(10.40 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

Podobně tuším, že to bylo v neutrálním duchu, se koneckonců vyjadřovalo i Ministerstvo pro místní rozvoj. Tak. A stručně na závěr - vysvětlení. Je to o tom, a vy, kteří jste starosty obcí nebo působíte v obcích, takhle o tom přemýšlejte. Je to o tom, jestli obce na svém území budou mít větší pravomoc. Jestli si budou moci více samy rozhodovat o tom, co a kde umístí.

A prosím, ano, týká se to mimo jiné i reklamních zařízení, tedy objektů u pozemních komunikací. Ale týká se to také terénních úprav pozemků, všech staveb podle stavebního zákona, výsadby stromů, zeleně, ochranných prvků, jako jsou protihlukové stěny apod. A je to o tom, že obec si bude moci sama rozhodnout.

A poslední věta právě k těm billboardům. To byl možná pro mě hlavní důvod, proč jsem nakonec se rozhodl pro, aspoň za mě, souhlasné stanovisko v tom pozměňovacím návrhu je nově, a to dříve nebylo, když to navrhoval pan poslanec Foldyna jasně řečeno, že takové zařízení může být vzdáleno nejméně 250 metrů od té komunikace. Selským rozumem víte, že v obci jezdíme padesátkou. Na jedničkách, na okruhu maximálně osmdesátkou. Takže asi i to hledisko bezpečnosti by v tomto případě mělo být v pořádku.

Rozhodnutí, kolegyně a kolegové, je pochopitelně na vás. Já jsem řekl své stanovisko, to, co je z mého pohledu důležité. Prosím, abyste se vyjádřili kladně a podpořili ten poslanecký návrh, tu novelu jako takovou, ať už to dopadne s tím pozměňovákem jakkoliv právě z toho důvodu, že je to jednoduchá věc. Je to zlepšovák, který pomůže lidem, a jak jsem řekl v úvodu svého vystoupení, už jsme ho měli mít minimálně před rokem a půl.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. S přednostním právem se přihlásil pan zpravodaj. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezké dopoledne, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Já těm argumentům rozumím. To je na jednu stranu. Na druhou stranu si uvědomme, o čem ten návrh zákona vlastně je. Ten je úplně o něčem jiném. Ten není o žádných billboardech a nějakých reklamních plochách nebo něčeho jiného. Ten je o tom, že se má usnadnit vydávání řidičských průkazů. To znamená, že si lidé budou moci zažádat o vydání řidičského průkazu na jakékoliv obci s rozšířenou působností. O to, aby se jim usnadnila agenda. O tom to je.

A ono se to všechno zúžuje díky jednomu pozměňovacímu návrhu na billboardy. Já prostě ten pozměňovací návrh nebudu z tohoto důvodu podporovat. Už jenom si najdu jakýkoliv argument. Mohlo se to řešit roky, roky zpátky. Roky zpátky. Dokonce i minulé volební období, když v té vládě seděla Občanská demokratická strana. To už tehdy mohli řešit. Bez problému to tenkrát mohli řešit. Vždyť měli ty ministerstva, mohlo to být všechno vyřešeno. A najednou to řešíme tady zase dneska.

Já vašim prostřednictvím na pana kolegu Kolovratníka. Já chápu, že jste tenkrát tady narychlo ten pozměňovací návrh z toho zákona vyndavali ve třetím čtení. Ale to byla zase chyba jaksi vašeho ministerstva, že tam ten nesouhlas mezi Ministerstvem dopravy, Ministerstvem vnitra, pořád tam ty kontroverze nějakým způsobem jsou, protože řidičské průkazy vydává někdo a ta agenda pak spadá zase na někoho. A to propojení těch úřadů prostě... jako je mi divné, že za rok a půl skutečně se nedokázaly nějakým způsobem sjednotit v tom propojování. Tohle to má jaksi nějakým způsobem ulehčit. A my jsme dokonce s paní předkladatelkou bojovali tak, aby se to trochu urychlovalo. Ona ta jednání vedla se zástupci Ministerstva dopravy, Ministerstva vnitra, tak aby se, jak říkám v uvozovkách, kluci domluvili, konečně.

Takže se to aspoň někam posunulo. Ale jak já říkám tady na rovinu a řekl jsem to tady už, když se začal tento zákon projednávat, jestli pozměňovací návrh pana kolegy Bendla projde, já ten zákon prostě nepodpořím. A argumenty k tomu mám. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Vystoupení pana zpravodaje vyvolalo očekávaně několik faktických poznámek. Takže jako první faktická poznámka pan poslanec Michal Kučera. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Michal Kučera: Já děkuji za slovo. Já jenom bych chtěl požádat pana zpravodaje, aby nám tady neříkal, kdo měl co udělat ve kterém volebním období, když byl ve vládě, protože pokud bychom tuto logiku přijali, tak v příštím volebním období už by nemohl udělat nikdo nic. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S další faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Petr Benda. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Bendl, pane předsedající. (Předsedající: Co jsem říkal?) Petr Bendl, ne Benda, to je Marek. A to je jedno. (Předsedající: Já někdy huhňám.) Tak já už to řeknu daleko smířlivěji. (Se smíchem.) Billboardy v extravilánech obcí a jejich řešení přijala Poslanecká sněmovna v roce 2012. Tak když už jako jó chcete trvat na tom, že proč jsme s tím v minulosti nic nedělali. V roce 2012 přišel zákaz billboardů, který od 1. 9. 2017 platí, a který má řešit pan ministr dopravy Ťok, a který oficiálně veřejně přiznává, že to zatím moc neřeší, ale 31. srpna chystá nějakou akci, takže to se snad něco pravděpodobně stane.

Takže není pravda, že by se v téhle věci něco nestalo ad 1. Ad 2. Znovu říkám, buď hledáme způsoby anebo důvody. Prostě tady to teď na stole je, a je argument. Tak proč jste to neudělali tehdy? Teď tedy pro nejsem, protože jste to už neudělali předtím. Ale teď můžete podpořit ten návrh, aby to obce mohly ovlivnit. Jednoduše. Úplně jednoduše přes ty číslíčka, které jste tady říkal, jako že by to snad mohl být nějaký přílepek. Znovu - potřetí tady opakuji. Konzultoval jsem to s legislativou sněmovní a ti mi potvrdili, že to za čistý přílepek možné vzít není, protože to jsou věci velmi příbuzné, tak jak to tady říkali mí předřečníci. To ad 1. A ad 2 i v rámci této schůze jste i vy, pane kolego, hlasoval pro čistý přílepek.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji za dodržení času. A nyní v rozpravě vystoupí přihlášený poslanec pan Jan Farský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych vás chtěl jenom požádat o podporu pozměňovacího návrhu, kterým jsem zkracoval legisvakanci tohoto zákona, který jde proti pozměňovacímu návrhu pana kolegy Klána, který ale z mého pohledu pouze opravoval to, co se nepodařilo úplně v tom komplexním pozměňováku správně napsat, protože legislativa s tím měla velký problém, aby účinnost zákona byla definována 25 měsíců nebo dokonce 31 měsíců po jeho zveřejnění ve Sbírce zákonů.

A ten argument základní a zásadní, který mám k tomu, abychom přistoupili k tomu zkrácení legisvakance je ten, že v příštím roce čeká výměnu řidičských průkazů nějakých 350 tis. lidí. V roce 2019 dalších 400 tis. lidí a v roce 2020 dokonce 830 tis. lidí. Když schválíte a podpoříte to zkrácení legisvakance, tak ušetříme a zjednodušíme život nějakému půl milionu lidí. A to si myslím, že za to jedno hlasování stojí, a že na ministerstvu by to měli určitě stihnout, kór když tady už pan kolega Kolovratník říkal, že rok a půl o tom v podstatě uvažují, připravují a takřka by měli mít hotový.

Proto vás žádám o podporu pozměňovacího návrhu, který bude znamenat, že účinnost zákona naběhne 1. července, resp. 1. ledna 2018. Těch půl milionu lidí vám za to jistě bude vděčných. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, jestli má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě nebo v rozpravě. Není-li tomu tak, rozpravu končím. A ptám se paní navrhovatelky, zda má zájem o vystoupení, závěrečné slovo. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové. Na závěr mi dovolte, abych shrnula podstatu naší novely. Jedná se o to, že budete-li si chtít vyměnit řidičský průkaz - dnes musíte přinést fotografii. Naše novela říká, že už žádné fotografie nosit nebudete muset. Vyfotí si vás buď na úřadu nebo si vezmou fotografii z jiného registru. To je první úprava.

A ta druhá změna je následující. Budete si moci požádat o řidičský průkaz na jakékoliv obci s rozšířenou působností. Pro mnohé lidi to znamenalo dva dny dovolené, pokud museli do obce s rozšířenou působností v místě svého trvalého bydliště. Jsem moc ráda, že spějeme k hlasování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP