(16.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane poslanče. Prosím příště o dodržení dvouminutového časového limitu. Děkuji. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji tedy za otázky a pokusím se s nimi vyrovnat, jestli si je budu přesně pamatovat, jak byly pokládány.

První otázka byla tuším, na jakých společných hodnotách se zakládá dohoda o strategickém partnerství mezi Čínskou republikou a Českou republikou. Kdybych to měl říct velmi krátce, tak základní hodnoty, které stojí v zásadě, nebo v základu té deklarace, je zájem na všestranném rozvoji vzájemných vztahů. Takže nejenom, jak tam bylo řečeno utilitárně, ale ta deklarace je politická a jasně říká, že jde o otevřenou výměnu názorů a dialog, který má být základem tohoto partnerství. Dokonce když se mluví o respektu k zájmům druhého, tak se tím nemyslí souhlas nebo sdílení, ale pouze respekt s tím, že ty názory samozřejmě mohou být rozdílné, takže vlastně ta deklarace dává najevo, že rozhodně nejde jenom o nějakou utilitární dohodu, která se týká úzce obchodu. A já sám jsem to vlastně mnohokrát zdůraznil, že jedna věc jsou očekávání v oblasti ekonomiky, ale že mně se jedná o to, abychom vedli s Čínou dialog, protože si myslím, že Čína je země, která bude významně ovlivňovat vývoj současného světa. Takže skutečně to partnerství zakládá daleko širší pojetí vztahů než jenom utilitárně obchodní.

A samozřejmě že se tam konstatuje, a to je také základní, vzájemná úcta a rovnost, a dokonce se odkazuje přímo na Chartu OSN jako principy, tak jak jsou definovány v Chartě OSN. A v rámci toho se říká i respektování územní celistvosti a suverenity obou států. A z naší strany ta deklarace, tam tuším ve čtvrtém odstavci se říká, že se my se hlásíme k naší politice jedné Číny - naší politice jedné Číny, ta formulace je důležitá, a myslím si, že pan předseda ví, že to je vlastně princip, ke kterému se hlásily i předchozí demokratické vlády, a tento princip a toto přihlášení je i součástí té politické deklarace.

Pak, pane předsedo, jste se ptal, na jaké dohodě se to strategické partnerství zakládá. Já jenom zdůrazním, že to strategické partnerství je právně nezávaznou politickou deklarací. Tedy právně nezávaznou politickou deklarací, a je to tedy prohlášení, nikoliv závazná smlouva nebo nějaká závazná dohoda. A ona byla připravována za participace všech rezortů vlády a v hlavních bodech byli členové i vláda o tom prohlášení informováni. Takže myslím si, že v tom všichni členové měli možnost ten postup i sledovat, a dnes text této deklarace je k dispozici na webu komukoliv, takže je veřejně dostupný a každý si může i zkontrolovat to, co tady říkám.

Co se týče toho, že vy jste narážel tuším na dohodu mezi Českou stranou sociálně demokratickou a Komunistickou stranu Číny z roku 2011. Tu tady teď nemohu celou prezentovat, ale v zásadě obsahem té dohody byl zájem na právě všestranné spolupráci mezi Čínou a Českou republikou do budoucna, a dá se říci, že tento názor sociální demokracie se odráží také v postupu vlády a ve vládní politice vůči Číně. My jsme vlastně tady navázali na to, co jsme řekli. Chceme dialog a chceme spolupráci mezi oběma zeměmi.

Vy jste se ptal tuším také na to, jestli je tady soulad s koncepcí české zahraniční politiky, a já se domnívám, že je naprostý, ten soulad, protože v koncepci české zahraniční politiky se mluví, že máme zájem na pravidelném politickém dialogu mezi Čínou a Českou republikou. Já si myslím, že deklarace strategického partnerství je právě naplněním tohoto bodu koncepce české zahraniční politiky.

A co se týče toho, proč tedy strategické partnerství, tak já si myslím, že je to prostě proto, že to je forma, kterou Čína rozvíjí, partnerství s celou řadou zemí, dokonce mám dojem, že s desítkami zemí. Tady v Evropě samozřejmě s Německem, Velkou Británií, Polskem a dalšími. My jsme se dostali, řekněme, na úroveň těchto zemí. Není to úplně běžné, není to vždycky, ale my jsme se dostali na úroveň té poměrně docela velké řady zemí, které mají tady tento typ deklarace, právně nezávazné politické deklarace, kterou se definuje právě celá řada oblastí, ve kterých je zájem spolupracovat. Takže další odpověď na to, proč strategické partnerství, je, že se jedná právě o všestrannou spolupráci, na které se podílelo několik rezortů a kde se snažíme, nebo dokonce mohu říct v jistém smyslu všechny rezorty, že tam daly svůj. (Mpř. Gazdík: Čas.) Takže já to ještě dopovím, protože jsem to nestihl, v těch dalších dvou minutách.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Snad. Pane poslanče, máte doplňující otázku? (Ano.) Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Schwarzenberg: Děkuji panu ministrovi za informace. Z toho můžu pouze uvést, že prohlášení partnerství je vlastně bezobsažná deklarace, která je jenom taková hezká mašlička kolem různých obchodních zájmů, které Číňané, a doufám i my, máme. Jelikož je to právně nezávazné, tak (nesroz.).

Nicméně vy jste mi nezodpověděl otázku. Čínská reakce na prohlášení ústavních činitelů byla jednoznačná, že připomínají, že by se Česká republika měla držet svých závazků. Ptám se ještě jednou: Co jsou závazky, které jsme uzavřeli vůči Čínské republice a o kterých Poslanecké sněmovně není nic známo?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím, pane ministře, o doplňující odpověď.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Ano. Chápal bych vaše znepokojení, pane předsedo, kdyby to tak opravdu bylo formulováno, ale já vás ujišťuji, že v tom prohlášení čínské strany skutečně nic takového není. Když jsem se zabýval tím, co se objevilo v našich médiích, a šel jsem po stopách, kde to vzniklo, tak to zřejmě vzniklo v nedobrém, špatném překladu z angličtiny do češtiny, který vznikl zřejmě v našich mediálních, tiskových institucích, a žádal jsem i opravu oficiálně, protože mi to přišlo poměrně nešťastné. Mohu vás odkázat na web Ministerstva zahraničí, kde uvádíme skutečný text a to, jak to zní v angličtině, a myslím si také daleko přesnější překlad. Takže v reakci čínské strany, kterou máte na mysli, není nic z toho, co se bohužel objevilo i v titulcích našich médií, tím pádem já ani vlastně nemám, jak odpovědět na tu otázku.

Myslím si, že na obou stranách došlo pouze k tomu, že i na naší straně bylo v reakci na návštěvu dalajlámy a na setkání, které zarazilo tedy nejenom čínskou stranu, ale zřejmě i mě, protože dohoda na vládě byla, že budeme respektovat citlivost, která je na čínské straně pro oficiální přijetí Jeho Svatosti dalajlámy v ČR na půdě oficiálních institucí. Takže to byla věc, kterou já jsem se také dozvěděl až několik hodin, než k ní došlo, takže jsem na to reagoval, protože jsem docela rozuměl tomu, že to na čínskou stranu působilo dost nesrozumitelně. Takže my jsme vydali prohlášení, kde jsme na tohle reagovali tím, že se nic nemění na naší pozici i na tom, na čem vlastně existuje politická dohoda, a v prohlášení čínské strany se oceňuje to, že jsme toto ujištění vydali. A žádný požadavek na českou stranu tam formulován není, o tom vás ujišťuji, a můžeme se o tom přesvědčit společně kontrolou toho textu. (Posl. Schwarzenberg: Děkuji.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi i panu poslanci. Paní poslankyně Věra Kovářová bude interpelovat pana ministra dopravy Dana Ťoka ve věci veřejných zakázek na mýtný systém. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Vážený pane ministře, médii tento týden proběhla zpráva, podle níž byla Ministerstvu dopravy udělena pokuta ve výši 1 mil. korun za zpackané zadávací řízení týkající se mýtného systému. Ministerstvo s vypsáním zadávacího řízení dlouho otálelo a pak jej vypsalo v podobě, která neumožňovala otevřenou soutěž, tedy v jednacím řízení bez uveřejnění. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP