(17.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a vidím, že pan poslanec chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji. Pane ministře, nesmíte se divit, že nás to znepokojuje, protože Frank Bold skutečně je hlavním garantem Rekonstrukce státu a to je, jak dobře víme, lobbistická organizace, která je blízká hnutí ANO, které vy tady ve Sněmovně a na ministerstvu reprezentujete. Tak buďto tedy si udělejte pořádek, ať toto sdružení nepoužívá loga ministerstva, jak jste správně řekl, anebo tedy se ještě jednou na to podívejte, aby náhodou přes nějaké grantové schéma nebyla činnost Rekonstrukce státu financována z peněz ministerstva, případně státního fondu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Vidím, že pan ministr nebude reagovat. Vyřešeno.

Takže prosím dalšího v pořadí, a tím je pan poslanec Pojezný, který bude interpelovat pana ministra dopravy Ťoka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivo Pojezný: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Příjemné pozdní odpoledne, dámy a pánové.

Vážený pane ministře, o malých bezpilotních letadlech, zkráceně nazývaných dronech, jsme ještě přednedávnem slýchávali pouze v souvislosti s nejvyspělejší vojenskou technikou. Vývoj v poslední době, který zlevnil tyto bezpilotní letouny, se ovšem zasadil o jejich značné rozšíření právě mezi amatéry. Ti si tyto letouny pořizují často pro rekreační či osobní účely. Podle mých informací pak nemusí mít tito lidé na drony vážící do 20 kilogramů žádné zvláštní povolení. Myslím, že v době, kdy narůstají možnosti útoků teroristů či různých psychicky nemocných či narušený lidí, je to celkem hazard.

Proto se ptám, vážený pane ministře: Neuvažuje vaše ministerstvo, resp. Úřad pro civilní letectví, pod který tato problematika spadá, alespoň o evidenci těchto dronů, to znamená, aby každý tento bezpilotní letoun a jeho majitel byl dohledatelný? Případně jaká jiná opatření připravujete? Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane poslanče, máte pravdu. V současné době legislativa ČR nevyžaduje pro drony do 20 kilo žádnou regulaci, nevyžaduje se předchozí povolení úřadu ani evidence. Na druhé straně pro tyhle létací stroje platí veškeré předpisy, to znamená, je tady vyžadováno respektování základních zákazů a omezení zejména v blízkosti letišť a ve větší výšce než 300 metrů nad zemí nesmí létat.

Je to velký problém. Debatovali jsme tuhle záležitost i na úrovni EU, debatoval jsem to rovněž s ředitel DG Move, což je vlastně ředitelství zodpovědné za dopravu na úrovni Evropské komise, a debatovali jsme to i na našem úřadě, zdali a jaké regulace přijmout. Co je docela zajímavým aspektem, je, že tak jak jste to popsal vy a tak jak jsem to vnímal zpočátku já, že drony jsou jenom hrozba, tak EU a obecně řekl bych svět dneska bere, že samozřejmě drony svým způsobem hrozba jsou, ale je to rovněž další velký prostředek rozvoje a vidí se tam velké obchodní a podnikatelské aktivity, protože myslím si, že technologie, které budou založeny na dronech, nejsou jenom hrozbou, ale jsou také obrovskou příležitostí pro rozvoj byznysu nejenom v ČR, ale v celé Evropě, a takto k tomu přistupuje i EU.

Na jednání s Evropskou komisí v podstatě zazněla žádost všem státům EU, aby ty státy, které nemají vlastní legislativu, počkaly na to, co udělá jako kompilát Evropská komise a co vezme jako best practice z ostatních regulací u států, kde regulace už byla udělána, a abychom potom všichni aplikovali tuhle jednotnou směrnici. Zkušenost je taková, že každý členský stát má v současné době svoji regulaci letecké dopravy a dodneška existuje snad už 20letá snaha o to zharmonizovat tyhle předpisy pro leteckou dopravu a je to velmi složitý problém a Evropská komise dneska žádá členské státy, aby chvíli vyčkaly. Dneska je velká priorita, aby se předpisy udělaly celoevropské a ty se aplikovaly, protože je obava, že pokud si každý národní stát udělá vlastní regulaci, vlastní zákon a ten potom se bude snažit harmonizovat, že se dostaneme do podobné situace, jako je to v letecké dopravě.

Takže stanovisko Ministerstva dopravy je, že chceme samozřejmě situaci monitorovat. Máme dneska platné věci, ve kterých je nutné, aby kterýkoliv provozovatel dronu splňoval podmínky, které jsou v zákonech a v předpisech ČR, ale se speciální úpravou chceme počkat, až bude jasná evropská direktiva. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Ano, pan poslanec chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivo Pojezný: Já tedy řeknu jenom krátkou připomínku. Musím říct, pane ministře, že jste mě moc nepotěšil, a byl bych velmi nerad, kdyby došlo k jakémukoliv neštěstí jenom z toho důvodu, že neprovedeme dostatečná preventivní opatření. Já chápu, že drony jsou jakýsi pokrok, že se dají využít pro spoustu věcí, nakonec ty funkce jsou popsány ve Wikipedii, ale hovořil jsem o jakýchsi možných hrozbách ve formě útoků od narušených lidí, anebo může být hrozba od teroristů, což je v dnešní době v Evropě celkem běžné, takže jsem myslel, že budete jednat rychleji a že už je nějaká legislativa připravena alespoň na tu evidenci, aby bylo jasné, čí je dron a od koho plyne nebezpečí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Poprosím pana ministra o reakci.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Já bych chtěl jenom konstatovat, že mě ta situace také netěší, nicméně když budeme úplně upřímní, tak jsme dneska v situaci, že jestliže začneme dneska chystat nějaký zákon, než uděláme věcný záměr zákona a všechny věci, tak se dostaneme do situace, že bychom s tou legislativou byli stejně hotovi někdy v době, kdy bude, řekl bych, nachystán podnět z EU.

Já jenom musím potvrdit vaše slova. Všechno v dnešní době je samozřejmě zneužitelné proti lidem, kteří opravdu se nechovají dobře, proti teroristům. Ti jsou schopni zneužít i jakýkoliv prostředek, který je dneska registrovaný a dohledatelný. Nakonec osud letadla Germanwings ve Španělsku nebo na cestě ze Španělska do Německa je toho zářným příkladem. Já myslím, že v tomhle případě prostě je to riziko, které je dáno tím, v jaké žijeme době, a že nebude ani horší, ani větší, jestliže uděláme nějaké další kroky. Nicméně zkusíme se pobavit, zdali třeba aspoň ona evidence by nebyla možná v rychlejším gardu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím další vylosovanou, kterou je paní poslankyně Kovářová, která přichází s interpelací na pana ministra financí. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, před půl rokem jsem se ocitla pod palbou kritiky ze strany svých svého času oblíbených Lidových novin, a to kvůli své účasti na odborně společenském setkání Metamorfóza 2014, kde jsem jako předsedkyně podvýboru pro veřejnou správu a eGovernment informovala přítomné o aktuálním vývoji legislativy v této oblasti. Učinila jsem tak totéž co můj předchůdce ve funkci předsedy podvýboru. Přirozeně jsem to brala jako informování odborné veřejnosti, které k práci politika prostě patří. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP