Pořad 9. schůze

9. schůze (15., 16., 18. února, 2., 3., 4. března 2022)

Zahájení schůze

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 /sněmovní tisk 127/2/ - zamítnutý Senátem

Projednávání, část č. 1 (16. února 2022)
Projednávání, část č. 2 (18. února 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 68/ - druhé čtení

Projednávání (2. března 2022)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 86/ - druhé čtení

Projednávání (2. března 2022)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 70/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (2. března 2022)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí /sněmovní tisk 56/ - prvé čtení

Projednávání (2. března 2022)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 57/ - prvé čtení

Projednávání (2. března 2022)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 58/ - prvé čtení

Projednávání (2. března 2022)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 72/ - prvé čtení

Projednávání (2. března 2022)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 73/ - prvé čtení

Projednávání (2. března 2022)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 94/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (2. března 2022)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů /sněmovní tisk 95/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (2. března 2022)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění zákona č. 270/2021 Sb. /sněmovní tisk 130/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (2. března 2022)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 138/ - prvé čtení

Projednávání (2. března 2022)

25. Návrh poslanců Radka Vondráčka a dalších na vydání zákona o lobbování /sněmovní tisk 1/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (3. března 2022)
Projednávání, část č. 2

26. Návrh poslanců Radka Vondráčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování /sněmovní tisk 2/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (3. března 2022)
Projednávání, část č. 2

27. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 3/ - prvé čtení

Projednávání (3. března 2022)

48. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 37/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (2. března 2022)

62. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 168/2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva /sněmovní tisk 98-E/

Projednávání (2. března 2022)

68. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Korejskou republikou o leteckých službách /sněmovní tisk 89/ - prvé čtení

Projednávání (3. března 2022)

69. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s přijetím Prohlášení některých evropských vlád o fázi využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska Guyana ve znění změn přijatých dne 4. prosince 2017 /sněmovní tisk 90/ - prvé čtení

Projednávání (3. března 2022)

70. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři, 1972 (COLREG), ve znění pozdějších rezolucí /sněmovní tisk 93/ - prvé čtení

Projednávání (3. března 2022)

71. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Rakouskou republikou o podpoře a ochraně investic, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 114/ - prvé čtení

Projednávání (3. března 2022)

72. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Švédska o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Švédským královstvím o podpoře a ochraně investic, podepsané 13. listopadu 1990 v Praze, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 115/ - prvé čtení

Projednávání (3. března 2022)

73. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou San Marino o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Římě dne 27. ledna 2021 /sněmovní tisk 120/ - prvé čtení

Projednávání (3. března 2022)

74. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody mezi Českou republikou a Arménskou republikou o usnadnění aplikace Evropské úmluvy o vydávání z 13. prosince 1957 (Praha, 9. června 2021) /sněmovní tisk 132/ - prvé čtení

Projednávání (3. března 2022)

75. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé o letecké dopravě /sněmovní tisk 133/ - prvé čtení

Projednávání (3. března 2022)

76. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé o letecké dopravě /sněmovní tisk 134/ - prvé čtení

Projednávání (3. března 2022)

78. Vládní návrh zákona o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu) /sněmovní tisk 61/ - třetí čtení

Projednávání (2. března 2022)

81. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Projednávání (18. února 2022)

82. Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny

Projednávání, část č. 1 (18. února 2022)
Projednávání, část č. 2

83. Návrh na odvolání člena Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Projednávání (18. února 2022)

84. Návrh na odvolání člena Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Projednávání (18. února 2022)

85. Návrh na volbu členů a náhradníků Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Projednávání (18. února 2022)

86. Návrh na volbu členů a náhradníků Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Projednávání (18. února 2022)

87. Návrh na volbu člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

Projednávání, část č. 1 (18. února 2022)
Projednávání, část č. 2

88. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Projednávání, část č. 1 (18. února 2022)
Projednávání, část č. 2

107. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše

Projednávání (3. března 2022)

108. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody

Projednávání (3. března 2022)

111. Ústní interpelace

Projednávání (3. března 2022)

112. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení

Projednávání (4. března 2022)

Sloučená rozprava k bodům 25 a 26 /sněmovní tisky 1 a 2/

Projednávání (3. března 2022)

Slib poslance

Projednávání (16. února 2022)



Přihlásit/registrovat se do ISP