(16.50 hodin)
(pokračuje Radek Vondráček)

Já zde mám tisk číslo 1 a tisk číslo 2, zákon o lobbingu a související. A ačkoli je to tisk 1 a my se dneska věnujeme tisku 127, který už byl vrácen ze Senátu, doposud se na něj nedostalo. Proto budu navrhovat, aby se zákon o lobbingu zařadil na pořad této schůze, aby se předřadil, aby byl zařazen jako první alternativní bod, navrhuji jako první v úterý 1. března. Jestliže tento návrh nebude přijat, prosím, vždycky mluvím o tisku 1 i 2, pro pořádek, takže první a druhý bod. Nebude-li vyhověno, pak navrhuji v úterý v 16.00 první a druhý bod. Nebude-li vyhověno, navrhuji ve středu 2. března jako první bod odpoledního jednání, 1. a 2. Nebude-li vyhověno, navrhuji pevné zařazení na 17.00 ve středu 2. března.

A teď jsem byl připraven číst celou důvodovou zprávu zákona o lobbingu, protože lobbing, jak je psáno, je v České republice na rozdíl od jiných států bez zvláštní právní úpravy v České republice. Oblast lobbování je velmi obtížně regulovatelná kvůli neochotě mnoha fakticky lobbujících aktérů se k lobbistické činnosti přihlásit, respektive ji za lobbování označit. To nicméně samo o sobě nemůže být důvodem se této oblasti z hlediska její potenciální regulace vyhýbat. V posledních letech se objevilo v souvislosti s kauzami netransparentního ovlivňování politických rozhodnutí několik snah o regulaci tohoto fenoménu. Jednalo se jak o legislativní návrhy poslanecké, tak vládní. Žádný z nich však nebyl přijat a styky politiků a vrcholných veřejných funkcionářů s lobbisty tak nadále nejsou výslovně regulovány. Samozřejmě je zde velký tlak různých organizací, abychom přijali tento zákon. Je to samozřejmě součást doporučení skupiny států GRECO. Je to samozřejmě věc, kterou se zabývají i jiné mezinárodní organizace. To vše je zmiňováno v důvodové zprávě včetně OECD.

Co je ale podstatné, lobbing je výslovně zmíněn jako jedna z podmínek čerpání prostředků Národního plánu obnovy. V případě, že nebudeme mít v téhle republice přijatý zákon o lobbingu, je ohroženo čerpání miliard z evropských fondů, evropských peněz. To je prokazatelný fakt, který už vám tu říkám potřetí. Já tady přicházím jako opoziční poslanec a prosazuji věc, na které by měla sedět vládní koalice dnem nocí a měla by ji prosazovat místo zbytečného pandemického zákona, který se stejně nikdy neužije, jak říkal pan ministr Válek, a který tiše zesne v listopadu tohoto roku. Ohroženy miliardy! My v této sněmovně se vůbec nevěnujeme tomu, co je v téhle republice zapotřebí. Já vás proto ještě jednou žádám a těm, kteří pro to zvednou ruku a zmáčknou tlačítko, děkuji, že dojde k zařazení tisku číslo 1 a 2, které jsou tu s námi od samého začátku volebního období. Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Děkuji. Jestli můžu poprosit, tak jenom si to zrekapituluji. Omlouvám se, nezachytil jsem všechny ty alternativní. Já to přečtu. Jako druhý jste navrhl tisk číslo 1 a 2, zákon o lobbingu a související, zařadit jako první a druhý bod v úterý 1. 3. Alternativně středa...

 

Poslanec Radek Vondráček: Ne, ještě tam byla alternativa pevně zařadit v 16.00 téhož dne.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Tak počkejte, alternativně pevně 16.00 stejný den.

 

Poslanec Radek Vondráček: Dále jako první a druhý bod odpoledního jednání ve středu 2. března.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: První a druhý bod odpoledního jednání.

 

Poslanec Radek Vondráček: Nebude-li ani tento návrh přijat...

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Ještě datum odpoledního jednání, 2. března.

 

Poslanec Radek Vondráček: Středa. A nebude-li přijat ani tento návrh, tak pevné zařazení středa 2. března 17.00.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: A ještě u toho prvního bodu, tam to navrhujete na kdy, ten návrh na zrušení stavu legislativní nouze? Jako první bod dnešního jednání?

 

Poslanec Radek Vondráček: No, v tom je ten háček, protože to nemůže být bod jednání. V jednacím řádu je jasně napsáno, že to musí být před schválením pořadu, před projednáním pořadu. Jen tady nastoupil pan Tomio Okamura a začal mluvit hned k pořadu schůze. Ale já si myslím, že je to hlasovatelné, než začneme rozhodovat o programu. To znamená, nejdřív ať proběhne debata o stavu legislativní nouze a jestli jsou zde stále dány podmínky, za kterých se vyhlašoval 10. ledna, ta pandemie je někde úplně jinde za tu dobu. Já jsem laik, já jenom sleduji veřejná vyjádření. Takže bychom vedli rozpravu, případně nevedli. V každém případě bychom o tom měli hlasovat, to stoprocentně. A pak by se měl teprve schvalovat program, takže to není bod.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Já se obávám, že ale teď jsme právě v části program schůze, že to jako nějaký bod musíme zařadit. Proto logiku mně dává to dát jako první bod, abychom vůbec o tom mohli hlasovat, ale nenutím vás k tomu. Případně vyhlásím přestávku a nějakým způsobem se poradíme, jak se s tím procedurálně vypořádat.

 

Poslanec Radek Vondráček: Logika možná správná, nicméně jednací řád mluví jinak. My jsme se nelogicky zachovali na začátku schůze, když to paní předsedající přešla bez jakéhokoli komentáře. Já si myslím, že po schválení programu už o tom nemůžeme rozhodovat, protože to hlasování se vztahuje na schůzi, ne na nějaký zákon, ale na schůzi a na stav legislativní nouze. A ještě než schválíme program, tak musíme vědět, zda jsou zde podmínky pro stav legislativní nouze.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Dobrá. Já pak tedy s dovolením vyhlásím přestávku před hlasováním o programu, abychom se s tím nějak po poradě s legislativou a s kolegy vypořádali. Ale O. K., akceptuji tuto vaši připomínku. To byl pan poslanec Vondráček.

Já tady znovu přečtu ty, kteří už propadali. Budu se ptát a když tak řekněte, jestli ty přihlášky mají propadnout. Pan poslanec Faltýnek, který se navíc i omlouval, tak jestli můžu považovat za propadlou? Paní poslankyně Adámková - je tady, bezvadné. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, říkala jsem tady od tohoto místa několikrát, že doba covidu jistě pomine a budeme mít jiné starosti, a ta doba přichází. Není to jenom tím, že vidíte, jsou zde návrhy na rozvolnění, čili to jsme zcela v souladu, ale z terénu přichází řada podnětů, a bohužel musíme říci, že pravděpodobně i v dobré víře dochází k nedodržování pravidel hygieny pracovního prostředí, což se může zdát odtažité, ale ono to velmi souvisí. Jedná se zejména o vzdělávací zařízení všech typů, kde v současné době je doporučeno třeba větrání. Může se vám to zdát opět úsměvné, ale to je velmi, velmi zajímavá záležitost a velmi důležitá pro zdravotní stav našich dětí, což si možná neuvědomujete, ale je tomu tak. Takže já budu navrhovat zařazení bodu, který teď krátce zdůvodním.

Pro pracovní prostředí, což je pro učitele, pro děti je to prostředí v jistém smyslu také pracovní, platí řada vyhlášek, co všechno toto musí splňovat. Samozřejmě máme tady orgány hygieny práce, které na to dohlížejí, ale v současné době se domnívám, že nemají určitě čas toto vykonávat. Pravděpodobně se školským pracovníkům dostalo některých doporučení, která jsou jistě myšlena dobře, ale nedostali k tomu metodiku. Já jsem teď velmi nerada, že pan ministr Válek odchází, protože bohužel ono to stejně spadne na něj, co chci dát jako bod práce, protože to nikdo jiný nebude umět vypořádat. Takže bych proto k tomu chtěla něco říci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP