(14.10 hodin)

 

Poslanec Ivan Gabal: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, já nevím, co je předřečnice profesí, já už přece jenom jsem těch 23 let provozoval analytickou firmu pracující s výzkumy veřejného mínění, mám za sebou akademickou dráhu. Konstatuji, že je to standardní set otázek provedený od firmy, která má kredibilitu zejména v obchodním byznysu a která si to jméno nezničí kvůli nějakému pitomému projektu za pár desítek tisíc. Je to zcela standardní šetření. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu s řádnou přihláškou pana poslance Šarapatku.

 

Poslanec Milan Šarapatka: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené dámy a pánové, já určitě nejsem bezvýhradným podporovatelem této předlohy. Mně se také nebude líbit, pokud tady bude situace jako v Itálii, že si budeme muset brát na pokladně v lékárně nějaké doklady atd. Přesto mě na té spoustě kritiků, kteří tady už mluvili přede mnou, překvapuje, že na jedné straně hovoří o tom, že utíkat s daněmi je trestné, hovoří o tom, že 7 % šedé ekonomiky utíká právě tímto způsobem, a na druhé straně se tomuto způsobu kontroly brání. Současně mě překvapuje, že titíž lidé, kteří to dnes kritizují a svými hlasy podporují živnostníky v této republice, je drželi mnoho let pod krkem.

Ale mám zcela osobní zkušenost. Já jsem se asi před čtrnácti dny potkal v Orlických horách s nějakým svým známým, který provozuje penzion a restauraci. On na mě vyrukoval s tím: Co to tam zase v té Praze s tím Babišem děláte? Vždyť ty pokladny, ta registrace nebo ta elektronická evidence jsou nesmysl. Já jsem mu říkal: No ale vždyť ty přece už tu pokladnu dávno máš, ty si tím hlídáš svoje zaměstnance. A on říká: No jo, ale já nakonec začnu platit daně nebo co! Takže z tohoto důvodu si myslím, že ta evidence namístě je.

Myslím si, že daně by se v každém případě platit měly. Otázka je ovšem, v jaké výši. A tady bych chtěl navázat na slova kolegy Beznosky, který řekl, že může dojít k likvidaci střední třídy. Každý stát by si podle mě měl svoji vrstvu živnostníků a malých podnikatelů nejen chránit, ale doslova hýčkat. Jsou to totiž oni, kdo zpravidla tvoří většinu hodnot v zemi, neutíkají se ziskem do zahraničí jako velcí investoři, ale utrácejí ho doma. A vytvářejí také velkou většinu pracovních míst. Tvoří střední vrstvu, která je jádrem každého národa, a když ji daněmi udusíme, zmizí a staneme se národem s několika málo desítkami velkopodnikatelů a masou proletariátu. A já si myslím, že toto nechceme.

Já jsem proto pro zavedení registračních pokladen, aby daně museli platit skutečně všichni, aby nedošlo k tomu, že šikovný hospodský s daněmi uteče a hloupý hospodský je prostě platit bude. Potom nebude existovat spravedlivá soutěž. Ale současně se domnívám, že daně by měly být takové, aby těm živnostníkům, té střední vrstvě, umožnily spokojený život bez potřeby lumpačit. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Kalouska. Prosím, pane poslance, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dobrý den. Promiňte prosím, já chci zaprotestovat. Pan poslanec Šarapatka tady předvedl téměř jako systémový typický příklad, že jeho kamarád podnikatel krade a neplatí daně. Já to nezpochybňuji, je to možné. Ale to je, prosím pěkně, kamarád pana poslance Šarapatky, svůj k svému, to je výjimka. Já si nemyslím, že se takhle chovají běžně podnikatelé. Takže pokud krade kamarád pana poslance Šarapatky tak jako kdysi diplomat Šarapatka v Alžíru, tak to jsou výjimky ze systému. Ale v rámci systému má patřit stejný přístup ke všem, to znamená pokud elektronická evidence tržeb se má na někoho vztahovat, tak na všechny, anebo na nikoho. A vy tady pořád razíte, že se to má vztahovat pouze na sektor, který zajímá Babiše, a říkáte tomu narovnání podnikatelského prostředí. Ne! Je to deformace podnikatelského prostředí a je to stejně křivé jako Šarapatka!

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Šarapatku. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Milan Šarapatka: Děkuji za slovo. A vaším prostřednictvím, paní předsedající: Vážený pane Kalousku, já být vámi, bych nechal na hlavě. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní prosím k mikrofonu s řádnou přihláškou pana poslance Černocha. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Hezké odpoledne, dámy a pánové, paní místopředsedkyně. Myslím, že tady toho bylo už řečeno strašně moc. Samozřejmě, já se přiznám, nejsem ekonom, akorát si myslím, že jsou to data, která jsou dostupná každému, a že jsou to věci, které si může přečíst úplně každý.

Samozřejmě, daně se mají vybírat, je to správně, když se vybírají, je správně, když jsou lidé poctiví, ale na druhou stranu tady se v této chvíli chceme hojit na lidech, na určité části lidí. A ta část, která ty daně má platit také, a to jsou velkopodnikatelé, tak na tyto lidi nikdo nešlape. Myslím si, že to není správné.

V informacích Ministerstva financí je tvrzeno, že tímto systémem se vybere 12,5 mld. Kč více, 5,5 mld. na DPH, 2 mld. na dani z příjmů právnických osob a 5 mld. na dani z příjmů fyzických osob. Na straně nákladů státu je proklamováno 370 mil. na zavedení, 170 mil. na roční správu IT systému, dalších 70 mld. ročně na kontrolní složku, a konečně 60 mil. na PR a call centrum.

Náklady pro samotné živnostníky prakticky nijak seriózně vyčísleny nejsou a nebyly. Ministerstvo financí je odhaduje na 5 tisíc Kč za hardware, cenu software nezná a pravděpodobně si ji určí tak, jak bude samo chtít. Už vůbec je bizarní, že stát systém vytvoří, a pak si ho nechá zaplatit od živnostníků. Nicméně operátoři už teď si mohou mnout ruce, protože jejich odhady tržeb spojené se zavedením systému činí zhruba 120 mil. korun měsíčně. Ano, 120 milionů. Tuto částku zaplatí samozřejmě dotčení živnostníci. Jedná se zhruba o 400 korun měsíčně pro subjekt. Počítá se s tím, že je zhruba 600 tisíc živnostníků, tedy dotčených subjektů. Jak k tomu Ministerstvo financí došlo, k těmto číslům, které samo vydalo za pravděpodobné, to se asi nedozvíme. Již teď je ovšem jisté, že jsou to velmi optimistická čísla, a myslím si, že jsou zavádějící a že jsou lživá.

Co je další podstatná část - to jsou postihy, o kterých se zatím mlčí.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane kolego, já se moc omlouvám, ale opravdu hladina hluku se zvyšuje. Vím, že jedeme bez přestávky. Poprosím, ty kdo si mají co sdělit, aby tak učinili v předsálí. Děkuji. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji. V návrhu zákona stojí, že kdo nezašle včas, tedy online, údaje o platbě nebo nevydá účtenku schválenou systémem, může od celní správy dostat pokutu až půl milionů korun. Může mu být zároveň zavřena provozovna, a to až na dva roky, nebo dokonce pozastavena veškerá podnikatelská činnost až na dva roky. Proti tomu může dotčený živnostník podat stížnost, kde bude celá věc vyšetřena, sankce však v takovém případě nebude mít odkladný účinek. Jinými slovy celní správa může svévolně komukoli kdykoli zničit jakékoli podnikání a uvrhnout ho okamžitě do půlmilionového dluhu, bez důkazů, jen tak, dokonce na to bude stačit jen anonymní hlášení, nebude na to potřeba důkaz. Je to bezprecedentní pravomoc úřadu, která si myslím, že do demokratické společnosti nepatří.

Znovu opakuji - myslím si, že daně se mají platit, myslíme si to za Úsvit úplně všichni. Daně se mají platit. Ale vozit se po určité části lidí, podnikatelů, nám přijde nefér, protože ty velké peníze, ty opravdu velké peníze, utíkají úplně v jiných sférách. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP