(14.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, nyní prosím s faktickou pana poslance Volného a potom... Aha, pan poslanec Volný ruší svou přihlášku. Nyní tedy poprosím pana poslance Stanjuru jako dalšího přihlášeného. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já už jen formálně, protože máme sloučenou rozpravu, tak abychom nezapomněli. Formálně navrhuji zamítnutí sněmovního tisku 514 v prvém čtení. Zaznělo v mikrofonu zamítnutí sněmovního tisku 513, nejsem si jistý, jestli to bylo u 514, tak navrhuji u té 514, že až skončí rozprava, tak skončí rozprava k oběma tiskům. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji, eviduji tento návrh. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, sloučenou rozpravu k těmto bodům končím a táži se, zda je zájem.... S přednostním právem pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní a pánové, vážená vládo, vážená paní předsedající, počkal jsem si na ukončení sloučené rozpravy, abych seznámil Poslaneckou sněmovnu s postojem klubu KSČM k návrhům, které zde padly.

Dříve než tak učiním, musím si postesknout, že bývaly časy, kdy se tady přece jen věcněji hovořilo k tématům, o kterých je řeč, nicméně vnímám, že hoří politický boj a že jsme tady tím bitevním polem pro ten politický boj. Nicméně ta místy osobní rovina, která se zde občas objevovala nebo byla použita, mně ne moc příliš ladí.

O KSČM je dlouhodobě známo, že podporuje každou možnost, každý nástroj k omezení šedé ekonomiky, podporujeme vše, co vede k tomu, aby se hospodařilo čistěji, průhledněji, neříkám transparentněji, to slovo mi připadá skoro zkompromitované, ale průhledněji a je to to samé. KSČM jako levicová strana má jako prvotní v této oblasti programový bod obhajovat veřejné zdroje, obhajovat jejich řádné naplňování a obhajovat jejich řádné užívání ve prospěch občanů této země. Proto chci říci, že i návrh na elektronickou evidenci tržeb nám prvotně jako myšlenka připadá jako jedna z možností těchto cílů dosáhnout. Nicméně tak, jak je předložena, a i z té diskuse to bylo znát, v místech, kde byla věcná, např. když vystoupil pan kolega Koníček s upřesněním, co všechno by ještě měla účtenka obsahovat podle jiných zákonů, než je tento zákon, aby vyhověla zákonům České republiky. Máme další připomínky, které by rozhodně, než tento zákon spatří světlo světa, tak aby skutečně naplnil účel, který je inzerován, že pro něj tento návrh je navrhován, tak je třeba, aby se vyjasnily náklady zavedení do provozu, náklady státní správy, zahájení vůbec toho naběhnutí, aby se zcela vyloučila možnost obcházení toho systému. Známe, že český člověk si poradí téměř se vším, tak aby aspoň to poradění si těch vykuků téměř se vším bylo vyloučeno. Je třeba dotáhnout do konkrétnější podoby a do konkrétnějšího fungování, jak za dané kapacity toho systému bude systém pracovat v okamžicích většího zatížení, tak aby tedy nebyl spíše na přítěž než na pomoc, aby provoz byl hladký za všech okolností, i v případě různých výpadů atp. A koneckonců, jakým způsobem bude zcela bezpochybně zajištěno vyloučení možnosti zneužití informací, které tento systém obsahuje, a to kýmkoliv. No a koneckonců bude třeba ve druhém čtení si také poradit s otázkou vyloučení těch negativních dopadů, o kterých tady byla řeč. Negativních dopadů na živnostníky a malé podnikatele v návaznosti na ukončování činnosti firem a dále zatěžování posléze sociální sítě nebo sociálního systému.

Přestože tyto připomínky, které k věci máme a kterými jsme nezatěžovali a nechtěli prodlužovat nekonečnou diskusi, tak přestože tyto připomínky jsou z našeho pohledu zásadní a velmi závažné, tak ale byli bychom špatní politici a špatně bychom dostáli našemu poslaneckému slibu, kdybychom v této chvíli nedali šanci, aby ve druhém čtení mohly být řešeny. Proto poslanecký klub KSČM nepodpoří návrh na zamítnutí návrhu zákona. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a nyní prosím s přednostním právem pana poslance Kalouska.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, všechny věcné argumenty proti tomuto zákonu, všechny věcné argumenty, proč to není narovnání... Jen ať si popovídají, já počkám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Poprosím kolegy, aby se zklidnili, opakuji, pokud si máte co říct, učiňte tak v předsálí.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Všechny věcné argumenty, proč to není narovnání podnikatelského prostředí, ale naopak další distorze podnikatelského prostředí, byly již vyřčeny. Mně teď jde už na závěr o jednu jedinou věc. Řada z nás předložila návrh na zamítnutí, já si nemyslím, že bude přijat. Domnívám se, že zákon projde do druhého čtení, a byl bych jako znalec úřednických nálad...

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já, když dovolíte, pane poslanče, poprosím obzvlášť levou stranu, protože opravdu od vás jde velký hluk, abyste se ztišili a nerušili naše jednání. Děkuji.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Tak je to zase sympatické. Někteří vrcholní představitelé hnutí ANO umějí zase hlasitě šeptat. Vy aspoň mluvíte nahlas.

Jako znalec úřednických nálad si umím představit, že poté, co projde zákon do druhého čtení, si někteří úředníci, ba možná vrchní představitel Ministerstva financí bude myslet, že zákon už je v kapse a že je možné bez rizika vynakládat rozpočtové prostředky na jeho realizaci. Já bych chtěl tady jasně říct, a říkám to pro to, aby to zůstalo na záznamu, že tomu tak není, že veškeré pokyny k proplacení rozpočtových prostředků na tento projekt, včetně jeho propagace, v tuto chvíli jsou mimo zákon, protože nemají oporu ve schváleném zákoně. A chci varovat Ministerstvo financí, že tento zákon nikdy schválen nebude, tzn. každý, kdo dá pokyn k proplacení těch či oněch prostředků, to dělá s vědomím, že riskuje. Protože pokud ten zákon schválen nebude - a my vám říkáme, že schválen nebude - bude logicky v konfliktu neoprávněného nakládání s rozpočtovými prostředky, protože pro něj nebude mít oporu v zákoně.

Abychom se třeba za dva nebo za tři roky nepřeli nebo za dva za tři roky aby se s vámi nemuseli přít ti státní zástupci, tak teď říkám zcela jasně: Máte legitimní očekávání na to, že tento zákon schválen nebude, tzn. vaše rozhodnutí o vynakládání rozpočtových prostředků na tento projekt nemá v tuto chvíli oporu v zákoně, máte důvod se domnívat, že nikdy nebude mít oporu v zákoně, a pokud se rozhodnete vydat jednu jedinou korunu, děláte to s tím rizikem, na které já vás teď upozorňuji. Děkuji. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní se dostáváme k závěrečným slovům. Já se táži pana navrhovatele, ten chce vystoupit se závěrečným slovem. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP