(17.00 hodin)
(pokračuje Chalánková)

Vzhledem k tomu, že zde nejste, předpokládala bych, že budete mluvit o tom, že Norsko bude ratifikovat Haagskou úmluvu právě o vzájemném uznávání těchto rozhodnutí. Chtěla bych říci, že tato prezidentská smlouva se poněkud liší. Vychází samozřejmě z obecně platných mezinárodněprávních lidskoprávních úmluv, na druhou stranu je více rozvíjí než Haagská úmluva. Navíc v případu Evy Michalákové Haagská úmluva již nebude mít žádný vliv na vyřešení tohoto případu, kdežto tento prezidentský návrh smlouvy tuto možnost přináší. Chtěla bych upozornit, že česká vláda doposud za rok a půl neobdržela otázky, které vznesla na norskou vládu právě na základě našeho Poslaneckou sněmovnou schváleného usnesení. Přesto se s tímto stavem spokojila.

Na závěr své krátké interpelace bych chtěla reagovat na to, že český parlament navštívil také předseda norského parlamentu. Neměla jsem tu čest s ním osobně jednat. Pan Olemic Thommessen nicméně řekl Právu a dal Právu rozhovor -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, paní poslankyně, ale čas, který jste měla určený na interpelaci, bohužel vypršel. Vzhledem k tomu, že zde není přítomna paní ministryně, bude vám odpovězeno písemně.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Dobře. Děkuji za odpověď písemně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Další interpelace měla být od paní poslankyně Radky Maxové, ta se ruší, dobře. Nyní tedy požádám pana poslance Adolfa Beznosku. Pana poslance nevidím. V tom případě budeme pokračovat dalším v pořadí a to je pan poslanec Martin Novotný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Novotný: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, moje otázka bude veskrze věcná a neútočná.

Téma rozpočtového určení daní je vážné téma pro tuto Sněmovnu, co tato Sněmovna existuje. V posledních letech jsme v této oblasti zaznamenali řadu změn, například celkem logické navýšení podílu menších obcí, které se často potýkaly s tím, že jejich příjmy nestačily na realizaci velkých infrastrukturních investic a podobně. Přesto jsem přesvědčen, že zrušení některých částí toho systému, třeba některých pásem dle velikosti, nahrazením jinými parametry, komplikace toho systému vedly v poslední době k tomu, že došlo k velké nivelizaci snížení rozdílů mezi podílem krajských metropolí, měst, která pro celé své regiony zprostředkovávají řadu veřejných služeb ať už v oblasti kultury, sportu, hromadné dopravy a obecně té metropolitní infrastruktury, a těch středních a menších měst. Dnes už rozdíl mezi částkami na hlavu, které mají krajská města a města řekněme v řádu desítek tisíc obyvatel, se natolik přiblížil a je natolik malý, že slyšíme často ze strany krajských měst stesky, že se dostávají do situace, kdy tu roli metropolí jsou schopny hrát stále komplikovaněji.

Vím, že na toto téma začíná probíhat diskuse jak na úrovni příslušných výborů a podvýborů Sněmovny, tak i na úrovni vlády, tak se vás chci, pane ministře - vy jste se zatím omezil v oblasti RUD zejména na formulaci, že vybíráte více daní, a tím pádem města a obce bez ohledu na velikost dostávají více peněz. Tak se vás chci zeptat, zda máte a chystáte v nejbližší době v této oblasti jakékoli opatření, jaký je na to váš názor, s jakou případnou koncepcí se na budoucnost systému RUD díváte. A ptám se (upozornění na čas) s důrazem na tu otázku krajských metropolí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Požádám pana ministra o odpověď. Prosím.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuju za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, o rozpočtovém určení daní jsme určitě diskutovali víckrát. Na ministerstvu jsem zřídil komisi, která se zabývá rozpočtovým určení daní, také se jí aktivně zúčastňuji. Myslím, že tam řešíme konkrétně tu problematiku. Samozřejmě jsme řešili ty změny, které nastanou od 1. ledna 2017, kdy se vlastně obcím ruší ten třicetiprocentní podíl na dani z příjmů fyzických osob z podnikání, z přiznání, a je tam navýšení podílu na obce z DPH na 20,83 % na 21,4.

Samozřejmě na vládu přišly různé návrhy ohledně RUD - z Pardubického kraje i myslím z Libereckého kraje. Moje poslední úvaha z titulu rozpočtového určení daní byla o tom, že si myslím, že je tam určitá anomálie, kdy vlastně dochází k odvodu z hazardu pro obce, a vlastně to jsem chtěl nahradit, nebo chtěl bych jako předložit v rámci koalice, ale i v rámci diskuse naší komisi, že by vlastně perspektivně veškeré příjmy z hazardu šly na sport dle nějakých pravidel. Představa byla 2018 - 80 %, 2019 - 90 % a 2020 - 100 %. A to by se nahradilo navýšením rozpočtového určení daní. Takže se chystám s tímhle návrhem to projednat v rámci koalice a uvidíme, jaká bude na to reakce. A samozřejmě předběžně jsem měl takový pocit v rámci naší komise, že z hlediska opozice to bylo přijato celkem vstřícně. Tento rok máme navýšení rozpočtového určení daní pro kraje. To má dopad do výnosů DPH 3,7 miliardy.

Za mě asi tolik v této chvíli.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Táži se, zda se pan poslanec chce ještě zeptat. (Ano.) Prosím, doplňující otázka.

 

Poslanec Martin Novotný: Moje otázka směřovala řekněme ne na ten systém jako celek a míry podílu měst a obcí na těch či oněch daních a případně i na roli hazardu, ale spíše na vnitřní proporcionalitu toho systému. Všichni asi tušíme, že takové krajské či velké město musí řešit oblasti městské hromadné dopravy, některá taková města mají jenom autobusy, některá jenom trolejbusy, některá mají takových dopravních variant mnohem více, májí spoustu kulturních institucí a podobně. Já jsem jenom upozornil na to, že se stále více blížíme do situace, že menší města, která takové veřejné služby pro občany třeba z celého regionu poskytovat nemusejí, mají čím dál víc stejně peněz na hlavu jako ta města, která to dělají. A dříve nebo později musí dojít v téhle věci k problému.

Takže moje otázka směřovala k tomu, jestli nějak uvažujete i nikoliv o absolutní výši toho systému, ale i o jeho vnitřní proporcionalitě z hlediska velikostí obcí a činností. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane poslanče. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: My zatím neuvažujeme, tudíž pokud máte nějaký konkrétní návrh, tak vás zvu na tu komisi, kde to řešíme. A samozřejmě se rádi budeme zabývat vaším návrhem, jak to tedy změnit.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní se svou interpelací vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, dovolte, abych vás po delším čase pozdravila na projednávání ústních interpelací v Poslanecké sněmovně, a věřím, že vás téma mé dnešní interpelace zaujme natolik, že mezi nás zavítáte i příště a že konečně začnete plnit ústavní povinnosti člena vlády. A nyní k mé interpelaci.

S potěšením jsem přivítala informaci, podle které pokročily práce na přípravě návrhu zákona o veřejném opatrovnictví, na který veřejnost už velmi dlouho čeká. Mimochodem, k dlouhému čekání bohužel přispívaly rozpory mezi ministerstvy financí a spravedlnosti. To je už snad minulostí, jak jsem vyrozuměla z odpovědi pana ministra Pelikána na svoji interpelaci. Z této odpovědi ale bohužel není patrné, jak vysoká by ona paušální částka, na které panuje shoda, měla být, což považuji za velmi zásadní údaj. Mohl byste, pane ministře, říci jasně a otevřeně, s jakou paušální částkou na jednoho opatrovance se počítá? Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP