(17.40 hodin)
(pokračuje Němeček)

Já tady trochu navážu na tu odpověď první, kterou jsem tady měl, protože si myslím, že to s tím souvisí. Přiznám se, že když to tak lapidárně řeknu, že jsem k tomu přišel trochu jako slepý k houslím, protože ten systém tady byl po mnoho let takto nastavován a my dneska máme důsledky toho stavu, takový, jaký je. A víme všichni, že setrvačnost toho systému je obrovská, že jakákoliv změna, kterou teď provedeme, přinese zlepšení poměrně velmi pozdě. Nicméně jsem si vědom toho problému i z toho, když jezdím po regionech a po regionálních nemocnicích, tak jedno z těch klíčových témat, které mi tam lidé říkají, je: máme problém, co se týče obsazení počtu zdravotních sester. To je i ten důvod, kdy jsem se rozhodl, že je třeba urychlit ty věci a nehledat nekonečný konsenzus, který nikdy nenastane, a zákon, který je připraven, tu devadesátšestku, pustit do legislativního procesu. Já se vám přiznám, že i ty informace, které se ke mně dostávají jako k ministrovi zdravotnictví, jsou rozporuplné. I z našeho odboru ošetřovatelství je informace, že podle evropské směrnice jsou tam věci, které by velmi komplikovaly návrat úplně k tomu původnímu systému, a já si prostě nejsem jist, jestli to takto lze. Nicméně si myslím, že ten systém si žádá úpravy, posílit právě pravomoci a kompetence těch, kteří budou dělat tu základní klíčovou práci u toho lůžka. A já tady slibuji, dávám veřejný příslib, že ten zákon v okamžiku, kdy ho pustíme jak do vnitřního, tak především do vnějšího připomínkového řízení, dáme tam dostatečný prostor i potom v rámci projednávání ve Sněmovně. Chci hledat konsenzus, protože si myslím, že to není prostě politické téma, které by nás tady rozdělovalo na nějaké ose, ale že lidé, kteří mají blízko ke zdravotnictví, mají představu, jak by to mělo vypadat, tak bych chtěl, aby především, protože je tady ta skupina lidí, kteří jsou původně zdravotníci, je velmi silná, takže si myslím, že i z hlediska nějaké odborné erudice je tady silný tým, a chtěl bych s tímto týmem společně najít řešení, které zjednoduší vzdělávání, které posílí kompetence těch lidí v první linii tak, abychom dodrželi evropská pravidla a zároveň to zjednodušili. To tady chci slíbit veřejně.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Pan poslanec bude pokládat doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji. Já bych chtěl poděkovat panu ministrovi za ta slova a za to, že o tom problému ví, protože ta absolutní čísla jsou taková, jak říkal. Ale to, co je na těch číslech rizikové, je to, že ten nedostatek narůstá. Kdybyste si vzal čísla rok stará, tak budete možná na polovičních číslech a to je prostě trend, který tady je a který musíme zastavit.

Měl bych ještě jednu doplňující otázku, jenom na jednu specializaci. Je to problematika dětských sester, které prakticky vůbec nemáme, protože je nevzděláváme, a už vůbec se nevzdělávají sestry v oboru neonatologie, to je péče o ty nejmenší, o ty jipky. Jestli v tomto směru máte nějaké signály, že by se mělo něco upravit.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Poprosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já se přiznám, že nevím teď úplně přesně, jak situaci u dětských i u neonatologických sester speciálně řešit, ale myslím si, že to bude v rámci toho jednoho balíku toho celkového problému, a budu velmi vděčný za zpětnou vazbu zvláště od lidí s dlouholetou praxí v těchto oborech. Myslím si, že jsme připraveni tady velmi úzce spolupracovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a nyní prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Berkovec, který bude interpretovat paní ministryni pro místní rozvoj Šlechtovou.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Vážená paní předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, přeji vám příjemný podvečer, i vám, vážená paní ministryně.

Můj dotaz se týká nového zákona o veřejných zakázkách. Podle informací se projednává na Ministerstvu pro místní rozvoj téměř finální verze. Můj dotaz se týká v podstatě tří okruhů: v jaké fázi je to projednávání, jak se podle vás tento zákon dotkne malých a středních obcí a zda nový zákon umožní to, aby si například starosta nějaké menší obce třeba zadal zakázku sám.

Dovolte, abych připojil svoji zkušenost. Já se pohybuji v Zastupitelstvu královského města Slaný už poměrně dlouho. My máme pochopitelně výhodu většího města, takže máme personálně velmi dobře obsazené odbory i tu strukturu. Máme šikovného manažera. U nás to není problém. Máme pochopitelně v regionu i takové obce, které jsou velmi šikovné, získávají ocenění v rámci celé republiky. Je to také dáno starostou, tam je také šikovný starosta, má manažerské zkušenosti. Ale jsou třeba obce, kde starostové jsou si vědomi toho, že ten zákon je složitý, že ty dotační tituly jsou složité a při nějaké případné chybě že si na to musí třeba najmout drahé agentury a při nějaké případné chybě nebo nedodržení termínu ty finanční postihy pro ně, pro ten jejich rozpočet, mohou být likvidní. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Poprosím paní ministryni o odpověď.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážená paní předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci. Vážený pane poslanče, já vám děkuji za dotaz ohledně zákona o veřejných zakázkách. Já jsem si teď ještě rychle psala vlastně, za koho tady teď stojím. Jestli za gestora zákona o veřejných zakázkách, nebo za národní orgán pro koordinaci, který je odpovědný i za tu metodiku, podle které se vlastně bude zadávat mimo zákon v rámci fondů, nebo za regionální rozvoj, což je také v gesci Ministerstva pro místní rozvoj, to znamená obce, starostové a spol., nebo například za IROP, protože ten je samozřejmě klíčový pro i váš dotaz. Takže za všechno.

Jako gestor tohoto zákona chci informovat nejdřív o harmonogramu. Chtěla bych říct, že to nevychází pouze z dílny MMR. My k tomu máme spoustu platforem, máme k tomu skupinu i poslanců a senátorů, kde pravidelně projednáváme stav přípravy zákona, protože ten zákon samozřejmě je velice klíčový pro naši republiku horizontálně a samozřejmě nejvíce pro čerpání fondů pro programové období 2014 až 2020. Cílem je, aby zákon byl v účinnosti 18. dubna 2016 nejpozději. Vzhledem k tomu, že v loňském roce se tady řešila novela, zákon samozřejmě se trochu zpozdil, nicméně nyní je hotov, je v paragrafovaném znění. My jsme ho v úterý v noci odeslali na ÚHOS, který je spolupředkladatelem tohoto zákona, a nyní se budou vypořádávat případně ještě poslední připomínky. Máme tam určitý nesoulad například ohledně dohledu, který je v gesci ÚHOS, a to doufám, že vyřešíme ještě v průběhu mezirezortního připomínkového řízení.

Já bych velice ráda zákon poslala počátkem příštího týdne do mezirezortu. Následně na vládu bych zákon ráda obeslala květen, červen, spíše červen 2015, následně k načtení v Poslanecké sněmovně, pokud samozřejmě vládou ten zákon projde, tak abychom měli ještě tři čtvrtě roku na legislativní proces ve Sněmovně a samozřejmě v Senátu a následně podpis pana prezidenta. Naše meta je samozřejmě splnit ten termín 18. dubna, protože jinak nám hrozí tzv. infringement, resp. řízení Evropské komise proti České republice. Já jsem možná v úvodu opomněla říci, že ten nový zákon se dělá proto, že Komise vydala nové směrnice, které se vážou na zadávací řízení, a my je musíme transponovat do naší legislativy. Proto se ten zákon dělá. To je hlavní cíl tohoto zákona.

A nyní k vašim dotazům ohledně malých obcí nebo středních obcí. Vzhledem k tomu, že kromě poslanců, senátorů, kde samozřejmě také jsou hlasy z komunální politiky, tak máme expertní skupinu. Já mám kolegium na své úrovni, kde jsou součástí právě zástupci i Asociace krajů, zástupci Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv a ostatních. Debatujeme i o podnětech samozřejmě od starostů, protože máme šest a půl tisíce obcí. My jsme Ministerstvo pro místní rozvoj a my potřebujeme jejich podněty, protože nejvíce to dělá problémy starostům. I v rámci dotací i dalších.

Já bych reagovala ještě na vaši poslední otázku, kde jste se mě zeptal, jestli bude možné zadat vlastními silami výběrové řízení. My se v tuto chvíli domníváme že ano, protože ten zákon a i směrnice je taková, že by zadávání veřejných zakázek mělo být jednodušší, transparentnější. A hlavně jednodušší pro toho, kdo to bude zadávat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP