Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Věra Kovářová

Schůze: 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 59

6. schůze (4. - 18. 2. 2014)

60. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 326 (18. 2. 2014)

73. Ústní interpelace
část č. 99 (6. 2. 2014)

7. schůze (18. - 26. 3. 2014)

11. Vládní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 82/ - prvé čtení  
část č. 178, části č. 181-182 (26. 3. 2014)

58. Ústní interpelace
část č. 109, část č. 127 (20. 3. 2014)

8. schůze (29. 4. - 15. 5. 2014)

89. Ústní interpelace
části č. 240-241, část č. 252, část č. 255 (15. 5. 2014)

10. schůze (10. - 20. 6. 2014)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 172/ - druhé čtení
část č. 156 (17. 6. 2014)

10. Vládní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 82/ - druhé čtení
část č. 135 (13. 6. 2014)

79. Vládní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 82/ - třetí čtení
část č. 182 (18. 6. 2014)

109. Ústní interpelace
část č. 246, část č. 250, část č. 258 (19. 6. 2014)

12. schůze (15. 7. - 27. 8. 2014)

6. Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 71/ - druhé čtení
část č. 33, část č. 56, část č. 69 (16. 7. 2014)

14. schůze (2. - 10. 9. 2014)

1. Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 71/ - druhé čtení
část č. 7, část č. 14, část č. 18 (2. 9. 2014)

17. schůze (16. 9. - 1. 10. 2014)

18. Vládní návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů) /sněmovní tisk 57/ - druhé čtení
část č. 72 (17. 9. 2014)

178. Ústní interpelace
části č. 100-101, části č. 117-118 (18. 9. 2014), část č. 296, část č. 299, části č. 305-307 (25. 9. 2014)

19. schůze (21. 10. - 7. 11. 2014)

133. Ústní interpelace
část č. 87, části č. 93-94, část č. 99, části č. 101-102 (23. 10. 2014), části č. 207-208 (30. 10. 2014)

23. schůze (2. - 22. 12. 2014)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 /sněmovní tisk 331/ - druhé čtení
část č. 71 (3. 12. 2014)

79. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 /sněmovní tisk 331/ - třetí čtení
část č. 190, část č. 194, část č. 201 (10. 12. 2014)

135. Ústní interpelace
části č. 121-122 (4. 12. 2014)

25. schůze (20. 1. - 13. 2. 2015)

107. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie
část č. 130 (23. 1. 2015)

140. Ústní interpelace
části č. 265-266, část č. 271 (12. 2. 2015)

26. schůze (10. 3. - 10. 4. 2015)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 270/ - druhé čtení  
část č. 9 (10. 3. 2015)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 398/ - prvé čtení  
část č. 58 (11. 3. 2015)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 416/ - prvé čtení
část č. 276, část č. 278 (8. 4. 2015)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 395/ - prvé čtení
část č. 152 (1. 4. 2015)

125. Ústní interpelace
části č. 98-99, část č. 113 (12. 3. 2015), část č. 207, část č. 212 (2. 4. 2015), část č. 319, části č. 333-334 (9. 4. 2015)

27. schůze (28. 4. - 27. 5. 2015)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 363/ - druhé čtení
část č. 244, část č. 246 (27. 5. 2015)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 368/ - druhé čtení
část č. 131 (19. 5. 2015)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití /sněmovní tisk 444/ - prvé čtení
část č. 229 (22. 5. 2015), části č. 270-271 (27. 5. 2015)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 461/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 151 (19. 5. 2015)

67. Návrh Zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 367/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 141 (19. 5. 2015)

92. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 270/ - třetí čtení
část č. 156, část č. 158 (20. 5. 2015)

139. Ústní interpelace
část č. 109, části č. 113-114, část č. 122, část č. 124 (30. 4. 2015), části č. 209-210, část č. 213, části č. 219-221 (21. 5. 2015)

29. schůze (16. 6. - 10. 7. 2015)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 398/ - druhé čtení  
část č. 16 (16. 6. 2015)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 416/ - druhé čtení
části č. 21-22, části č. 24-25 (16. 6. 2015)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití /sněmovní tisk 444/ - prvé čtení
část č. 164, část č. 167 (7. 7. 2015)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku /sněmovní tisk 504/ - prvé čtení
část č. 151 (19. 6. 2015)

31. Vládní návrh zákona o evidenci tržeb /sněmovní tisk 513/ - prvé čtení
části č. 337-338 (10. 7. 2015)

44. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 471/ - prvé čtení
část č. 199 (7. 7. 2015)

84. Návrh poslance Jana Volného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 437/ - prvé čtení
část č. 186 (7. 7. 2015)

110. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 363/ - třetí čtení
část č. 46 (17. 6. 2015)

171. Ústní interpelace
část č. 119 (18. 6. 2015), část č. 281 (9. 7. 2015)

31. schůze (15. 9. - 2. 10. 2015)

část č. 52 (16. 9. 2015)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 416/ - druhé čtení
část č. 121, část č. 123, část č. 126 (17. 9. 2015)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 498/ - druhé čtení  
část č. 39 (15. 9. 2015)

120. Návrh poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 543/ - prvé čtení
části č. 229-230, části č. 232-233 (29. 9. 2015)

215. Ústní interpelace
část č. 144 (17. 9. 2015)

33. schůze (6. - 27. 10. 2015)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 /sněmovní tisk 617/ - prvé čtení
části č. 268-269 (21. 10. 2015)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití /sněmovní tisk 444/ - druhé čtení
část č. 23 (6. 10. 2015)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 416/ - druhé čtení  
část č. 9 (6. 10. 2015)

42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 613/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 14 (6. 10. 2015)

67. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 611/ - prvé čtení
část č. 371, část č. 378 (27. 10. 2015)

148. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 416/ - třetí čtení
části č. 330-332, část č. 335, část č. 342 (23. 10. 2015)

205. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 283 (22. 10. 2015)

206. Ústní interpelace
část č. 149, část č. 154 (8. 10. 2015), část č. 315 (22. 10. 2015)

35. schůze (27. 10. - 13. 11. 2015)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 626/ - druhé čtení  
část č. 17, část č. 21 (5. 11. 2015)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití /sněmovní tisk 444/ - druhé čtení  
část č. 22 (5. 11. 2015)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 626/ - třetí čtení  
část č. 66 (13. 11. 2015)

36. schůze (24. 11. - 18. 12. 2015)

5. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 /sněmovní tisk 617/ - druhé čtení  
část č. 45 (25. 11. 2015)

50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 655/ - prvé čtení
část č. 353, část č. 365 (16. 12. 2015)

51. Vládní návrh atomového zákona /sněmovní tisk 560/ - prvé čtení
část č. 289 (11. 12. 2015)

73. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 564/ - prvé čtení
část č. 372 (16. 12. 2015)

143. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 /sněmovní tisk 617/ - třetí čtení
část č. 228, část č. 231, část č. 235 (9. 12. 2015)

212. Ústní interpelace
části č. 105-107, části č. 123-124 (26. 11. 2015), část č. 267, část č. 269, část č. 272, část č. 276, část č. 278, část č. 280 (10. 12. 2015), části č. 397-398, část č. 401, části č. 403-404, části č. 407-408 (17. 12. 2015)

214. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 416/5/ - vrácený Senátem
část č. 325, části č. 330-331, část č. 336, části č. 338-339, část č. 355, část č. 358, část č. 361 (16. 12. 2015)

37. schůze (11. 12. - 10. 2. 2016)

Sloučená rozprava k bodům 1 a 2 /sněmovní tisky 513 a 514/
část č. 51 (18. 12. 2015), část č. 92, část č. 102, části č. 106-107, část č. 110, část č. 112 (22. 1. 2016)

39. schůze (19. 1. - 12. 2. 2016)

31. Návrh poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 543/ - druhé čtení
část č. 345 (11. 2. 2016)

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku /sněmovní tisk 504/ - prvé čtení
část č. 219 (27. 1. 2016)

202. Ústní interpelace
část č. 130, část č. 140 (21. 1. 2016), část č. 262 (28. 1. 2016), část č. 349, část č. 354, část č. 358, části č. 362-363 (11. 2. 2016)

Sloučená rozprava k bodům č. 32 a 33 /sněmovní tisk 637 a 638/
část č. 202 (27. 1. 2016)

42. schůze (1. - 23. 3. 2016)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her /sněmovní tisk 580/ - druhé čtení  
část č. 11 (1. 3. 2016)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 655/ - druhé čtení  
části č. 13-14 (1. 3. 2016)

31. Senátní návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě /sněmovní tisk 275/ - druhé čtení
část č. 52 (2. 3. 2016)

163. Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek /sněmovní tisk 637/ - třetí čtení
část č. 119 (4. 3. 2016)

166. Návrh poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 543/ - třetí čtení
části č. 259-260 (11. 3. 2016)

224. Ústní interpelace
části č. 95-96, část č. 107, části č. 109-110 (3. 3. 2016), část č. 245, část č. 251, část č. 254 (10. 3. 2016)

44. schůze (12. 4. - 6. 5. 2016)

část č. 193 (20. 4. 2016)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí /sněmovní tisk 639/ - druhé čtení
část č. 171 (19. 4. 2016)

21. Vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru /sněmovní tisk 679/ - druhé čtení
část č. 176 (19. 4. 2016)

54. Vládní návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce /sněmovní tisk 763/ - prvé čtení
část č. 210, část č. 213 (20. 4. 2016)

55. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 764/ - prvé čtení
části č. 216-217 (20. 4. 2016)

70. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 723/ - prvé čtení
část č. 301 (3. 5. 2016)

163. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 655/ - třetí čtení  
části č. 53-54 (13. 4. 2016)

231. Ústní interpelace
část č. 107, část č. 111 (14. 4. 2016), část č. 254, část č. 259, část č. 262, část č. 265 (21. 4. 2016), část č. 379, části č. 386-387 (5. 5. 2016)

47. schůze (24. 5. - 3. 6. 2016)

část č. 133 (31. 5. 2016)

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 543/9/ - vrácený Senátem  
část č. 27, část č. 31 (24. 5. 2016)

13. Vládní návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce /sněmovní tisk 763/ - druhé čtení
části č. 60-61, část č. 65 (25. 5. 2016)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 764/ - druhé čtení
část č. 62 (25. 5. 2016)

232. Ústní interpelace
část č. 104, části č. 107-108, část č. 119, části č. 122-123 (26. 5. 2016), části č. 232-233, části č. 244-245 (2. 6. 2016)

48. schůze (28. 6. - 13. 7. 2016)

50. Návrh poslanců Stanislava Polčáka a Věry Kovářové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 249/ - prvé čtení
část č. 240, část č. 244 (13. 7. 2016)

52. Návrh poslanců Petra Gazdíka, Věry Kovářové, Jana Farského, Jiřího Skalického a Františka Váchy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 282/ - prvé čtení
část č. 248 (13. 7. 2016)

147. Vládní návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce /sněmovní tisk 763/ - třetí čtení  
část č. 39 (29. 6. 2016)

148. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 764/ - třetí čtení  
části č. 39-40 (29. 6. 2016)

220. Ústní interpelace
část č. 127 (30. 6. 2016)

49. schůze (6. - 16. 9. 2016)

část č. 191 (14. 9. 2016), část č. 272 (16. 9. 2016)

56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony /sněmovní tisk 852/ - prvé čtení
část č. 217, část č. 219 (14. 9. 2016)

155. Návrh poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka a Františka Laudáta na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 838/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 207 (14. 9. 2016)

260. Ústní interpelace
části č. 262-263, části č. 265-266, část č. 269, část č. 271 (15. 9. 2016)

50. schůze (18. 10. - 11. 11. 2016)

část č. 4 (18. 10. 2016)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 724/ - druhé čtení
části č. 276-277 (8. 11. 2016)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 909/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 61, část č. 63 (19. 10. 2016)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 928/ - prvé čtení
část č. 63, část č. 68 (19. 10. 2016)

122. Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 807/ - prvé čtení
části č. 329-331 (9. 11. 2016)

131. Návrh poslanců Věry Kovářové, Leoše Hegera a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 848/ - prvé čtení
části č. 327-328 (9. 11. 2016)

262. Ústní interpelace
část č. 102, část č. 108, část č. 111, části č. 115-116 (20. 10. 2016), část č. 248, části č. 256-258, část č. 262 (27. 10. 2016), části č. 364-365 (10. 11. 2016)

53. schůze (29. 11. - 9. 12. 2016)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 /sněmovní tisk 921/ - druhé čtení
část č. 45 (30. 11. 2016)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní /sněmovní tisk 873/ - druhé čtení
část č. 67, část č. 69, část č. 71 (30. 11. 2016)

183. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 /sněmovní tisk 921/ - třetí čtení
část č. 197 (7. 12. 2016)

257. Ústní interpelace
část č. 118 (1. 12. 2016), část č. 251, část č. 257, část č. 260, část č. 262 (8. 12. 2016)

54. schůze (10. 1. - 3. 2. 2017)

3. Návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti /sněmovní tisk 412/10/ - zamítnutý Senátem
část č. 158 (17. 1. 2017)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 928/ - druhé čtení
část č. 168, část č. 170 (17. 1. 2017)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony /sněmovní tisk 852/ - druhé čtení
části č. 171-172 (17. 1. 2017)

206. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní /sněmovní tisk 873/ - třetí čtení
část č. 144 (13. 1. 2017)

221. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 928/ - třetí čtení
část č. 416 (3. 2. 2017)

222. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony /sněmovní tisk 852/ - třetí čtení
části č. 421-424 (3. 2. 2017)

291. Ústní interpelace
části č. 110-111 (12. 1. 2017), část č. 251, část č. 257 (19. 1. 2017), část č. 387 (2. 2. 2017)

55. schůze (21. 2. - 15. 3. 2017)

část č. 6 (21. 2. 2017), část č. 181 (1. 3. 2017)

7. Vládní návrh zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu) /sněmovní tisk 666/ - druhé čtení
část č. 363 (15. 3. 2017)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 927/ - druhé čtení
část č. 176, část č. 180 (28. 2. 2017)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 928/ - druhé čtení
část č. 274 (3. 3. 2017)

25. Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 807/ - druhé čtení
část č. 237 (2. 3. 2017)

34. Návrh poslanců Věry Kovářové, Leoše Hegera a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 848/ - druhé čtení
část č. 308 (14. 3. 2017)

192. Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 791/ - prvé čtení
část č. 216, část č. 223 (1. 3. 2017)

294. Ústní interpelace
část č. 102, část č. 109 (23. 2. 2017)

56. schůze (4. - 28. 4. 2017)

část č. 10 (4. 4. 2017), část č. 151 (11. 4. 2017), část č. 179 (12. 4. 2017)

19. Návrh poslanců Stanislava Polčáka a Věry Kovářové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 249/ - druhé čtení
část č. 223 (12. 4. 2017)

41. Vládní návrh zákona o elektronické identifikaci /sněmovní tisk 1069/ - prvé čtení
část č. 220 (12. 4. 2017)

42. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci /sněmovní tisk 1070/ - prvé čtení
část č. 221 (12. 4. 2017)

235. Vládní návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 936/ - třetí čtení
část č. 121 (7. 4. 2017)

244. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 928/ - třetí čtení
část č. 138, části č. 140-141 (7. 4. 2017)

245. Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 807/ - třetí čtení
část č. 285 (26. 4. 2017), část č. 361 (28. 4. 2017)

288. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 86 (6. 4. 2017)

289. Ústní interpelace
části č. 100-101, část č. 105 (6. 4. 2017), část č. 342, část č. 345, části č. 347-348, část č. 350 (27. 4. 2017)

57. schůze (16. 5. - 9. 6. 2017)

část č. 148 (23. 5. 2017)

3. Vládní návrh zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu) /sněmovní tisk 666/ - druhé čtení  
část č. 27 (16. 5. 2017)

14. Vládní návrh zákona o elektronické identifikaci /sněmovní tisk 1069/ - druhé čtení
část č. 200 (24. 5. 2017)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci /sněmovní tisk 1070/ - druhé čtení
část č. 201 (24. 5. 2017)

59. Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 791/ - druhé čtení
část č. 173 (23. 5. 2017)

192. Návrh poslanců Věry Kovářové, Leoše Hegera, Jiřího Skalického a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1056/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 210 (24. 5. 2017)

259. Návrh poslanců Stanislava Polčáka a Věry Kovářové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 249/ - třetí čtení
část č. 44 (17. 5. 2017)

274. Vládní návrh zákona o elektronické identifikaci /sněmovní tisk 1069/ - třetí čtení
části č. 379-380 (9. 6. 2017)

275. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci /sněmovní tisk 1070/ - třetí čtení
část č. 380 (9. 6. 2017)

295. Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 791/ - třetí čtení
část č. 400, části č. 405-406 (9. 6. 2017)

343. Ústní interpelace
část č. 112, část č. 115 (18. 5. 2017), část č. 246, část č. 248, části č. 250-251 (25. 5. 2017), část č. 371, části č. 374-375 (8. 6. 2017)

59. schůze (27. 6. - 14. 7. 2017)

190. Ústní interpelace
části č. 97-98, části č. 105-106 (29. 6. 2017), část č. 235, části č. 238-239, část č. 241 (13. 7. 2017)


Přihlásit/registrovat se do ISP