(15.10 hodin)
(pokračuje Váňa)

Nevytvářejí se podmínky pro vznik nových pracovních příležitostí. Většina vládních opatření dusí koupěschopnou poptávku a tlumí spotřebu našich domácností. Většina vládních opatření zkrátka snižuje lidem jejich životní úroveň. Naproti tomu vláda podporuje soukromé penzijní fondy, vláda podporuje kšeftaře se stářím a kšeftaře s lidským neštěstím, s lidmi, kteří se nacházejí na prahu nouze.

Na co se vaše vláda zmohla, pane premiére? Na to, aby krátila dávky zdravotně postiženým, na to, aby zkomplikovala život všem tělesně postiženým při získávání potřebných dávek.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Váš čas, pane kolego.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Vy prostě škodíte této zemi. (Potlesk osamělého poslance ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. O další interpelaci poprosím pana kolegu Seďu, který interpeluje ve věci bezpečnostní díry na Ministerstvu obrany. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, obracím se na vás jako na zastupujícího ministra obrany ve věci bezpečnostního rizika na Ministerstvu obrany, které se odehrálo v roce 2007. Tehdy byly poskytnuty citlivé informace týkající se výměny transportních letounů An-26 za letouny CASA CN-295. Tehdy tyto informace získala advokátní kancelář, jejíž jeden ze spolumajitelů byl údajně v minulosti spolupracovníkem StB a ruské KGB.

Pane premiére, máte informace o tomto bezpečnostním riziku, a to právě v souvislosti s prověřováním nákupu letounů CASA orgány činnými v trestním řízení? A pokud nemáte, jak si mám vysvětlit skutečnost, že z důvodu bezpečnosti nebyla technická specifikace letounů CASA dána k dispozici poslancům výboru pro obranu, zatímco byla dána k dispozici advokátní kanceláři? Kdo podle vás nese politickou odpovědnost za toto vzniklé bezpečnostní riziko? Jaká konkrétní opatření provedete, aby se nic podobného nemohlo v budoucnu opakovat? Děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Další interpelaci vznáší pan poslanec Miroslav Váňa ve věci vládní angažmá. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Nepřítomný pane premiére, vládní angažmá: Cílem Evropské unie je ekonomický růst, vytváření nových pracovních šancí. Neznámé nejsou pojmy solidarita, soudržnost, rozvoj zaostalé infrastruktury, podpora ekologických projektů, investice obecně. Obecně by se dalo říci, je to růst životní úrovně obyvatelstva. A jaké jsou hodnoty vlastní vaší vládě? Je to omezování vlivu státu, je to slepá, fanatická víra v neregulovaný trh, je to snižování státního dluhu na úkor nárůstu chudoby, na úkor propadu životní úrovně občanů. Tento dluh má kořeny v loupeživé velké privatizaci, v nekrytých bankovních úvěrech, v politice Topolánkovy vlády.

Ano, pane premiére. Dnes se po lidech chce, aby oni platili za vaše hříchy, aby oni platili za hloupost pravicových vlád. Ale pane premiére, oni dluh nezavinili. Občané Českou republiku nezadlužili. Byla to ODS, která vytunelovala důsledně příjmy státního rozpočtu. Byla to ODS, která napěchovala peněženky těch nejbohatších, všech těch, kteří mají příjem přesahující 40 tisíc za měsíc. Je to důsledek rovné daně. Kupříkladu v lednu 2008 sedm manažerů z ČEZu díky tehdy snížení daní dostává do kapes od ODS plus 300 milionů.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Váš čas, pane poslanče. (Hluboký výdech poslance Váni.) Děkuji za pochopení. A můžete hned pokračovat vaší další interpelací ve věci nekomunikativnosti vlády, prosím.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Vaše vláda si žije, pane nepřítomný premiére, sama pro sebe. Vaše vláda se uzavřela do svého mylného fiktivního světa. Váš svět je na míle vzdálen tomu reálnému, skutečnému, kde žijí normální obyčejní lidé. Váš svět je obalený do jakéhosi zlatého pozlátka iluzí, falešných iluzí. Váš svět je světem štěstí a spokojenosti, ale pouze toliko pro ty nejbohatší, pro ty nejúspěšnější. Zde jsou šťastní, silní, mladí, mocní, bohatí a krásní. Váš svět vyhovuje ale pouze deseti procentům občanů. Vaší vládě už dnes nevěří 90 % lidí, kteří jsou silně znepokojeni politikou vlády. Vaší vládě nevěří střední vrstvy obyvatelstva. Vládě nevěří mladí lidé, studenti, učitelé, lékaři. Prostě vláda se jednoduše a prostě s nikým nebaví, vláda nekomunikuje s odbory, s opozicí, se zájmovými sdruženími. Vláda nerespektuje názory odborné veřejnosti a to je důvod, proč lidem dochází trpělivost. To je důvod, proč lidé vycházejí do ulic, proč se lidé bouří, proč lidé demonstrují. Lidé toho už zkrátka mají dost. Lidé už se nechtějí nechat dále okrádat, lidé už pochopili, že jejich snažení je marné, že pracují a jejich odměna je almužnou, která nepokryje provoz a chod jejich domácností. Lidé už nechtějí být řadovými pěšáky na šachovnici mocných. Lidé už nechtějí být rukojmími chycenými do sítě vládních experimentů. Lidé už nechtějí býti loutkami v divadle Petra Nečase. Lidé už nechtějí se nechat nadále vařit ve smrtícím kotli hloupých vládních elixírů Miroslava Kalouska.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Pane kolego, je mi líto, že musím přerušit váš zajímavý projev, ale váš čas uplynul.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Čí zájmy, pane nepřítomný premiére, hájíte?

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Kolegyně a kolegové, mohu konstatovat, že tím jsme vyčerpali ústní interpelace ve vylosovaném pořadí na premiéra vlády, který je omluven a odpoví vám písemně v zákonné lhůtě.

Podle avíza, které jsem již řekl na počátku odpoledního jednání, budeme pokračovat v interpelacích na ostatní členy vlády. Jako první byl vylosován pan kolega Jan Chvojka, který vznáší interpelaci na ministra spravedlnosti Pavla Blažka ve věci inkasních společností. Mohu jenom konstatovat, že pan ministr Blažek je omluven z tohoto jednání. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Omlouvám se, ale moje interpelace určitě nebude tak originální jako interpelace mého kolegy a kamaráda Mirka Váni. Nicméně pokusím se zeptat pana nepřítomného ministra Blažka na problematiku inkasních agentur.

Vážený nepřítomný pane ministře, inkasních agentur je po celé republice mnoho, přesto není jejich činnost, tedy vymáhání pohledávek, v porovnání s vymáháním pohledávek soudními exekutory nijak upravena. Nejsou nastavena žádná pravidla, za kterých mohou inkasní agentury vznikat, ani způsoby vymáhání pohledávek. Ke kontrole takovýchto agentur není kompetentní ani Ministerstvo spravedlnosti, jako je tomu v případě kontroly soudních exekutorů, ale ani jiné ministerstvo.

Jediným zájmovým sdružením právnických osob v České republice, které sdružuje společnosti podnikající v oboru správy a inkasa pohledávek - zkráceně inkasní agentury - je Asociace inkasních agentur. K této asociaci se mohou přidružit pouze takové společnosti, které mají transparentní finanční systém, přijmou stanovy asociace a mají předchozí prokazatelnou činnost v období minimálně 12 měsíců. Dále inkasní agentura musí přijmou etický kodex, ve kterém asociace výslovně apeluje na to, aby inkasní firmy v každém případě zachovávaly důstojnost dlužníka, a který vymezuje praktiky, které by měly být již nepřípustné. Zjevně tomu ale tak není. Řádných členů má asociace pouhých 14 a přidružených jen tři. Z tohoto počtu je zřejmé, že mnoho inkasních agentur nesplňuje tyto podmínky, a můžeme se pouze dohadovat, zda tyto inkasní agentury nedodržují etický kodex nebo zda existují nejdéle jeden rok.

Z výše zmíněných důvodů se domnívám, že tato problematika jak už s ohledem na ochranu postavení dlužníka, ale i v tomto případě na ochranu věřitele přímo vyžaduje legislativní úpravu Ministerstvem spravedlnosti, které dle mého názoru má zaručený počet odborníků, kteří připraví takový návrh zákona, ať tedy ve formě nového zákona o inkasních agenturách, nebo i ve formě rozsáhlé novely, která přinese jistotu jak pro poctivé inkasní agentury, tak i pro dlužníka i věřitele. Pane ministře, máte v plánu nějaký zákon, který by reguloval tuto problematiku? Děkuji za odpověď.***
Přihlásit/registrovat se do ISP