(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 49. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan poslanec Vondráček hlasuje s kartou číslo 8.

Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a členové vlády: paní poslankyně Berdychová od 12. hodiny - pracovní důvody, paní poslankyně Havlová - pracovní důvody, paní poslankyně Hnyková do 13 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Jandák - rodinné důvody, pan poslanec Mackovík - pracovní důvody, paní poslankyně Matušovská - osobní důvody, paní poslankyně Němcová bez udání důvodu, pan poslanec Nykl - zdravotní důvody, paní poslankyně Rutová od 11. hodiny - osobní důvody, pan poslanec Šincl - zdravotní důvody, paní poslankyně Vostrá od 13. do 21. hodiny - pracovní důvody, pan poslanec Zemánek od 14.30 - osobní důvody.

Z členů vlády se omlouvá pan vicepremiér Babiš - pracovní důvody, pan vicepremiér Bělobrádek se omlouvá mezi 14.45 a 16.15 z pracovních důvodů, pan ministr Mládek - pracovní důvody, pan ministr Němeček - pracovní důvody, paní ministryně Valachová - pracovní důvody a pan ministr Zaorálek od 11. hodiny rovněž pracovní důvody.

Pan poslanec Tejc má kartu číslo 10.

Chtěl bych vás informovat, že bychom se dnes měli věnovat pevně zařazeným bodům, to znamená 211, 155, 66, 67, 15, 32, 45, 34, 31, 33 a 74. Na 14.30 máme pevně zařazeny další body, a to 54, 55, 56, 57, 256 a 258.

Zeptám se, zda chce někdo vystoupit s návrhem na změnu pořadu schůze. Je tomu tak. Prosím pana předsedu Stanjuru a potom paní poslankyni Kovářovou.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké dopoledne, vážený pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. My jsme včera odpoledne asi do čtvrt na osm debatovali v programu o bodě 257, což je bod, který navrhl pan kolega Soukup, a díky shodě okolností se nepodařilo otevřít rozpravu. Ani předkladatel tohoto bodu, ani mnozí další kolegové, kteří k tomu chtěli vystoupit, se ke slovu nedostali. Navrhuji, abychom tento přerušený bod zařadili dnes na 14.30 pevně. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Na 14.30, to znamená před pevně zařazené body, které tam již jsou. Ano, rozumím tomu?

Paní poslankyně Kovářová a připraví se pan poslanec Farský.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Dobré ráno, dámy a pánové. Já bych ráda nechala zařadit bod číslo 156, sněmovní tisk 848, což je návrh Věry Kovářové, Leoše Hegera a dalších poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 586, o daních z příjmů. Týká se to dárcovství krve a změn v případné podpoře. Navrhuji zařadit tento bod na pátek 16. 9. po pevně zařazených bodech 26 a 69 jako první bod.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Jako první bod po pevně zařazených bodech. Ano. To znamená, aby to byl třetí bod po bodu 69.

Prosím pana poslance Farského.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl požádat o zařazení dvou bodů. A jenom krátce odůvodním. Jeden bod je sněmovní tisk 807, je to změna zákona o silničním provozu. Mně to přijde jako naprosto logická, jednoduchá a možná rychlá změna. I vláda k němu vyjádřila neutrální stanovisko. Jenom znamená to, že už nebudete si muset pro řidičák chodit v místě trvalého bydliště, ale požádat v kterémkoliv ORP. A také ho můžete v jiném ORP dostat zpátky. Týká se to i mezinárodních řidičáků. A také to, že nebudete muset vždycky se nechat fotit, když už vaše fotka je v systémech veřejné správy. Je to jednoduchá změna, jednoduchá úprava. Požádal bych, abychom ji prohnali prvním čtením, aby mohla platit co nejdříve tak, abychom zjednodušili i zlevnili život našim spoluobčanům.

Navrhuji tedy zařazení tohoto tisku 807 dnes po pátém pevně zařazeném bodu. Je to první čtení. Myslím, že by to mohlo být v řádu maximálně minut.

Druhý tisk, který bych chtěl navrhnout, abychom pevně zařadili, je 837. To je tisk, který předkládali poslanci napříč politickým spektrem. Týká se zákona 172/1991 o přechodu majetku státu na obce. Protože se poslední dobou dost razantně děje to, že stát žaluje obce a požaduje jejich majetek zpátky a majetek, který obce měly 25 let zapsaný v katastru nemovitostí, tak o tento majetek přicházejí. K dnešnímu dni už je to více jak 150 mil. hodnoty, kterou musely předat obce zpátky státu.

Určitě si říkáte, jak je to vůbec možné? Je to jednoduché v tom, že dříve i Ministerstvo financí dlouhodobě vykládalo hospodaření jako právní pojem, ale nově se do toho vložily soudy s tím, že to vykládají jako faktické hospodaření. A představte si pozici starosty, kterého vyzve stát k vrácení majetku. Pokud se má vyhnout vrácení, musí doložit, že fakticky hospodařil v roce 1991 s tímto majetkem. Skartační lhůty jsou pryč. Pamětníci většinou těžko doloží konkrétní parcelu, a proto obce ve většině případů tyto spory prohrávají. A tak jsme ve spolupráci s Ministerstvem financí a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových dali dohromady tento pozměňovací návrh zákona, který tuto situaci řeší.

A proč to navrhuji jako zařazení pevné dnes po pátém pevně zařazeném bodu? Je to proto, že pokud to nebudeme řešit, tak proběhne - ne, že hrozí, ale proběhne vyvlastnění majetku obcí. A to si myslím, že bychom tomu měli zabránit.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí k pořadu schůze. Pokud tomu tak není, tak budeme hlasovat. (Rušno v sále.) Prosím, abyste se usadili na svá místa. Prosím i předsedy poslaneckých klubů vládní koalice, aby se usadili na svá místa. Děkuji. A budeme hlasovat.

 

Nejprve je zde návrh pana předsedy Stanjury, aby bod 257, což je přerušená diskuze, resp. informace o postoji k migraci, byl zařazen pevně na dnes na 14.30 hodin.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 154. Přihlášeno je 170, pro 64, proti 63. Tento návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP