(15.00 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Jenom ještě k tomu, které země se inspirují Chorvatskem. Tak v tuto chvíli je to Slovinsko a Česká republika, ale chci připomenout, že v řadě zemí Evropské unie fungují registrační pokladny, včetně Slovenska. Registrační pokladny, které mají fiskální paměť, do které se zapisují všechny transakce, a finanční úřady kontrolují jednotlivé fiskální paměti v jednotlivých registračních pokladnách. Já se domnívám, že systém on-line evidence na jednom serveru Ministerstva financí, na jednom místě, je mnohem progresivnější a snižuje ve skutečnosti náklady daňové správy na kontrolu systému evidence tržeb.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi. Čtvrtou interpelaci přednese paní poslankyně Věra Kovářová, která pana premiéra Bohuslava Sobotku bude interpelovat ve věci rozšíření letiště Ruzyně. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, moje dnešní interpelace je jednoduchá. Jistě k radosti kolegyň a kolegů, kteří se po mně chystají přednést svoji vlastní interpelaci, velmi stručná. Spočívá v následující otázce: Jak se vaše vláda staví k rozšíření letiště Ruzyně? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Prosím, pane premiére, jak se vaše vláda staví k rozšíření letiště?

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní poslankyně, vážené dámy a pánové, já vím z minulosti, že tady probíhá diskuse o možné výstavbě paralelní dráhy na pražském letišti v souvislosti s nárůstem letecké dopravy nejen v České republice, nicméně musím konstatovat, že jsem ve funkci předsedy vlády zhruba čtrnáct měsíců a za tu dobu jsem s tímto tématem přímo konfrontován nebyl. Čili pokud k tomu v těch uplynulých čtrnácti měsících nedošlo, pak to vnímám tak, že to evidentně nebude prvořadá priorita letiště Praha a že pravděpodobně v této chvíli, jak jsem si rychle shromáždil podklady v reakci na vaši interpelaci, tak v tuto chvíli by se měla aktualizovat rozvojová studie celého areálu letiště, čili v letošním roce je tedy záměr aktualizace rozvojové studie celého areálu letiště, a to nejen pro letecký provoz, ale i na letecké aktivity ve vztahu k jeho blízkému okolí. To znamená, tato studie by se měla týkat rozvoje celého okolního území ve spolupráci se Středočeským krajem a se všemi dotčenými subjekty. V rámci této rozvojové studie by měla být mimo jiné řešena i dopravní obslužnost letiště. Na základě této studie by tedy podle mých informací mělo následně dojít k dalšímu rozhodování o tom, zda, v jakém tempu bude event. připravováno rozšíření letiště výstavbou paralelní dráhy.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím, paní poslankyně, o vaši doplňující otázku.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, pane premiére. Mně tato odpověď k problematice letiště prozatím stačí. Svůj čas využiji k následující otázce.

Dvanáct z 24 interpelací na předsedu vládu dnes mají koaliční poslanci. Jedenáct z 26 minule mělo interpelaci a na březnové schůzi 10 z 20. Nebude proto přeháněním, když řeknu, že přibližně 50 % přihlášek interpelací na předsedu vlády předkládají koaliční poslanci. Jejich právo na podání interpelace respektuji, v řadě situací jsou nástrojem, který potřebují i koaliční poslanci. Nicméně minimálně v případě interpelací podávaných kolegy z ČSSD bych na vás chtěla apelovat, zda byste si to nemohli říci na klubu. Pokud ne, zřejmě existuje problém v komunikaci.

V této souvislosti bych vás ráda poprosila, zda by nestálo za úvahu prodloužit interpelace do 19. hodiny. Děkuji.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní poslankyně, dámy a pánové, především chci říci, že se snažím chodit na interpelace, které jsou určeny pro předsedu vlády. To znamená, trávíme tady čas společně relativně pravidelně a je právo každého poslance a poslankyně, aby podali interpelaci na předsedu vlády. Možná ten větší počet interpelací poslanců sociální demokracie je způsoben tím, že se mi bohužel nepodařilo v posledních dvou termínech dorazit na jednání našeho poslaneckého klubu. Možná i využijeme této možnosti k tomu, abychom o některých věcech tady prostřednictvím interpelací mluvili.

Ale není to nic nového. Interpelace z řad vládních poslanců se objevovaly i v minulosti, v dobách, kdy tady byla v České republice pravicová vláda, pravicová koalice, čili není to žádný nový prvek na naší politické scéně. A možná i ty interpelace ze strany koaličních poslanců dopomohou k tomu, abych prostřednictvím interpelací mohl jako předseda vlády některé věci zdůraznit, některé věci více vysvětlit, na některé věci poukázat a na některé věci také odpovědět na základě dotazů, které jsou mi kladeny jak ze strany koaličních poslanců, tak přirozeně ze strany poslanců opozičních.

Myslím, že ten systém, jak je nastaven, to znamená, že interpelace jsou losovány, je stejně spravedlivý úplně vůči všem.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi. Pátou interpelaci přednese pan poslanec Jiří Valenta, který bude interpelovat ve věci stanoviska k návrhům na státní vyznamenání. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo vlády, jak jistě víte, rychle se blíží doba udělování a předávání státních vyznamenání prezidentem republiky. Z občanských nominací vyplývá, že po event. schválení Poslaneckou sněmovnou mají jistou šanci na toto prestižní ocenění i velice kontroverzní bratři Mašínové, dle mého osobního názoru teroristé a zákeřní vrazi, kteří se dokonce ani neštítili podřezat svázaného, tedy zcela bezbranného člověka. Velice nerad bych se nyní pouštěl do nějakých obšírných historicko-politických úvah a rozborů. Není na to ostatně ani prostor. Také většina občanů má svůj názor již dávno vytvořený. Ale čistě pragmaticky mě zajímá váš osobní názor, zda tyto osoby, z čehož jednu in memoriam, by měl prezident na Hradě vyznamenat, či nikoliv, a jestli ano, tak z jakého důvodu.

Dopředu však avizuji, že mě ale v žádném případě neuspokojí odpověď ve smyslu, že tento proces je v rukou občanů, Poslanecké sněmovny a prezidenta Zemana. Jako představitel exekutivní moci a vrcholný ústavní činitel mně a celé české veřejnosti na tomto místě jasně odpovězte, zda s oceněním, a tím i politickým uznáním aktivit bratrů Mašínů souhlasíte, či nikoliv, a to bez jakékoliv nadbytečné slovní ekvilibristiky či odvádění tématu jiným směrem. Naše veřejnost má morální právo znát názor svého předsedy vlády na tuto vysoce polarizující záležitost, stejně tak jak toto stanovisko vyžadovala od premiérů předchozích. Předsedové pravicových vlád se alespoň k tomuto problému postavili čelem, i když moji úctu si svým způsobem nikterak nezískali. Pan Topolánek dokonce v roce 2008 odjel udělit svoji čestnou plaketku Mašínům přímo do Washingtonu a pan Nečas na ni navázal v roce 2011 veřejným prohlášením, že si bratři zaslouží ještě větší ocenění.

A co nám tedy k eventuálnímu vyznamenání bratrů Mašínů řeknete dnes tady vy, pane premiére Sobotko?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Poprosím pana premiéra o odpověď, co udělá, aby Sněmovna neodhlasovala, jak nás poslance zařízne. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane poslanče, vážené dámy, vážení pánové, především chci říci, že udělení státních vyznamenání je v rukou prezidenta republiky, čili to je ústavní činitel, který o té věci rozhoduje. Vy přirozeně můžete podat návrhy, může podat návrhy vláda, ale záleží na prezidentovi republiky, komu se rozhodne státní vyznamenání udělit.

Pokud jde o bratry Mašínovy a jejich příběh, opět - padesátá léta nebyla vůbec jednoduchým obdobím. Myslím si, že i pro komunistickou stranu - a vy, tuším, reprezentujete komunistickou stranu v této Poslanecké sněmovně - je to období, které bylo hodně složité z hlediska interpretace. Bylo to období nástupu totalitních poměrů a byli tady lidé, kteří se totalitě vzepřeli. Já myslím, že nejenom to téma rozděluje společnost, ale téměř v každé rodině v naší zemi najdete jak politické vězně, lidi, kteří byli perzekvováni za minulého režimu, tak tam najdete třeba i lidi, kteří se na fungování minulého komunistického režimu aktivně podíleli. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP