, zda budeme mít nějaký pragmatický přístup, zda se budeme soustředit na obchodní politiku nebo budeme více klást důraz na lidská práva. Co by mělo být tím výsledkem a jakým směrem a jak by ty naše vztahy s tou Čínskou lidovou republikou měly v budoucnu vypadat? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám moc děkuji i za dodržení času. Nyní vystoupí pan poslanec Zdeněk Kettner, který interpeluje pana ministra Martina Baxu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Kettner: Děkuji. Mám následující dotaz. Já jsem objevil název green filming. Když znám už Green Deal, teď se tady objevil green filming. Objevil jsem na internetových stránkách stejného znění 18stránkový manuál, kde filmařům je doporučováno, aby používali sypaný čaj místo pytlíkového, aby ztlumili topení při natáčení ve studiu a podobně. Je tam dokonce zmiňováno, že na Západě jsou až tak pokrokoví, že mají něco na způsob uhlíkového politruka, který při natáčení dohlíží, zda je všechno splněno. Přišlo mi to úsměvné, dokud jsem nepřečetl následující sdělení předsedkyně Rady Státního fondu kinematografie Heleny Bendové: "Ve výzvách na podporu výroby filmů jsme nedávno zavedli povinnou rubriku, aby se producenti mohli vyjádřit, zda a jakým způsobem budou aplikovat postupy udržitelného natáčení. Je to následně jedna z věcí, ke které přihlížíme, když na radě o daném filmu debatujeme." To mě trošičku šokovalo. To znamená, že my už - docela se divím, že už to neobjevili volnomyšlenkáři umělci, že už se dost neozvali - to už tady jednou bylo za minulého režimu, že hlavní bylo ideologické hledisko, aby tam byl dostatečný počet soustružníků a údernic a plnily se tam plány. My opravdu - máme tady fond, který pracuje s jednou miliardou peněz daňových poplatníků, takže my skutečně budeme dohlížet na kvalitu filmu, ne co se týká umělecké kvality, ale ideologie?

Takže můj dotaz na pana ministra zní, zda ví o tom, že fond kinematografie má tohleto jedno z hledisek. Pokud ano, jestli by dokázal říct, jestli mu to přijde normální, a pokud o tom neví, tak jaký na to má názor, případně jak bude v této věci dále postupovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče, a pan ministr je připraven vám odpovědět. Prosím, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Martin Baxa: Dobré odpoledne. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, vážený pane poslanče, prostřednictvím pana místopředsedy, samozřejmě chápu váš zájem o tuto problematiku a bezpochyby jsem připraven jako ministr kultury na vaše otázky odpovídat. Ale možná není úplně jako marné si na začátku vlastně vysvětlit, co ty pojmy znamenají. A já vím, že když vy se podíváte na to, že je někde napsáno green filming, tak v logice vaší strany vás hned napadne, že je to nějaké zelené šílenství a že je to nějaká povinná kvóta environmentálních témat ve filmování. Ale jak říkám, je zapotřebí se podívat na to, co to vlastně ve skutečnosti znamená. Ale jak říkám, neupírám vám právo tyto otázky klást. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP