(15.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Paní poslankyně Marta Semelová v desáté interpelaci bude interpelovat paní ministryni školství Kateřinu Valachovou ve věci studia speciální pedagogiky v Polsku. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Vážená paní ministryně, chtěla bych se zeptat, jak je to s uznáváním kvalifikace dálkových studentů speciální pedagogiky na UJAK, kteří poté, co nebyla prodloužena akreditace, potřebovali někde studium dokončit. V České republice je obor speciální pedagogika pro dálkaře kromě UJAK snad jen na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, takže jim nezbývalo nic jiného než studium na Slovensku nebo v Polsku. V Ružomberku nám tak připravuje speciální pedagogy Katolická univerzita, kde se, jak se ke mně dostalo, musí povinně účastnit mší a v promočním slibu je, že budou pracovat ve prospěch církve a šíření Kristovy pravdy. Katolická univerzita je ovšem slovenská veřejnoprávní vysoká škola a podle předchozího prověřování a vyjádření slovenského a českého Ministerstva školství by tak neměl být problém s uznáváním kvalifikace speciálního pedagoga, učitele pro české školství. Jinak je tomu u studentů, kteří šli dostudovat na soukromou Dolnoslezskou univerzitu do Wroclawi. Přednášky sice jsou v češtině nebo do češtiny předkládány, ale nemají ani didaktiku polštiny, ani češtiny. První stupeň základní školy je v Polsku jen první až třetí třída, předměty jsou jinak organizovány. Studenti neskládají státní závěrečné zkoušky, pouze obhajují diplomovou práci. Polské školství, vysoké i základní, má jinou tradici, formu a strukturu než školství naše.

Chtěla bych se proto zeptat: Jaké jsou v České republice možnosti dálkového studia oboru speciální pedagogika na vysokých školách? A dále, jak to je s uznáváním kvalifikace absolventů studia speciální pedagogiky z Wroclawi učit na českých školách, když pro polské školy ji údajně nemají?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolím si odpovědět na interpelaci. Co se týká zmíněného studia v Polsku, tak bych jenom chtěla říct, že na rozdíl od slovenské univerzity, kde máme řadu takových žádostí, konkrétně 166 a z toho už 50 bylo kladně vyřízeno z hlediska uznání vzdělání na Katolické univerzitě v Ružomberku, tak co se týká Polska, tak nic takového v tuto chvíli není Ministerstvu školství známo, žádnou takovou žádost nemáme.

Z hlediska obavy, která tady zazněla, co se týká uznatelnosti vzdělání, bych chtěla jenom říct, že zatímco otázka nostrifikace je záležitostí především samotných univerzit, potom tady na našem území, kdy veřejné vysoké školy vystaví potvrzení, jestli se jedná, nebo nejedná o uznatelný studijní program, a my jsme teprve odvolacím orgánem, tak naštěstí z hlediska učitelství se jedná o uznání odborné kvalifikace pro výkon tzv. regulované profese či povolání. Toto je kompetence přímo MŠMT. Takže mohu ujistit, že na to budeme dbát v rámci této naší kompetence a budeme také schopni zajistit, jestli takovou pedagogickou kvalifikaci lze uznat, tak jak to paní poslankyně Semelová v té obavě naznačila. Zatím se tak z hlediska té žádosti nestalo a o těchto situacích v tuto chvíli nemáme žádné informace.

A co se týká otázky dálkového studia v oblasti speciální pedagogiky, tak určitě je pravdou, že dálková studia, a to obecně, musím říct, z hlediska vysokých škol nejsou příliš využívána. Nicméně aktuálně komunikujeme s pedagogickými fakultami, s děkany, ale také s fakultami, které připravují učitele. Připravili jsme vlastně řadu byť konkrétních kroků, které by měly zlepšit i tyto podmínky pro zejména naše učitele, učitelky, kteří si za určitých okolností potřebují doplnit kvalifikaci, a to nemusí být jenom speciální pedagogika.

A abych nezdržovala, tak jenom pokud je to možné, vaším prostřednictvím, pane předsedající, tak dám samozřejmě písemnou zprávu nejenom paní poslankyni Semelové, ale celému školskému výboru, aby byli informováni o krocích směrem k pedagogickým fakultám a zlepšování této situace všichni poslanci a poslankyně všech politických stran v PS.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím, paní poslankyně, vaše doplňující otázka.

 

Poslankyně Marta Semelová: Chci poděkovat za to, co jste teď říkala. Nicméně samozřejmě my se na to můžeme dívat z pohledu studentů a z pohledu zájmu České republiky o to, jaká tady bude vzdělanost. Uznávání studia je podle mě trošičku problematické právě z důvodů, které jsem tady naznačila. Nicméně chápu obavy studentů, kterým nezbylo nic jiného. Jenom bych ještě chtěla upozornit na to, že ono se to týká i současných zájemců o dálkové studium speciální pedagogiky, konkrétně ve Wroclawi. Vím, že základní školy mají zájem o to přijímat s okamžitou platností kvalifikované učitele speciální pedagogiky. A nejde tedy jenom o skupinu, která si ve Wroclawi dokončuje studium z UJAK. Rektor Dolnoslezské univerzity ve Wroclawi oslovuje dopisy ředitele českých základních škol, že na Dolnoslezské univerzitě si jejich učitelé mohou získat aprobaci. A tady jde o stovky i tisíce učitelů. Takže na to chci jenom upozornit. Bylo by dobře, kdyby skutečně jednání s pedagogickými fakultami nějak dospěla.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Děkuji paní poslankyni za upřesnění a chci jednoznačně sdělit, ačkoli až doposud jsem neměla žádné informace o této praxi směrem k našim školám a k nabídkám, které směřují směrem k našim učitelům, tak samozřejmě ihned Ministerstvo školství vejde v jednání s polskou stranou. A samozřejmě zveřejníme stanovisko, které bude do určité míry předvídat, jakým způsobem by ministerstvo v případě orgánu, který uznává pedagogické kvalifikace, v budoucnu postupovalo nebo reagovalo, tak abychom zabránili tomu, pokud toto studium může mít nedostatky, tak aby studenti a studenti, učitelé a učitelky našich škol marně si nedoplňovali vzdělávání způsobem, který nakonec na našem území nebude nebo nemůže být uznán. Porozuměla jsem tomu správně, takže dovolím si to takto tady slíbit směrem k Poslanecké sněmovně.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Karel Schwarzenberg bude interpelovat pana ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka ve věci prohlášení představitelů České republiky ke vztahům s Čínou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Schwarzenberg: Vážený pane ministře, vážené poslankyně a poslanci, vzhledem k událostem posledních týdnů a výrokům různých ústavních činitelů se otevírají následující otázky. Na jakých společných hodnotách, politických principech či zahraničněpolitických činech se zakládá strategické partnerství mezi Čínskou lidovou republikou a Českou republikou? Za druhé, jaké dohody či dokumenty zakládají toto strategické partnerství? Pokud vychází z prohlášení prezidentů obou zemí z března tohoto roku, kdy je projednala a schválila vláda podle čl. 63 odst. 1? Pokud vychází z dohody mezi ČSSD a čínskou komunistickou stranou uzavřené v roce 2011, jakým způsobem se stala oficiální politikou státu? Do třetice, jak se toto strategické partnerství slučuje s koncepcí zahraniční politiky České republiky vypracované Ministerstvem zahraničních věcí v loňském roce, kde o strategickém partnerství s Čínou není ani zmínky? Pokud jde jen o peníze a obchod, proč se takový utilitární vztah povyšuje na strategické partnerství? Za páté, jaké důvody vedly ministra a vrcholné představitele České republiky k vydání tohoto prohlášení při příležitosti návštěvy tibetského dalajlámy, který výslovně uznává teritoriální celistvost Číny a legitimitu čínské vlády? Byla česká diplomacie v této záležitosti předmětem intervence (upozornění na čas) čínských představitelů, a pokud ano, na jaké úrovni? A co jsou závazky, o kterých mluví čínská reakce na toto prohlášení, závazky, které máme dodržet? A byla s těmito závazky seznámena Poslanecká sněmovna?

Děkuji mnohokrát.***
Přihlásit/registrovat se do ISP