(13.50 hodin)
(pokračuje Fiedler)

Za tímto názorem si opravdu stojím a myslím si, že tento čas tady a zejména pracovníci Ministerstva mohli v tuto chvíli využít účelnějším způsobem.

Nejsem si také jist, že jsou využívány všechny současné dosavadní možnosti, které mají pracovníci finančních úřadů, živnostenských úřadů, různých inspekcí na kontrolu toho, co je. Já mám takový ničím nepodložený, nekalkulovaný dojem, že kdyby stejné množství lidí, kteří se přijmou nebo začnou se... (Poslanec Fiedler se odmlčel kvůli hluku v jednací síni.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Poprosím kolegy o klid, já vím, že to projednávání je dlouhé, náročné, ale děkuji za pochopení.

 

Poslanec Karel Fiedler: Já také děkuji.

... kteří se budou tomuto věnovat, že kdyby toto množství lidí pouze v rámci stávajících možností, které náš zákonný systém nabízí, se tomuto věnovalo, já jsem přesvědčen o tom skoro, že by ten efekt zvýšeného výběru daní byl skoro stejný, možná vyšší, nebudu o tom spekulovat, než při tomto zavádění velmi složitého a komplikovaného systému, ke kterému jsme slyšeli řadu výhrad, připomínek nejen od nás poslanců, ale i od různých institucí. Jednou z takových institucí, která má k této novele zákona velmi závažné výhrady, je Úřad pro ochranu osobních údajů. Pro náš poslanecký klub Úsvit bude stanovisko tohoto úřadu velmi podstatné, jaké bude jeho vyjádření k finální verzi zákona, a podle toho se k tomu postavíme. Protože to, co tady zaznívalo, kontinuálně probíhalo dnešním povídáním, že ty údaje, které jsou shromažďovány, jsou v obrovských datech. To, co říkal pan kolega poslanec Benda, i když tu momentálně není, samotná vláda nemůže rozhodnout, které skupiny z působnosti vyjme. Stejné argumenty uvádí právě Úřad pro ochranu osobních údajů. Jsou to velmi závažné věci, ke kterým máme výhrady.

Nemohu se ubránit dojmu, že to, proč tento zákon je v tuto chvíli tak tlačen ze strany vládní koalice, ale hlavně Ministerstva financí, je z toho důvodu, že jaksi pokulhává výběr daní. To, co tady bylo tvrzeno, že ten výběr daní je lepší, tak přece ty údaje, které jsme měli k dispozici, o tom nevypovídají, obzvláště ve vazbě k rostoucímu tempu ekonomiky. Výběr daní neroste přece takovým způsobem, jakým roste ekonomika. A já mám pocit, nemohu se tomu ubránit, že toto je jen takové, abychom to nějakým způsobem ukázali, že něco v této věci děláme.

Tak jak už jsme zmiňovali dneska dopoledne, za náš poslanecký klub Úsvit dávám návrh na vrácení této novely k přepracování. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Jenom pro upřesnění: obou novel, tedy obou zákonů?

 

Poslanec Karel Fiedler: Je to společné projednávání, tak obou novel společně.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Volného.

 

Poslanec Jan Volný: Dobrý den, kolegové, kolegyně, paní předsedající. Já to omezím na minimum. Mám tady tedy tři poznámky. Jednu poznámku k vystoupení pana kolegy Holečka, prostřednictvím předsedající. Já jsem celou kampaň s panem Babišem vedl, v podstatě jsme u toho od začátku. Já jsem nikde neslyšel, nikdy a nikde jsem neslyšel, že bychom řekli nebo že by on řekl, že jsou podnikatelé, drobní podnikatelé a živnostníci, plebs. Je to opět lež. Pan Holeček měl sice formu svého příspěvku velice dobře připravenou, ale obsahově to bylo hloupé a byl to blábol. Naopak si myslím, že k našim prioritám patří živnostníci a malí podnikatelé. Také se podle toho chováme a také nezvyšujeme daně, a mám pocit, že pro ně děláme maximum, a i toto předpokládám, že bude v jejich prospěch. A na druhou stranu, pan Babiš naopak těmto podnikatelům svými firmami dává tolik práce, kterou pan Holeček si ani nedovede představit.

Druhá věc, kterou jsem chtěl zmínit. EET není pro živnostníky, není to o živnostnících. EET je o tržbách všech firem v daném segmentu, kde bude zaváděné. To znamená, je to o aktivním přístupu k informacím, jak se tato ekonomika v České republice vyvíjí. To znamená, není to o živnostnících, je to pro všechny firmy, které chtějí poctivě podnikat. Ale je to také i o našich asijských spoluobčanech. A víte, že tam ten únik je naprosto, naprosto neskutečný.

A poslední takový ten pohled na vše. Toto není pouze o tržbách. To znamená, pan Fiedler tady zase šermoval sedmi procenty, o tom, jak to řeší jenom sedm procent. Ale uvědomme si, že pokud živnostník, podnikatel, velkopodnikatel, velká firma, na kterou se to bude také vztahovat, zatajuje tržby, to znamená, nemá legální peníze, platí své zaměstnance černými penězi a okrádá tento stát podruhé na zdravotním pojištění, potřetí na sociálním pojištění, a za čtvrté, že tito lidé mnohdy pobírají ještě podporu v nezaměstnanosti, protože pobírají černé příjmy, to znamená, toto všechno když se shrne, jsou to velké peníze, to znamená, není to jenom o tržbách, není to jenom o živnostnících, je to zákon pro poctivé podnikatele, pro malé, střední, ale i ty největší nadnárodní firmy.

Děkuji. (Slabý potlesk ve středu jednací síně.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím s faktickými dvěma poznámkami: nejprve pana poslance Fiedlera, poté pana poslance Laudáta. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Karel Fiedler: Ano, já zareaguji na slova předřečníka. A mohu pana kolegu Volného potěšit, že se i shodneme, že tady v této věci ten můj názor je stejný. Opravdu je třeba postihovat i ty, co absolutně nejsou evidováni, co nejsou evidováni na živnostenských úřadech. A tady toto přece lze řešit i bez této novely zákona. Tady už mohli patřiční pracovníci státní správy dávno postihovat to, že tady jsou osoby, které absolutně nevedou žádné účetnictví, absolutně nic nevykazují, když přijde kontrola, nic nemají, oněmí. Dostal jsem dnes, před chvílí, jeden takový mail v tomto duchu, protože občané sledují, co se děje ve Sněmovně, zajímá je tady toto a vyjadřují se k tomu. Takže je v tom absolutní souhlas, pane kolego Volný prostřednictvím paní předsedající, v této věci. Já s tím souhlasím, ale znovu zopakuji, že si myslím, že k tomu, aby byli postihováni, popotahováni ti, kteří nejsou ochotni se vůbec nikde registrovat, kteří nic nevykazují, nepotřebujeme nutně tento zákon. K tomu stačilo, aby fungovaly například živnostenské úřady důsledněji. Že toho mají hodně, že to nestíhají, to je jiná věc. Ale šlo už toto řešit velmi jednoduše, dávno. Ale znovu opakuji, naše představa je cílit na mnohem větší objemy daňových úniků, než budou postihnuty právě těmito malými, byť nepoctivými obchodníky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Poprosím k mikrofonu s faktickou poznámkou pana poslance Laudáta. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Tady pořád někteří z vás mluví o nějaké kultivované společnosti. Tak pan Volný tady jinými slovy řekl, a nebo se to dá tak vykládat, že občanští spoluobčané naši neplatí daně a podvádějí. Slyšeli jste to všichni, jo?

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní poprosím k mikrofonu paní poslankyni Kovářovou, řádně přihlášenou do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych se vyjádřila k výsledkům sociologického průzkumu na podporu zavedení elektronické evidence tržeb, který se včera prezentoval na Ministerstvu financí a který ve mně, to musím přiznat, vyvolal úsměv, i když trochu hořký.

Ať se na mě prosím nikdo nezlobí, ale tento výzkum mi neuvěřitelným způsobem připomíná jednu epizodu ze známého britského komediálního cyklu Jistě, pane ministře, ve kterém Sir Humphrey Appleby poučuje o manipulativním charakteru výzkumu veřejného mínění a za pomoci dvou sad otázek snadno dovádí Bernarda Woolleyho v téže věci ke zcela protichůdným odpovědím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP