(19.00 hodin)
(pokračuje Kudela)

Druhý pozměňovací návrh, ke kterému se hlásím, je evidován v systému pod číslem 5939. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vytvoření předpokladu pro možnost urychlené výstavby vodní infrastruktury sloužící nejen k ochraně před povodněmi, ale rovněž ke zmírnění následků sucha nebo k jiným účelům podle vodního zákona a ve veřejném zájmu.

Další pozměňovací návrhy, ke kterým se hlásím, je pozměňovací návrh 5940 a 5941. Tyto pozměňovací návrhy mají umožnit snadnější výstavbu zemědělských objektů nebo objektů sloužících pro zemědělské účely v nezastavěném území, které nebylo možné územně plánovací dokumentací vyloučit.

Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Petr Bendl, připraví se pan poslanec Martin Novotný. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Čas se navršil, tak budu stručný. Jen se přihlašuji k dokumentu 5899 a 5898. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Martin Novotný, připraví se pan poslanec Václav Horáček.

 

Poslanec Martin Novotný: Kolegyně a kolegové, přihlašuji se tímto k sněmovnímu dokumentu 5921. Podrobné odůvodnění pozměňovacího návrhu jsem přednesl předtím v rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také děkuji. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Václav Horáček a připraví se pan poslanec Jiří Petrů.

 

Poslanec Václav Horáček: Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu kolegyně Langšádlové, který je v systému pod číslem 5770 a který jsem podrobně vysvětlil v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Jiří Petrů, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová.

 

Poslanec Jiří Petrů: Ještě jednou dobrý večer. Přihlašuji se k pozměňovacím návrhům uvedených v evidenci 5724, 5725, 5726, 5727, 5760 a 5839. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se pan poslanec Okleštěk. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Ráda bych se přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, který je veden v systému pod číslem 5881. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Okleštěk, připraví se pan poslanec Klaška.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji za slovo. Přihlašuji se k pozměňovacím návrhům, které jsou v systému vedeny pod číslem 5910 a 5913.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Klaška.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, já bych chtěl tímto načíst pozměňovací návrh, který není uveden v systému, nicméně vychází z pozměňovacího návrhu kolegy Raise, který je uveden v systému pod číslem sněmovního dokumentu 5887 a tvoří mu takovou drobnou alternativu, protože mění pouze číslovku letopočtu z čísla 2024 na číslo 2022 a celý zní takto: V části první článku 1 se vkládá nový novelizační bod, který zní: V § 188 odst. 1 se slova "31. prosince 2020", nahrazují slovy "31. prosince 2022". Ostatní novelizační body se přečíslují.

Odůvodnění tohoto mého návrhu je, jak už jsem říkal, že tvoří jistou alternativu k povinnosti mít územní plán pro obec nebo město do konce tohoto roku, protože mně také jde stejně jako panu prof. Raisovi o město Brno a chtěl bych ho tímto povzbudit, protože nemá zcela dobudovanou dopravní infrastrukturu. Čekalo na zásady územního rozvoje, i když Jihomoravský kraj už v minulosti nabízel spolupráci na dořešení těchto záležitostí, například ohledně železničního uzlu Brno a propojení dálnice D43. Tak bych tímto Brno chtěl povzbudit, aby konalo.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. V tento moment neeviduji nikoho, kdo je přihlášen do podrobné rozpravy. Táži se, jestli je tomu tak. Je tomu tak. V tom případě končím podrobnou rozpravu a táži se paní ministryně případně pana zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Paní ministryně nejprve. Prosím.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Děkuji všem.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ještě vás požádám o ztišení. Ještě jsme nepřerušili jednání Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Uhlík: Děkuji za slovo. V obecné a podrobné rozpravě vystoupilo více než 30 kolegů. Všem velké díky za věcnost při jejich příspěvcích. Díky.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Ještě přečtu omluvy. Na 28. 2. mezi 14. a 16. hodinou z důvodu jednání se omlouvá pan poslanec Bohuslav Chalupa a dále dne 28. 2. od 18 hodin do konce jednání z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Pilný.

Končím projednávání druhého čtení tohoto návrhu. Vážené paní poslankyně a poslanci, já vám děkuji a přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do zítřejšího dne 9 hodin ráno a přeji vám pěkný zbytek dnešního dne.

 

(Jednání skončilo v 19.06 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP