(14.00 hodin)
(pokračuje Kovářová)

V britském případě jde o zavedení branné povinnosti, v našem případě o zavedení elektronické evidence tržeb. Metoda, kterou používají Sir Humphrey a naše Ministerstvo financí, je ale v zásadě stejná.

A nad čím konkrétně se v případě českého výzkumu pozastavuji? Po úvodní otázce, která zní "Zvážíte-li všechna pro a proti, řekl byste, že daňová morálka obchodníků, prodejců zboží a služeb, je dnes v České republice velmi dobrá, spíše dobrá, spíše špatná, velmi špatná?" na kterou tázaní samozřejmě volí poslední dvě odpovědi, následují tak záludné otázky jako "Měl by podle vás stát hledat cesty, jak dosáhnout vyššího výběru daní od obchodníků a prodejců na našem trhu? Slyšel jste někdy termín nebo slovní spojení elektronická evidence tržeb? Myslíte si, že zavedení elektronické evidence tržeb postupně přispěje ke zvýšení důvěry zákazníků k obchodníkům a poskytovatelům služeb? Myslíte si..." (Poslanec Laudát mimo mikrofon upozorňuje na nepřítomnost členů vlády.)

Vážená paní předsedající, žádám o přerušení, neb tady nemáme žádného pana ministra, žádného člena vlády.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, já jsem nucena přerušit jednání do doby přítomnosti ministra. Odhaduji pět minut, takže pokud s tím takto souhlasíte, budeme pokračovat ve 14.06, pokud bude přítomen některý z ministrů.

 

(Jednání přerušeno od 14.01 do 14.06 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Je 14.06 a my budeme pokračovat v přerušeném jednání. Je zde přítomen pan ministr financí a pan ministr obrany, takže tímto jsme učinili jednacímu řádu zadost. K mikrofonu prosím paní poslankyni Kovářovou, která přerušila svůj projev, aby v něm mohla pokračovat. A dříve než ji pustím, poprosím všechny kolegy, aby se ztišili. Děkuji. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, cestou k pultu jsem se dozvěděla, že jsem trapná, takže se tímto omlouvám, ale bohužel jednací řád je jednací řád a měl by se dodržovat.

Pro ty, kdo zde nebyli přítomni začátku mé interpelace, tak jenom připomenu, že bych se ráda vyjádřila k výsledkům sociologického průzkumu na podporu zavedení elektronické evidence tržeb, který se včera prezentoval na Ministerstvu financí. Srovnala jsem kladené otázky s epizodou ze známého britského komediálního cyklu Jistě, pane ministře. Zopakuji, nad čím konkrétně se v případě českého výzkumu pozastavuji. Po úvodní otázce, která zní "Zvážíte-li všechna pro a proti, řekl byste, že daňová morálka obchodníků, prodejců služeb a zboží je dnes v České republice velmi dobrá, spíše dobrá, spíše špatná, velmi špatná? a na kterou tázaní samozřejmě volí poslední dvě odpovědi, následují tak záludné otázky jako "Měl by podle vás stát hledat cesty, jak dosáhnout vyššího výběru daní od obchodníků a prodejců na našem trhu? Slyšel jste někdy termín nebo slovní spojení elektronická evidence tržeb? Myslíte si, že zavedení elektronické evidence tržeb postupně přispěje ke zvýšení důvěry zákazníků k obchodníkům a poskytovatelům služeb? Myslíte si, že zavedení elektronické evidence tržeb postupně přispěje ke zlepšení výběru daní od obchodníků a poskytovatelů služeb?" Stavba a pořadí těchto otázek pak prostě ani neumožňuje, aby tázaní odpovídali jinak než kladně, tedy přesně tak, jak si ten, kdo tento průzkum připravoval, přál.

Vážený pane ministře, nepochybně jste zdatným žákem Sira Humphreyho, ale ve vašem zájmu vám radím - neschovávejte se prosím za hlas veřejnosti založený na takto pofidérních průzkumech. Hajte svůj návrh pomocí solidnějších argumentů. Jménem nejen všech fanoušků seriálu Jistě, pane ministře vám za to děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní prosím s faktickou poznámkou pan poslanec Gabal. Prosím, vaše dvě minuty. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP