Stenografický zápis 51. schůze, 14. února 2013


Zahájení
Místopředseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno od 9.04 do 9.09 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Hamáček


173. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Petr Braný
Místopředseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno v 9.32 hodin).
(Jednání zahájeno v 11.01 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


149. 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2012 /sněmovní tisk 747/

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslankyně Marie Rusová
Místopředseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Jiří Paroubek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání bylo přerušeno v 11.13 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.20 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


150. Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2013 /sněmovní tisk 889/

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslankyně Marie Rusová


151. Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2011 /sněmovní tisk 750/

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Klučka


152. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden - červen 2012 /sněmovní tisk 809/

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Alexander Černý


153. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2012 /sněmovní tisk 810/

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Karel Černý


154. 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2012 /sněmovní tisk 834/

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Pajer


155. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2013 /sněmovní tisk 886/

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Antonín Seďa


143. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2011 /sněmovní tisk 667/

Poslankyně Ludmila Bubeníková


144. Informace o podpořeném financování za rok 2011 /sněmovní tisk 696/

Poslanec Jan Bureš
Poslanec Radim Jirout
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


145. Informace o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2011 /sněmovní tisk 697/

Poslanec Jan Bureš
Poslanec Radim Jirout
Poslanec Jan Bureš
Poslanec Radim Jirout
Poslanec Jan Bureš


146. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2011 /sněmovní tisk 703/

Poslanec Milan Urban


147. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 189 o pracovnících v cizí domácnosti a Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 201 o pracovnících v cizí domácnosti spolu se stanoviskem vlády k nim k informaci /sněmovní tisk 708/

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Poslanec Martin Vacek


156. Souhrnná informace vlády České republiky o stavu realizace Plavebních stupňů na labské vodní cestě (PS Děčín a Přelouč), která se předkládá Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 749/

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Horáček


157. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2011 /sněmovní tisk 751/

Poslanec Petr Skokan


158. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2011 /sněmovní tisk 784/

Poslanec Václav Mencl


159. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2011 /sněmovní tisk 792/

Poslanec Václav Mencl


160. Informace o přípravě III. etapy realizace protipovodňových opatření /sněmovní tisk 764/

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Jiří Papež


161. Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2011 /sněmovní tisk 765/

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Jiří Papež
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Jiří Papež
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl


162. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2011 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2011 /sněmovní tisk 796/

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Martin Vacek
Poslanec Miroslav Opálka
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Jiří Papež


163. Dotační programy zemědělství pro rok 2013 poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 879/

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Jiří Papež
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání bylo přerušeno ve 12.58 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Oliva


174. Ústní interpelace

Poslanec Václav Klučka
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec František Novosad
Poslanec Jiří Paroubek
Poslankyně Dana Váhalová
Poslankyně Jana Drastichová
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Jana Drastichová
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Václav Klučka
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Václav Votava
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Václav Votava
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Vít Bárta
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vít Bárta
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Paroubek
Poslankyně Jana Drastichová
Poslanec Václav Votava
Poslankyně Marta Semelová
Poslankyně Jana Drastichová
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vít Bárta
Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Vít Bárta
Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Klučka
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Poslanec Václav Klučka
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Poslankyně Marta Semelová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Poslanec Jiří Paroubek
Místopředseda PSP Jiří Oliva

(Jednání skončilo v 16.43 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP