(17.50 hodin)
(pokračuje Šlechtová)

Co se týká těch menších obcí, tak ten zákon má několik částí. První část je ta, která říká, jaké jsou druhy zakázek, jaký typ výběrového řízení. Další část je regulující. Ta je celkem i klíčová právě pro starosty a menší obce, protože bude říkat podmínky zadávání u podlimitních zakázek, což je většinou druh výběrového řízení, který je zadáván ze strany starostů. Jedním z našich základních přístupů je to, že nebudeme zadavatele menších zakázek, kteří jsou zvyklí na konkrétní postupy, nutit, aby se učili postupy nové. Konkrétně pokud zadavatel je zvyklý na postup ve zjednodušeném podlimitním řízení, pak tento postup bude i v souladu s novými pravidly moci využít. To znamená, že ten zákon nebude diktovat starostovi v podstatě úplně přísná pravidla, ale řekne mu, že může využít i své zkušenosti ze stávajícího zadávání veřejných zakázek, to, co nabyl i v rámci například nadlimitních zakázek a podobně.

Co k tomu Ministerstvo pro místní rozvoj chystá? Já bych velmi ráda v tom našem zákoně teď oddělila jednu věc, a i po nástupu jsem se velice hloubkově podívala na zákon a chci oddělit zákon a metodiku.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní ministryně, váš čas! Chcete (k poslanci Berkovcovi) položit doplňující otázku? Ne.

Prosím tedy dalšího v pořadí. Tím je pan poslanec Beznoska, kterého zde nevidím, tudíž i jeho interpelace propadá. Poprosím paní poslankyni Váhalovou, která interpeluje pana ministra financí. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, krásný podvečer. Páni ministři, vážený pane místopředsedo vlády, ráda bych vám položila otázku týkající se připravovaných předpisů, které mají řešit důchodovou problematiku hlubinných horníků.

Je mi známo, že paní ministryně Marksová již začátkem prosince předložila do vlády dva materiály na toto téma. Rovněž je mi známo, že vaše ministerstvo, nebo snad přímo vy osobně jste proti tomu vznesl zásadní výhradu, kterou lze charakterizovat jako nesouhlas. V poslední době jste však své stanovisko poněkud zmírnil a já věřím, že si vážíte lidí, kteří tuto těžkou práci vykonávají. Moje otázka proto zní, zda a z jakých prostředků předpokládáte, že bude možno náklady, které návrhy, jak jsou předloženy, nepochybně přinesou, hradit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, děkuji za dotaz. No samozřejmě, můj problém je, že jsem jediný ministr, který musí sehnat peníze a hlídat kasu. Já jsem o tom opakovaně jednal. Jednal jsem v OKD. To je i problém takový, že tento problém obvykle také řeší ty firmy, a tady se privatizace moc nepovedla. Je standardní, že na takových nákladech se podílejí firmy.

Nicméně po analýze a rozhovorech jsme odsouhlasili a já jsem podpořil novelu nařízení vlády 363/2009 Sb. Na tom jsme se domluvili. Požadavek na dalších 3 500 horníků, kde vlastně bylo diametrálně úplně jiné číslo, kde na posledním jednání odboráři horníci přišli a měli to spočítané na 4,2 mld. a Ministerstvo práce a sociálních věcí na 40 až 50 mld. Vytvořili jsme skupinu, kde se účastní zástupci odborářů horníků, zástupci od paní ministryně a od nás a mají si vysvětlit tato čísla, která jsou diametrálně odlišná. Musíme se nějakým způsobem dopracovat k těm číslům, protože desetinásobný rozdíl je obrovský, a potom také vyjednávat se zaměstnavatelem, protože jak dopadne OKD, to nevíme, i když jsme ubezpečováni, že to dopadne dobře, ale je tam ještě dost otazníků. Řešíme to, ale prosil bych o shovívavost, protože to není jednoduchá problematika.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Táži se paní poslankyně, zda chce položit doplňující otázku. Ano, je tomu tak. Prosím.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Já se tedy zeptám, jestli se mohou horníci těšit na kladné vyřízení a zda budete skutečně hledat kompromis s MPSV, s paní ministryní.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: To závisí od těch čísel. Paní ministryně je největší útočník na náš rozpočet, největší spotřebič, stále něco vymýšlí. Škoda, že nikdo nic nevymyslí z hlediska příjmů, to jsem jediný. Určitě 4,2 mld. a 50 mld. je rozdíl, takže se na to musíme podívat a najít nějakou shodu. Možná OKD přijde s tím, že také přispěje. To by také bylo dobré. Možná by se mohly prodat ty byty, něco bychom utržili, jak to slíbil pan Bakala, když to nakoupil, že prodá nájemníkům byty za 50 tisíc, a teď kasíruje 50 tisíc nájem. To byla také jedna skupina. V minulosti se staly nějaké chyby a tam nám ušlo dost peněz. Ale budeme se snažit, slibuji vám to.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Vzhledem k tomu, že podle jednacího řádu lze poslední interpelaci na člena vlády České republiky podat do 17.55 hodin, konstatuji, že jsme dnešní jednací den ukončili projednávání ústních interpelací. Přerušuji jednání Sněmovny do zítřka do 9 hodin, kdy budeme pokračovat dle schváleného programu. Tím jsou body 127, 128 a 82.

Přeji vám hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 17.56 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP