(Jednání zahájeno v 11.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené kolegyně a kolegové, přeji vám také dobré ráno. Budeme pokračovat v dalším jednacím dni 51. schůze Poslanecké sněmovny.

Nyní máme od 11. hodiny na programu zařazené body. První bod, který máme zařazený, je

 

149.
1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky
se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2012
/sněmovní tisk 747/

Tento materiál byl měl uvést pověřený člen vlády. V tomto případě je to ministr dopravy pan Stanjura, takže ho poprosím, aby uvedl tisk 747. Prosím, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura Hezké dopoledne. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, tento materiál obsahuje přehled o účasti na vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2012, které nebyly zařazeny do původního materiálu Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky, který byl schválen vládou České republiky 23. listopadu 2011 usnesením číslo 867.

Vojenská cvičení plánovaná Ministerstvem obrany na období roku 2012 vycházejí z členství České republiky v Severoatlantické alianci a Evropské unii. Účast jednotek a štábů Armády České republiky na plánovaných cvičeních je naplněním základních požadavků řídicích orgánů NATO a EU k dosažení nezbytné míry jejich interoperability s jednotkami dalších členských států a velitelství NATO a EU při plnění společných úkolů.

Účast Armády České republiky na cvičeních se zahraniční účastí byla hrazena z rozpočtu resortu Ministerstva obrany. Prioritní pozornost je věnovaná jednotkám a útvarům předurčeným pro působení v zahraničních misích, a to Síly rychlé reakce NATO a Battlegroup Evropské unie. K již plánovaným cvičením se zahraniční účastí je v tomto materiálu doplněno dalších pět cvičení v zahraničí, přičemž náklady na provedení byly vynaloženy z rozpočtu na tuto oblast a resort obrany nepožadoval žádné navýšení rozpočtu pro rok 2012.

Zvláštní výcvikovou aktivitou na území České republiky byl komerční výcvik jednotky Nizozemí v nevojenských zařízeních na území České republiky bez výzbroje a bez bojové techniky.

Součástí materiálu je i příloha obsahující všechna cvičení doplněná na rok 2012.

Materiál byl projednán výborem pro obranu Poslanecké sněmovny dne 3. října 2012, který jej doporučil vzít na vědomí. Tímto vás žádám, abyste i vy vzali tento materiál na vědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu. Máme to usnesení jako tisk 747/1. Nyní by se slova měla ujmout zpravodajka výboru paní poslankyně Marie Rusová.

 

Poslankyně Marie Rusová: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, můj úkol je velice jednoduchý. Dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením výboru pro obranu z 9. schůze dne 3. října 2012. Výbor pro obranu doporučuje Poslanecké sněmovně v předmětné záležitosti, to znamená sněmovní tisk 747, vzít na vědomí 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábu Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2012.

To je vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se mi přihlásil nejdřív s přednostním právem pan poslanec Hamáček. Takže prosím pana poslance Hamáčka.

Ale tady bych poprosil o trochu klidu, protože mi připadá, že tady je trochu moc ruchu. (Zvoní na zklidnění atmosféry.)

Prosím, teď.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, nechci vystupovat k tomuto bodu, konkrétně k plánu vojenských cvičení. To svoje vystoupení bych zaměřil spíše obecně.

My tady dnes dopoledne projednáváme celou řadu bodů, které se týkají Ministerstva obrany a našich ozbrojených sil. Myslím si, že ten fakt, že tuto věc z pověření vlády uvádí ministr dopravy, jakkoliv si jej vážím a respektuji jej, ukazuje na neudržitelnost situace, kdy Česká republika nemá ministra obrany, a současně to i ukazuje na neudržitelnost situace, kdy Ministerstvo obrany řídí z pověření prezidenta republiky předseda vlády. Jsem přesvědčen, že z dlouhodobého hlediska není prostě možné, aby takto klíčové ministerstvo nemělo svého vlastního ministra, který by nejen resort politicky řídil, plnohodnotně jej zastupoval v rámci zasedání vlády, ale mimo jiné i se účastnil jednání Poslanecké sněmovny a body, které se týkají Ministerstva obrany a bezpečnosti státu, tady před Poslaneckou sněmovnou obhajoval a odůvodňoval.

Jsem přesvědčen, že po tom téměř dvouměsíčním vakuu, kdy Ministerstvo obrany není plnohodnotně obsazeno, nazrál čas na to, aby se pan premiér konečně rozhoupal a představil prezidentu republiky nějakého kandidáta vládní koalice. Chápu, že to není jednoduché, ten resort je složitý. I vzhledem k tomu, kolik adeptů bylo osloveno a kolik adeptů odmítlo nabídku předsedy vlády stát se ministrem obrany, i vzhledem k tomu chápu, že ta situace není jednoduchá. Nicméně doufám, že vládní koalice není tak personálně vyprázdněná, že by nenašla někoho buď z politiků, nebo odborníků, který by se tohoto klíčového resortu ujal.

Takže bych chtěl využít této situace a vyzvat nepřítomného pana premiéra, aby konečně začal jednat, aby v rámci vládní koalice nalezl shodu na kandidátovi, který se resortu ujme, a nebude prodlužovat toto podle mého názoru neudržitelné období. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Teď bych jen ohlásil, že paní poslankyně Orgoníková má náhradní kartu číslo 1, abych na to nezapomněl.

Teď prosím přihlášené. Mám tady přihlášku pana poslance Paroubka, kterou tady vidím. Prosím, pane poslanče, máte tedy slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych v podstatě opakoval jenom slova pana místopředsedy Hamáčka. Jenom bych snad dodal, že jsme opravdu v absurdní situaci už od samého rána. Moc nás tohle absurdní divadlo po deváté hodině nezhlédlo, takže jenom opakuji, že bylo několik písemných interpelací na premiéra, jedna na ministra životního prostředí - a rozešli jsme se po třiceti minutách, a to ještě já jsem hovořil deset minut k nepřítomnému premiérovi. Tím chci říct, že to bylo opravdu vcelku takové, že pokud by tohle viděla veřejnost, tak by si z toho asi nejlepší dojem o této Sněmovně neodnesla. No ale ona ho žádný dobrý nemá.

Ale v situaci, kdy premiér je i ministrem obrany a předkládá tady za něj materiály ministr dopravy, no tak ministr dopravy musí jenom doufat, že nikdo z nás nebude mít odbornější dotaz. Já bych jenom jeden takový měl k tomu jeho předkladu, ale myslím si, že ho nebudu raději předkládat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP