(15.10 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Souhlasím s vámi, že příběh bratrů Mašínů společnost rozděluje, společnost polarizuje, a nemyslím si, že jsou to vhodní kandidáti na to, aby obdrželi z rukou prezidenta republiky státní vyznamenání. Nemyslím si to ne proto, že bojovali proti totalitnímu režimu, že se snažili navázat na odkaz svého otce, který bojoval proti nacistické totalitě, ale myslím si to kvůli metodám, které tehdy uplatnili v rámci tohoto boje. A myslím si, že některé činy, kterých se dopustili, byly činy zbytečné, byly to činy kruté a byly to koneckonců činy, které pak následně byly použity propagandistickou mašinérií i proti nim. Čili můj názor je takový, že kdybych byl v pozici prezidenta republiky, tak pokud jde o bratry Mašíny, tak bych jim vyznamenání nepropůjčil. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi za jeho jasnou odpověď. Pan poslanec nemá doplňující otázku.

Šestou interpelaci přednese pan poslanec Petr Fiala, který pana premiéra bude interpelovat ve věci služebního zákona. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Fiala: Vážený pane premiére, já jsem se vás při interpelacích minulý rok ptal na navyšování a výměny úředníků na ministerstvech v souvislosti s nástupem nové vládní koalice a také v souvislosti s přijetím služebního zákona. Z těch vašich odpovědí jsem měl dojem, že proces navyšování v nějaké dohledné době přestane. Ale teď z médií zase mám informace, které vypadají jako pravdivé, že jenom za první tři měsíce tohoto roku vláda propustila z ministerstev více než 200 lidí, na jejich místa přijala nové osoby, ale současně přijala ještě dalších 200 nových úředníků, kteří budou od července prakticky neodvolatelní. A na ministerstvech teď, alespoň třeba podle zjištění Hospodářských novin, pracuje minimálně o 257 osob více než na konci roku 2014. Největší nárůst eviduje třeba Ministerstvo vnitra, kde přijali letos 126 úředníků. A tak bychom mohli pokračovat. Současně rostou počty úředníků v těch nejvyšších kategoriích. Je to někdy až absurdní. Na Ministerstvu zahraničních věcí z původních tří náměstků máme najednou náměstků sedm, to stejné na Ministerstvu zdravotnictví, tři náměstky přijal navíc ministr obrany, tam už jich je dokonce devět, atd.

Moje otázka je logická. O kolik vlastně tedy přesně plánujete navýšit počet úředníků na ministerstvech do července, než začne platit služební zákon? Jak se takové navýšení projeví na kvalitě služby pro občany? A především, co to bude stát? Protože už teď se navýšily provozní náklady ministerstev a toto samozřejmě bude přinášet další náklady pro stát. A nedochází tady v této souvislosti místo k debyrokratizaci a depolitizaci státní správy spíše k jejímu zabetonování a její nové politizaci?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fialovi. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane poslanče, vážené dámy, vážení pánové, musím říci, že vláda nerozhodla o zvýšení počtu tabulkových míst na ministerstvech od počátku letošního roku. Čili my jsme nezvýšili na úrovni vlády tabulková místa s výjimkou několika konkrétních resortů, s výjimkou několika konkrétních agend. Chci zmínit fakt, že jsme navýšili tabulková místa pro Policii ČR v souvislosti s tím, co se odehrálo ve Vrběticích, tzn. posílili jsme počty policistů, kteří se zabývají kontrolou nakládání se zbraněmi a výbušninami. Také jsme Ministerstvu vnitra umožnili, aby posílilo odbor informatiky o několik tabulkových míst. A skutečně jenom ve velmi malém rozsahu několika málo tabulkových míst jsme umožnili posílení Ministerstva práce a sociálních věcí. Jinak veškeré změny, ke kterým dochází, dochází v rámci stávajícího počtu systemizovaných tabulkových míst na jednotlivých úřadech. Nedochází tedy ke zvýšení výdajů státního rozpočtu, protože jsou využívány narozpočtované finanční prostředky, a nedochází ke zvýšení počtu tabulkových míst prostě proto, že ta místa jsou evidována a jsou centralizována na základě rozhodnutí Ministerstva financí a na základě rozhodnutí vlády. Pokud jde o přijímání pracovníků, dochází tedy k naplňování buď stávajících volných tabulkových míst na jednotlivých úřadech, která jsme koneckonců zdědili, anebo dochází k tomu, že někteří pracovníci odcházejí a někteří noví se přijímají.

Myslím si, že také není možné k tomu přistupovat paušálním způsobem, protože kdybychom k tomu přistupovali paušálně, pak by to samozřejmě vypadalo, že například na Úřadu vlády v loňském roce došlo k výraznému nárůstu úředníků a k výrazné obměně. Chci ale připomenout fakt, že vláda nově stanovila místopředsedu vlády pro oblast vědy, výzkumu a inovací a ten si začal v loňském roce budovat svůj minimální aparát právě na Úřadu vlády. Stejně tak vláda rozhodla o tom, že bude ministr pro lidská práva a legislativu - i tam došlo k vybudování alespoň minimálního zázemí. Ale pokud jde o celkový počet pracovníků Úřadu vlády v té agendě, která podléhá premiérovi, tak tam se ten celkový počet v zásadě nezvýšil. Čili myslím si, že je potřeba analyzovat situaci na jednotlivých úřadech.

Současně chci odmítnout, že by tady docházelo k nějakým plošným čistkám ve státní správě v souvislosti s přípravou na zákon o státní službě. My jsme se pustili velmi rychle do toho, abychom zorganizovali výběrová řízení na státní tajemníky. Ten proces v tuto chvíli probíhá. Jakmile státní tajemníci budou ustaveni na základě výběrových řízení do svých funkcí, pak už tedy ve spolupráci s náměstkem pro státní službu na Ministerstvu vnitra budou ovlivňovat personální politiku na jednotlivých resortech a tím okamžikem ustavení státních tajemníků se výrazně oslabí vliv ministra na personální politiku v rámci jeho úřadu. To je krok, ke kterému dojde na základě stávajícího zákona. My se teď snažíme zákon implementovat a od 1. července letošního roku by už také měla platit nová systemizace na jednotlivých úřadech. Ta nová systemizace se opět bude muset vejít do stávajícího rozpočtu a já nepředpokládám, že bychom resortům přidávali peníze na to, aby se zvyšoval počet úředníků.

Já souhlasím s tím, abychom posílili úřady práce v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti a kontroly výplaty sociálních dávek. Souhlasím s tím, abychom posílili počet pracovníků, kteří budou vykonávat kontrolu na finančních úřadech. Ale nemyslím si, že je potřeba, abychom zvyšovali úřednický aparát na ministerstvech, a naopak si myslím, že je možné i tam hledat úspory a snažit se o efektivní fungování.

Poslední poznámka. Samozřejmě, že bude docházet ještě k určitým pohybům počtu zaměstnanců. Chci například připomenout fakt, že Ministerstvo pro místní rozvoj se v letošním roce bude připravovat na nový systém čerpání peněz z Integrovaného regionálního operačního programu, bude tedy navyšovat počet zaměstnanců, ale bude ho navyšovat tím, že se sníží počet zaměstnanců na jednotlivých regionálních radách, které do této chvíle spravují jednotlivé regionální operační programy. Takže i to bude pohyb, který se projeví statisticky tím, že se zvýší počet zaměstnanců podřízené organizace Ministerstva pro místní rozvoj. Ale nebude to tím, že bychom nabírali nové zaměstnance, ale budou v zásadě převedeni z těch stávajících rad jednotlivých regionálních operačních programů. Takže není to žádná plošná čistka a není to žádný plošný nábor byrokratů do centrálních státních úřadů.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane premiére. Poprosím pana poslance, který má zájem o doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Fiala: Pane premiére, k plošným čistkám teď možná nedochází, protože k nim došlo v loňském roce. Ta výměna úředníků byla bezprecedentní. Nikdy předtím se tolik úředníků naráz na ministerstvech nevyměnilo. Možná ani nemusíte teď navyšovat náklady na nové úředníky, protože jste o 10,5 mld. korun zvýšili provozní náklady ministerstev - meziročně. Tak to je částka, která by snad na to mohla stačit. Já mám stále i přes vaše vysvětlení pochybnosti o nárůstu o 55 míst úředníků na Úřadu vlády, protože nevím, co tam dělají. Vicepremiér pro výzkum tam býval už v minulosti. Jsou tam stejné agendy, je tam stejný úkol. Nevím, co tam 55 nových lidí dělá. Ale budiž.

Mohu chápat vaše slova tak, že do července tohoto roku už nedojde k žádnému navýšení počtu míst úředníků a že nebudou žádné další náklady, které by byly vynaloženy na nová úřednická místa?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Vážený pane poslanče, vy sám jste v minulosti zastával funkci člena vlády a jistě dobře víte, že každý člen vlády je limitován z hlediska počtu tabulkových míst, z hlediska počtu lidí, které může přijmout v rámci svého úřadu. A jak už jsem zdůraznil ve své odpovědi na vaši interpelaci, my jsme nenavyšovali úřadům počty jejich tabulkových míst. Nenavyšovali jsme je ani v loňském roce. Čili ty počty tabulkových míst s výjimkou toho, jak jsme třeba posílili policii, jsme zdědili po předcházející vládě. Čili naše vláda nic takového neprovedla. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP