(17.30 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Před dvěma týdny se uskutečnila akce velmi podobná, pořádala ji Mafra. Politikem, který byl hostem, jste byl spolu se svými úředníky vy, pane ministře. Přítomní za účast podle médií zaplatili. Světe div se, Lidovky vás na rozdíl ode mě nepranýřovaly, ba dokonce o této akci ještě nenapsaly ani řádku, a to přesto, že její podstata je velmi problematická, když úplně nejlépe ji asi vystihuje výraz "sebeoplodňování", který v této souvislosti použil jeden politolog.

Vážený pane ministře, skončíte s okamžitou platností s účastí na podobných akcích? Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a poprosím pana ministra financí o reakci.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, paní předsedající. Paní Kovářová, já vás mám rád, vy jste jediná opoziční poslankyně, se kterou děláme nějaké projekty. Děláme ty kapacity škol ve středních Čechách, jak vám Kalousek nedal peníze. Pamatujete, tady jsem seděl na prvním rozpočtovém výboru a vy jste mi říkala, že vezmeme těm zemědělcům 300 mil. a dáme to na školy, protože Kalousek vám to nechtěl dát. Já jsem vám to dal, dali jsme miliardu sto. Teď jste mě ukecala na ty památky, tak jsem řekl Hermanovi musíme opravit památky! Vy jste mi říkala, že se rozděluje. Tady jste vyzývala, že na ty kraje se to nějak blbě rozděluje. Potom mě sepsul zase Kalousek, že zase jsem něco podělal. Takže já fakt už nevím, co mám dělat. Do mých novin nemůžu chodit, tak já tam fakt už nebudu chodit. (Smích v sále.) Nebudu si kupovat ani MF Dnes ani Impuls nebudu poslouchat, nebudu nic.

Já bych jenom chtěl říct, já vím, že máte analytický odbor a teď analyzujete. Já se dozvídám totiž o svých firmách od vás. Oni to analyzují, dají to do novin, já si to někde přečtu, tak to je super. Ale všichni vědí, kdo jsem, co jsem, ne? Já jsem transparentní. I ti voliči to věděli. Stanjura převedl firmu na manželku. Kalousek měl firmu s Hávou, to všichni víme, potom zdělil ten...

Takže já se řídím podle toho střetu zájmů. Zákon o střetu zájmů definuje, co je osobní a veřejný zájem. Veřejný zájem je zde takový zájem, který je daný funkcionář povinen z titulu svých funkcí prosazovat nebo hájit. Například nejsem to já, kdo prosazuje výrobu biopaliv. Ne, byl to Kalousek první, ale já si myslím, že je veřejným zájmem České republiky např. naplňování směrnic Evropské unie, že je veřejným zájmem podpora českých podnikatelů. Veřejný zájem je, aby se plnily rozpočty. Takže já se snažím, ale cokoli udělám, tak jsem kritizován. Takže vy jste vlastně takové to jediné světlo možnosti spolupráce mezi opozicí a koalicí, jak ty No Labels ve Spojených státech. Budu tam příští týden, tak to budeme... Mohli bychom spolu dělat tu vizi.

Takže já se budu snažit. Už nikam nepůjdu a ani ty noviny si nekoupím. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a táži se paní poslankyně. Chce položit doplňující otázku.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, pane ministře za odpověď. Obávám se však, že pokud šly Lidové noviny několik dní po mně, tak se to může stát každému opozičnímu politikovi. A ptám se, zda to tedy není zneužívání médií a zda k němu nedochází a zda to můžete garantovat. Možná že v tomto případě by bylo smysluplné splnit vládní cíl v podobě regulace koncentrace médií, které máte obsaženo v koaliční dohodě. Zaslechla jsem, že na tomto zákonu se začalo pracovat, nicméně práce se zastavily a byly odloženy o rok. Takže to je poznámka k vaší řeči.

A co se týče té spolupráce, já moc děkuji za ty památky a samozřejmě doufám, že pokud budu ještě vystupovat, tak že nedojde k nějaké změně. A pokud mám říci, co očekávám na příští rok, tak by to mohly být místní komunikace. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá, poprosím pana ministra o reakci.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Nevím, jestli to vaše vystoupení napsalo grémium nebo kdo, ale dobře, já se budu snažit.

No jasně, my děláme týdně takový přehled, pozitivní a negativní informace o nás, a já vám to pošlu a uvidíte, kolik je tam těch Lidových novin. Kdybyste je četla, tak uvidíte, kolikrát se vyjadřuji jako normální čtenář. Občas mi to i krátí nebo řeknou ne. Dokonce dělali skandál, že jsem jim dal rozhovor. Takže věřte mi, že to tak není.

Ale ta média jsou dobré téma. Proč jste si dneska vzali vlastně dvě hodiny přestávku na tu Českou televizi, když tu někdo vystoupil a něco povídal nevíme, těch sedm miliard, jak se to tam rozděluje, ty poplatky, co? To nevíte proč, ne? A ty servery, které tady vznikly. A kdo to všechno financuje. Jak je to transparentní, ty antibabiš servery. Ono se to tady rozmnožilo. Komu patří Dotyk a ty různé, ani tady nechci vzpomínat, kdo to všechno je. Je to takové zajímavé. Média jsou určitě zajímavé téma. A ta Mafra, když tam byl ten psychopat Šafr a vyhodil toho Macháčka, protože si dovolil něco napsat o Klausovi, a Lidové noviny chodily na kongres ODS a psaly projevy kolegům z ODS. Já vím, že jsou naštvaní, že MF DNES a Lidovky vždycky dělaly pro Klause a pro ODS. Tak teď dělají objektivně.

Já se omlouvám, nemůžu tam vlastně volat, nemůžu nic. Takže zkuste navrhnout ten zákon nějaký. Protože já jsem tady největší ohrožení demokracie od Vítězného února, jak tady všichni píšou. Tak se omlouvám všem. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji panu ministrovi. Další vylosovanou interpelací je interpelace pana kolegy Korteho, kterého tady nevidím, tudíž jeho interpelace propadá. Další v pořadí je pan poslanec Svoboda a jeho interpelace na ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážené reziduum přítomných, moje otázka souvisí trošičku s tím, co tady už znělo od kolegyně Pastuchové, ale je to daleko přízemnější, není to otázka toho, jestli máme nebo nemáme hlavní sestru. Je to otázka, jestli vůbec máme sestry.

Ten problém, který vznikl, vznikl zvláštním způsobem. Povolání sestry je povolání velmi namáhavé a složité a my jsme to ještě zkomplikovali tím, že jsme vytvořili jiný systém vzdělávání, a dneska máme sestry, které jsou bakalářky nebo magistry. Nic proti tomu, bylo by to velmi dobré, kdybychom pro takové sestry skutečně vytvořili pracovní náplň, aby třeba v nějaké podobě suplovaly takový ten meziprostor, který mezi lékařem a sesterskou péčí je. Tyto sestry dneska nenacházejí uplatnění, přestává to být pro ně zajímavé a chybí nám ty normální sestry. Ono totiž, pane ministře - vy to jistě znáte jako bývalý ředitel nemocnice - v té nemocnici jedna z nejdůležitějších péčí je péče té sestry, která se o toho pacienta obyčejně stará, která mu ošetří dekubity, která mu přestele postel, která ho umyje. A my je dneska v nemocnicích začínáme nemít. Nějakou dobu tu suplovaly slovenské sestry, pro ně to dnes už přestalo být zajímavé, protože pokud se tu nevdaly, tak to, co tu vydělávají, už dostanou i u nich doma na Slovensku.

Já se tedy ptám, jakou má další koncepci Ministerstvo zdravotnictví v tom, aby naše péče nezkolabovala nebo neztratila na své kvalitě prostě proto, že nebude mít personál, který by byl schopen se o ty nemocné starat. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a poprosím pana ministra zdravotnictví o odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já začnu několika čísly, která mi náš odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání na ministerstvu připravil jako podklady, jak ta personální situace z pohledu sester vlastně vypadá. Oni oslovili poskytovatele zdravotních služeb přímo řízených organizací i poskytovatele v krajích. Z výsledků toho šetření vyplývá, že v přímo řízených organizacích chybí zhruba 2,2 % všeobecných sester. Ono to procento vypadá, že je malé, ale fakticky to je 330 neobsazených volných pracovních míst. V rámci krajů mimo Prahu chybí 3,1 % všeobecných sester, což je 280 pracovních míst. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP