(16.10 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Moje dotazy jsou velmi konkrétní. Proč si Ministerstvo dopravy opatřilo posudky, na základě kterých byla zvolena procedura, tedy jednací řízení bez uveřejnění, až na jaře letošního roku? A především, jak by Ministerstvo dopravy pod vaším vedením postupovalo, kdyby posudky, které si opatřilo až na jaře letošního roku, konstatovaly, že je třeba vypsat otevřené zadávací řízení, které by si vyžádalo více času? Ano, je to otázka hypotetická, ale i její řešení muselo mít ministerstvo připraveno v záloze, pokud tuto záležitost chtělo řešit odpovědným způsobem, což si s ohledem na průtahy spojené s vypsáním zadávacího řízení bohužel nemyslím. Přesto vás, pane ministře, prosím o odpověď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane ministře, vaši odpověď.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, především bych chtěl tady říct, že nevím, o kterém výběrovém řízení a natož o kterém zpackaném výběrovém řízení paní poslankyně hovoří. My jsme tady měli celou jednu schůzi o mýtném systému a já bych tady chtěl říct, že ÚOHS v podstatě ve svém rozhodnutí potvrdil to, co jsme tady říkali. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném z moci úřední dne 9. 9. 2016 v souvislosti s uzavřením dvou dodatků ke smlouvě o poskytování služeb souvisejících s provozem systému výkonového zpoplatnění vybraných pozemních komunikací v České republice a ke smlouvě o dodávce systému výkonového zpoplatnění pozemních komunikací v rámci veřejné zakázky zajištění provozu systému elektronického mýta po roce 2016, zadané v jednacím řízení bez uveřejnění, rozhodl dne 25. října, že zadavatel, Česká republika, Ministerstvo dopravy, se dopustil správního deliktu a za tento delikt mu uložil pokutu ve výši jednoho milionu korun. A mám-li stručně shrnout, co v tom je, a my dneska máme 15 dnů na to, abychom se rozhodli, jestli podáme rozklad, nebo ne a celou věc ještě pečlivě studujeme, ale kdybych stručně měl říct, tak ÚOHS řekl ano, Ministerstvo dopravy pochybilo. Pochybilo v roce 2005 způsobem, jakým vypsalo soutěž, a v roce 2006, jakým tu soutěž podepsalo a dodatkovalo. Zároveň tam konstatují, že Ministerstvo dopravy v posledních dvou letech udělalo spoustu kroků k tomu, aby tento stav napravilo, nicméně díky chybám v letech předchozích to už napravit nešlo.

Já si myslím, že naším cílem, a ten byl splněn, je, že vybírá Česká republika mýto dále. A ta vaše otázka, co bychom dělali, kdybychom věděli, že nemůžeme, víte, ta otázka v podstatě není, protože naše povinnost je to mýto vybírat. Je to povinnost, která je dána spoustou dalších zákonů, a já si myslím, že ten způsob, že Česká republika nebude parkovištěm Evropy, nebo proto, že tady budou objíždět kvůli neexistenci mýta všechny kamiony, a to že budeme vybírat deset miliard ročně, je záležitost, která byla naší povinností. Já jsem té povinnosti dostál. Chce-li mě za to někdo kritizovat, může, ale já té kritice úplně moc nerozumím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím o doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za odpověď, pane ministře. Já myslím, že jste to řekl jasně, že je v pořádku, že Česká republika bude dále vybírat mýto. Moje otázka však zněla a vy jste odpověděl, a jestli tomu správně rozumím, tak variantu B jste tedy nepřipustili a ani jste ji neměli připravenou pro případ, že byste museli vypsat otevřené zadávací řízení?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Trošku se točíme v kruhu. Ale já se pokusím na to znova odpovědět. My jsme poslední dva roky na ministerstvu nedělali nic jiného, než že jsme se pokoušeli vypsat otevřené výběrové řízení. Toto otevřené výběrové řízení nebylo lze vypsat, protože Ministerstvo dopravy nemělo k dispozici zcela podstatné záležitosti, které by do tohoto výběrového řízení mohlo dát. To znamená, že tady byly dvě možnosti, nebo dejme tomu třetí teoretická. Dvě možnosti by byly, že buď najdeme cestu, jak to prodloužit, a myslím si, že jsme ji našli. Druhá cesta by byla mýto nevybírat a to by byla tragédie. To by bylo způsobení škody velkého rozsahu a to si nedovedu představit, kdo by si takovouto zodpovědnost na sebe vzal. A pak třetí možnost, nějakým speciálním zákonem. Ale toto je možnost, která by byla mnohem více riskantní než ta možnost, kterou jsme zvolili. Ano, měli jsme další teoretické možnosti. Ten plán B máte vždycky. Nicméně chtěl bych říct, že lépe v tomto případě pro všechny je, když jsme byli schopni tuto zakázku prodloužit stávajícímu provozovateli a hlavně snížit náklady na výběr mýta o 500 milionů ročně, což je výrazná úspora. Myslím si, že to ten systém efektivně umožní využívat dále. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi i paní poslankyni. Pan poslanec Jiří Zlatuška bude interpelovat paní ministryni školství Kateřinu Valachovou - ale pana poslance nevidím, tudíž jeho interpelace propadá.

Paní poslankyně Věra Kovářová bude ve14. interpelaci interpelovat pana ministra Daniela Hermana ve věci útoku Hradu na ministra kultury. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, kauza nevyznamenání pana Bradyho hýbe už několik dní veřejným prostorem. Objevují se různé interpretace, a co hůř, také různá fakta. Verze události, kterou předkládá Pražský hrad, resp. pracovníci Kanceláře prezidenta republiky, ve mně nevzbuzuje důvěru. Nekoresponduje buď s jejich staršími výroky, nebo s postupem zvoleným u jiných vyznamenaných osobností. O to víc mě zaskočilo, když na vás kancléř prezidenta republiky Ing. Vratislav Mynář ve včerejším interview ČT24 zaútočil. Cituji: Jestli mám používat silné výrazy jako vy, tak řeknu, že pan Herman lže. Konec citace.

Pokud je tomu skutečně tak a nemluvíte pravdu, je to problém. Pokud tomu tak není a vy pravdu mluvíte, a já nemám důvod myslet si na základě našeho dosavadního stýkání a potýkání se v Poslanecké sněmovně cokoliv jiného, je takové osočení ze strany vysoce postaveného úředníka prezidentské kanceláře, která se v této kauze prezentovala protichůdnými výroky, neodpustitelné a volá po vyvození odpovědnosti. Situace, kdy kancléř nejenže nemá bezpečnostní prověrku, ale silnými slovy neodůvodněně uráží členy vlády, je nepřijatelná.

Předpokladem vyvození následků je, že bude vyjasněno, jak celá kauza proběhla, a proto vás, pane ministře, oslovuji s žádostí o vyjádření vašeho stanoviska. Promiňte mi, když si vypomohu slovy kancléře Mynáře: lžete, pane ministře? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP