(16.20 hodin)

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, vážená paní poslankyně, děkuji za tuto otázku. Začnu asi odpovědí na její úplný závěr. Nelžu. Řeknu vám ten důvod - protože je to hřích a to je pro mě něco velmi důležitého.

Ale abych udělal krátkou rekapitulaci. Všichni si pamatujeme, že Poslanecká sněmovna někdy v létě, tuším v červnu letošního roku, navrhovala státní vyznamenání, a já jsem se přihlásil k nominaci, která vzešla z prostředí Nového Města na Moravě od pana starosty a zde v Poslanecké sněmovně od pana poslance Karla Černého z klubu sociální demokracie. Poté jsem byl kontaktován Kanceláří prezidenta republiky, konkrétně panem ředitelem Forejtem, který mi doporučil, abych ještě svým dopisem se k této nominaci přihlásil, načež jsem 5. července obdržel dopis Kanceláře prezidenta, který je podepsaný panem kancléřem Mynářem, že se žádostí bude zabývat. Načež jsem se poté 8. září na slovenském velvyslanectví na recepci setkal s panem prezidentem při společenském setkání a on mi tam řekl, že moji nominaci schválil, ale že pokud se setkám s dalajlámou, že ji zruší.

Já jsem byl tímto sdělením šokován, protože takovýto nízký handl jsem opravdu snad ještě v životě nezažil a z úst nejvyššího ústavního činitele České republiky tedy už vůbec ne. Řekl jsem to několika osobám, které to také i mediálně dosvědčily, ale přesto jsem necítil potřebu to tehdy sdělovat veřejnosti, protože jsem sám nevěřil, že by takovýto nízký obchod mohl být realizován.

Načež jsem byl opět 15. září kontaktován panem ředitelem Forejtem, ředitelem Kanceláře prezidenta republiky, s žádostí o setkání, kdy mě požádal nebo vyzval, abych se opět setkal s panem prezidentem - jak všichni členové vlády vědí, s panem prezidentem se lze setkat jedině poté, co se o to požádá -, abychom projednali některé otázky.

20. září u mě byla na návštěvě čínská velvyslankyně, která se se mnou chtěla setkat na večeři. Já jsem to odmítl a řekl jsem, že se setkáme pouze na mém úřadě se svědky, se zápisem, zcela oficiálně. Probírali jsme tam nejrůznější otázky obchodní a kulturní výměny. Paní velvyslankyně hovořila mimo jiné také o územní celistvosti Číny. Já jsem hovořil také o otázce lidských práv, zmínil jsem vězně svědomí, pronásledované křesťany, pronásledované členy hnutí Falun Gong. Za celou dobu asi hodinového rozhovoru slovo dalajláma nepadlo.

Načež 21. září, tedy den nato, jsem dostal telefonát z New Yorku od pana ředitele Forejta s dotazem, že se pan prezident nechá ptát, jak že proběhlo mé setkání s paní čínskou velvyslankyní, což mi přišlo celkem zajímavé.

27. září pak došlo k onomu dalšímu setkání s panem prezidentem, o které jsem na podnět ředitele Kanceláře pana Forejta požádal, a tam pan prezident opět formuloval svoji žádost, abych se nesetkával s tibetským dalajlámou.

Po nějaké době - mohl bych to dokumentovat na výpisu z sms zpráv - mě kontaktoval pan ředitel Forejt s žádostí, abych mu dal kontakty na své příbuzné do Kanady. Poslal jsem mu e-mailovou adresu a telefonické spojení, a moji příbuzní mi sdělili, že jim pan ředitel Forejt skutečně telefonoval a oznámil mému strýci Jiřímu Bradymu, že bylo rozhodnuto o schválení jeho nominace na státní vyznamenání.

Načež jsem se setkal s tibetským dalajlámou. Den nato byl panu premiérovi postoupen seznam nominovaných osob a pan premiér mě informoval, že na tomto seznamu jméno Jiří Brady není, a vypukla celá ta mediální kauza, která se v podstatě do dnešních dnů našimi médii line.

Mohu tedy potvrdit, že stojím plně za vším, co jsem řekl. Tento nízký obchod se mnou skutečně prezident této republiky Miloš Zeman chtěl uzavřít. To je proti všem mým zásadám. Nikdy jsem nic takového nepřislíbil a je pro mě nepřijatelné a mohu říci, že mě uráží, že kdokoli si vůbec dovolil se ke mně takto chovat. Stojím za každým slovem, které jsem řekl, a hájím v tuto chvíli pravdu a mohu říci, že i rovnou páteř našeho státu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Paní poslankyně má doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Pane ministře, dovolte mi ještě jednu doplňující otázku. Co soudíte o situaci, kdy úředníci Kanceláře prezidenta republiky dlouhodobě zaujímají výraznější úlohu, než která jim jako úředníkům náleží? V určité nadsázce by se snad dalo hovořit o tom, že máme ne jednu, ale přinejmenším dvě hlavy státu, kdy vedle prezidenta Zemana se velmi výraznou postavou bez jakékoli legitimity stává také mluvčí Ovčáček, kterému tu a tam sekunduje také kancléř Mynář. Tito úředníci říkají to, co si hlava státu zatím nemůže nebo nechce dovolit, což při míře, ve které tak činí, vede k hrubnutí veřejné diskuse. Jak se na tento problém díváte vy? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji. Mně nepřísluší, abych komentoval činění, priority a osoby, které se pohybují kolem pana prezidenta. Každopádně pokud bych si vzpomněl na dobu, kdy jsem devět roků pracoval také jako tiskový mluvčí, a kdybych se choval jako někteří jiní, kteří v tuto chvíli zastávají tuto pozici na Pražském hradě, tak si nedovedu představit, že by to bylo akceptovatelné a možné.

Zopakoval bych zcela obecně, že každý z nás tím, co děláme a říkáme, vydáváme svědectví především sami o sobě. Chtěl bych využít i tuto interpelaci k tomu, aby si občané dobře vzpomněli při volbách, komu dávají svůj hlas. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi i paní poslankyni. Patnáctou interpelaci přednese pan poslanec Petr Bendl, který bude interpelovat ministra zemědělství Mariana Jurečku ve věci přehrady na Oslavě. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji, pane předsedající. Pane ministře, moje otázka je obdobná, jako byla k oblasti řeky Berounky. Týká se tentokrát řeky Oslavy a Chvojnice, na jejímž území plánuje stát vybudování přehrady.

Není to tak dávno, před pár dny, možná týden, dva, kdy sem byla doručena petice zhruba 23 tisíc občanů, kteří protestují proti tomuto záměru. Já se vás chci zeptat, jak se k tomu stavíte, zdali dál pokračujete v přípravách přehrady Čučice na území Oslavy a Chvojnice a zda s touto přehradou i nadále počítáte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, pokud jde o zmíněnou studii na případné vodní dílo Čučice na řece Oslavě, tak ta souvislost, proč se tato studie dělala, souvisí s tím, že tady máme generel lokalit, které jsou vyčleněné a kde se drží určitá územní rezerva pro případná vodní díla v České republice. Státní podniky povodí jsou zodpovědné mimo jiné za prověřování vhodnosti těchto lokalit k případnému využití na tato vodní díla.

Povodí Moravy se rozhodlo také jako jednu z lokalit prověřit právě zmíněnou lokalitu Čučice. Nechalo si zpracovat studii, která by dávala odpověď, zdali a v jakém rozsahu by vodní dílo v této lokalitě někdy - podotýkám někdy - v budoucnu teoreticky mohlo vzniknout. Zpracování takové studie neznamená to, že to je konkrétní krok, na který budou navazovat další kroky k realizaci takového vodního díla. Je to jenom otázka vyhodnocení všech okolností, určitá analýza toho, zdali by to bylo v budoucnu reálné, či nikoliv. Tu studii má Povodí Moravy zpracovanou, případně je možné v budoucnu do ní nahlédnout. Nicméně my jako ministerstvo jakožto zakladatel tohoto státního podniku nepředpokládáme, že bychom chtěli dělat další kroky k jakékoli realizaci tohoto vodního díla. Takto jsem to i já dopisem generálnímu řediteli jasně a jednoznačně sdělil. Ten dopis odcházel zhruba asi před jedním a půl, dvěma měsíci, včetně toho, že jsem informaci o tomto dopisu dával dotčeným starostům, kteří v této lokalitě vyjádřili určitou obavu ze vzniku tohoto vodního díla a vlastně jsou také spolusignatáři té petice, která sem byla doručena. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP