(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře. Ptám se pana poslance, zda chce doplnit nějakou otázkou? Ne, jste spokojen s odpovědí, děkuji.

Nyní tedy požádám pana poslance Karla Havlíčka, který interpeluje ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkelu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolím si interpelaci na pana ministra průmyslu a obchodu stran covidové podpory podnikatelů.

Naše vláda pod velkým tlakem podnikatelů, ale v zásadě logicky i opozice připravila podnikatelskou covidovou podporu pro 700 000 subjektů s jediným cílem, aby podpora byla rychlá, aby byla pro všechny postižené, to znamená omezené subjekty a aby byla v maximální možné výši. Zpočátku to bylo pomalejší, myslím si, že v posledních měsících už to bylo podle představ. I proto jsme připravili finální podporu pro poslední dva měsíce, za listopad a za prosinec, přesně dle vzoru z jara. Připravili jsme ji po dohodě se všemi svazy, asociacemi, komorami a tak dále, a to na přelomu listopadu a prosince. Pro novou vládu jsme připravili předavízo těchto programů Nepokryté náklady 2020, 2021 tak, aby se dotkly podnikatelů s poklesem tržeb od 30 % výše v různých kategoriích ve dvou programech.

Vláda převzala odpovědnost 17. prosince a od té doby uběhlo téměř pět týdnů, přičemž nenastala žádná podpora. Můj dotaz je takový: Proč podpora těchto programů nefunguje? Přičemž respektujeme to, že může být v různé míře. Mohlo se učinit to, že se vzala podpora, která byla připravena, programy se pouze mohly vypsat, což byla otázka jednotek dnů. Mohlo se udělat to, že se podpora mohla zredukovat, mohla se udělat pouze v jednom programu, mohla se snížit různě v percentuálních částkách, mohla se navýšit, a mohlo se dokonce říci i to, že podpora nebude vůbec žádná. Je to nepochybně právo každé vlády, i když bychom proti tomu protestovali nejenom my, ale i podnikatelé. Nicméně pět týdnů uběhlo a stran Ministerstva průmyslu není žádná informace. Prosím tedy o sdělení, jak bude ta podpora vypadat. Děkuji mockrát.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jozef Síkela: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně a páni poslanci, já bych rád reagoval na dotaz pana poslance Havlíčka v souvislosti z jeho pohledu nedostatečnou podporou z mé strany, pokud jde o covidové programy. Chápu vaše právo na to, považovat tu podporu za nedostatečnou, a asi chápete, že mám trošku jiný pohled na tu věc, protože já za součást podpory podnikatelského prostředí považuji to, že podnikání může probíhat, to, že bojujeme s inflací, a to, že podporujeme podnikání ve všech možných formách.

Chtěl bych upozornit na to, že to byla právě naše vláda, která zrušila nebo neprodloužila nouzový stav, který byl zaveden vaší vládou od 26. listopadu do 25. prosince, a který celou řadu subjektů vystavil určitému problému. My jsme přesto všechno, že spousta lidí tvrdila, že nastane armagedon, my jsme nouzový stav neprodloužili a umožnili jsme, že podnikání zase začalo probíhat, byť ne v úplně volné míře, ale v podstatné míře. To je první věc, kterou jsem chtěl zmínit.

Druhá věc je, že bych velmi rád reagoval i na to, čemu vy říkáte připravenost covidových programů. Jsem rád, že jste zmínil to číslo, která tady zaznělo, komu všemu

a jakou formou jste chtěl pomoci. Já jsem na ministerstvo nastoupil 17. 12. a ke svému překvapení jsem zjistil, že vlastně týden předtím, tedy 10. 12., jste, pane poslanče Havlíčku, vypsal takzvané avízo výzev ke dvěma plošným a rozsáhlým covidovým programům COVID 2021 a COVID - Nepokryté náklady. Podle informací, které jste měl i vy sám k dispozici - podle toho, co mi řekli moji současní a vaší bývalí podřízení, jste věděl, že tyto programy by měly vyjít státní rozpočet na 12 miliard korun. Když jsem se vašich podřízených ptal, co si o vypsání toho avíza mysleli, řekli, že všichni byli proti - jsou připraveni to všichni potvrdit - a prý to udělali na základě vašeho politického zadání, pane poslanče.

Mě opravdu překvapilo, když říkáte, že tyto programy byly připravené. Já jsem si dokonce vyhledal i vaši informaci pro vládu. Vy jste s tím byl na vládě. Vaše vláda to vzala na vědomí, ale zapomněla na jednu podstatnou věc - zapomněla tam doplnit to známé, že pověřuje ministryni financí, aby na tyto programy připravila krytí. Nechci teď vést diskusi o tom, na kolik by dalších 12 miliard do systému touto plošnou formou bylo proinflačních, jako že by proinflační byly, ale prostě vy jste z mého pohledu tak trošku vypisoval nekryté šeky.

Já jsem si udělal analýzu těch 32 miliard korun na covidové programy, které se utratily v roce 2020. Mně ten způsob připadl jako velmi neférový vůči malým a středním podnikatelům. Vím, že těch subjektů bylo víc než 60 000, ale téměř 10 % všech peněz vyplacených v rámci těchto programů si mezi sebe rozdělilo 20 firem, což je 0,04 %, z nichž některá byla ta známá kasina, asi šest z nich je v rámci ekonomicky sepjatých skupin českých miliardářů. Tento způsob vyplácení peněz, jak už jsem uvedl, považuji za velmi nesystémový a proinflační.

Nejsem příznivcem, jak už jsem uvedl, plošných opatření a stále hledám adresné a méně nákladné řešení pro životaschopné podniky. V tuto chvíli o konečné podobě programu probíhá diskuse s ostatními kolegy ve vládě. My jsme nejblíž nějakému řešení pro segment, který byl vlastně nejvíce postižen, protože byl de facto úplně zakázán ze dne na den vaším vládním opatřením, to jsou ti stánkaři a organizátoři adventních trhů. Ta forma, která je asi nejbližší a která se nabízí, je ta varianta de minimis, která má... (Předsedající upozorňuje na čas.) ... ano, já jenom dokončím větu, která má velkou výhodu v tom, že nebudeme čekat na notifikaci Evropské komise a budeme moci peníze, pokud se tak na vládě dohodneme, vyplatit velmi rychle.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Pan poslanec se chystá dát vám doplňující otázku, prosím.

 

Poslanec Karel Havlíček: Děkuji. Co se týká plošné podpory, to byl váš požadavek, to byl požadavek zde opozice a my jsme ho respektovali. Mohl bych vám ukázat zápisy ze speciální vládní komise, která jasně řekla, že se má platit všem, kteří budou mít pokles tržeb 40 % a výše - my jsme měli 50 %. Předseda komise pan Stanjura řekl, že podpora byla nízká a měla by být ještě větší. Tlačili jste na to, aby podpora byla plošná, aby byla pro všechny postižené subjekty, což ale dávalo logiku. Mimo jiné to vyžadovala i Evropská komise.

O řád jste se, pane ministře, spletl ve smyslu podpory. Nebylo to 60 000 subjektů, ale 700 000 subjektů. Samozřejmě tam musíme zařadit i subjekty z Ministerstva financí a místního rozvoje, případně práce a sociálních věcí. Takto jsme si to rozdělili na vládě. Ministerstvo průmyslu a obchodu dělalo firmy střední a případně i větší a zase Ministerstvo financí dělalo živnostníky a menší subjekty. Všechny programy byly nejenom notifikovány, ale odsouhlaseny všemi svazy a asociacemi, které měly logické požadavky v tomto slova smyslu. (Předsedající upozorňuje na čas.) Co se týká rozpočtu, toto jsme museli řešit s každým rozpočtem. Samozřejmě by to šlo z rozpočtové rezervy. Takto jsme rozdělili 360 miliard korun a taky jsme to neměli v našich rozpočtech. Museli jsme se s tím naučit pracovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr vypadá, že vám odpoví. Prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jozef Síkela: Já jsem se, pane ministře, nespletl. Já se málokdy pletu v číslech. Zaznamenal jsem vašich 700 000, ale já jsem mluvil o těch programech, které byly vyplaceny v rámci těch dvou programů. Já jsem do toho nezahrnul... Takže částka těch 32 miliard byla ta částka, která se týkala těch více než 60 000 subjektů. To je první poznámka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP