(15.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Prosím o další interpelaci paní kolegyni Drastichovou ve věci těžby na Karvinsku. Připraví se pan kolega Seďa. Prosím.

 

Poslankyně Jana Drastichová: Vážený pane premiére, navážu na svou předchozí interpelaci. O zajištění zaměstnanosti v regionu by se dalo dlouze diskutovat. Díky přítomnosti těžební společnosti se sem velmi těžko lákají investoři z jiných oblastí průmyslu, natož služeb a drobného podnikání. Mají obavy o své investice, které by v naší lokalitě vydali. Názorným příkladem toho je průmyslová zóna Nové Pole v Karviné Starém Městě, která byla zhruba před deseti lety vybudována s nemalou pomocí dotačních titulů. Dnes jsou firmy zde podnikající ohroženy záměrem OKD rozšířit těžbu. Přes dva tisíce občanů, kteří jsou tady zaměstnáni, mohou přijít o práci. OKD čím dál víc nahrazuje občany České republiky na pracovních pozicích lidmi ze zahraničí - Poláky, Slováky, Ukrajinci. Díky OKD tady nemá možnost zdejší region vytvářet nová pracovní místa a příležitosti pro mladé vzdělané lidi. Investoři vnímají zdejší lokalitu za rizikovou.

Velmi vítám, že i vy jste přesvědčen, že je namístě prosazovat taková opatření, která zabezpečí minimalizaci rizik, a že řešení je věc technická. Zároveň vítáte iniciativu občanů. Ti přicházejí se svými podněty a upozorňují na to, že dnešní technologie těžby umožňují těžit černé uhlí tak, aby projevy na povrchu byly minimální, například takzvaně na základku. OKD však tuto technologii zavrhuje z důvodu její finanční neefektivnosti. Koho to zajímá?

Proto bych ráda znala odpovědi na otázky a váš názor na argumenty, které jsem v této interpelaci položila, a zároveň se znovu ptám, kdy se setkáte se zástupci občanských sdružení, která zahrnují iniciativy napříč celou republikou. Myslím si, že by bylo i pro dobro České republiky, kdybyste si na ně na hodinku našel čas. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Další interpelací ve věci zasedání rady ESA vznáší pan kolega Seďa. Prosím, pane kolego. Připraví se pan poslanec Váňa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane předsedo vlády, v listopadu loňského roku skončila ministerská rada Evropské kosmické agentury, která řešila financování projektů dalšího rozpočtového programového období. Přestože Česká kosmická kancelář doporučovala vládě navýšit svoji účast na 42 mil. eur, Česká republika se bude podílet na činnosti ESA částkou necelých 26 mil. eur. A to ještě hrozilo, že Ministerstvo dopravy nenajde ve svém rozpočtu 13 mil. eur. Lze konstatovat, že vyčleněné finanční zdroje nepovedou k rozvoji zapojení českých výzkumných pracovišť a firem do evropských kosmických projektů. Přestože vaše vláda si často bere za příklad vládu Velké Británie, ta na rozdíl od vás s ohledem na význam znalostí a technologie navýšila finanční prostředky do volitelných programů o 25 %.

Vážený pane premiére, v současné době je financování programu Evropské kosmické agentury financováno z rozpočtu kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a z rozpočtu Ministerstva dopravy. Nicméně výše těchto rozpočtů neumožňuje dostatečné financování výzkumných programů. Já jsem nedávno například navrhoval možnost rozšíření financování projektů z Evropské obranné agentury i na další resorty, ale můj návrh vládní koalice zamítla.

Pane premiére, pokud vaše vláda myslí zvýšení konkurenceschopnosti naší ekonomiky vážně, měla by navýšit možnosti financování programů a také změnit strukturu rozložení financí ve prospěch těch projektů, které zvýší české zastoupení i návratnost vložených prostředků. Prozatím deklaratorní podporu výzkumu a inovacím je nutno podpořit konkrétními kroky, bez výmluv na obtížnou ekonomickou situaci a potřebu krátit výdaje.

Proto se ptám, pane premiére, jakými konkrétními kroky zlepšíte situaci ve financování těchto programů a navýšíte účast České republiky v rámci volitelných programů Evropské kosmické agentury na další ministerské radě v roce 2014. Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Prosím pana poslance Miroslava Váňu ve věci práce vlády. Připraví se - pan kolega Váňa bude mít hned další interpelaci, takže se nemusí připravovat.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Vážený nepřítomný pane premiére, vláda nevytváří a nebuduje rovné šance a rovné příležitosti pro všechny občany. Jiné šance mají u nás bohatí, jiné šance mají chudí, jiné šance mají středněpříjmové skupiny občanů. ODS si udělala z lidí pokusné králíky. Občané jsou testováni, co ještě snesou, co ještě vydrží, co je ještě možné naložit na jejich bedra. ODS se stala nedůvěryhodnou. Vláda je zatížena sérií korupčních skandálů. Je to vláda Petra Nečase, která vyhrotila sociální napětí ve společnosti, která nevedla dialog se sociálními partnery. Zvolila nekompetentní politiku v žoldu finančních elit, vyvolených vrstev, snížila občanům reálné mzdy, ohrozila rozpočty vícečetných rodin, seniorů a mladých začínajících manželství.

Pane premiére, vaše vláda neprospívá. Neprospívá lidem. Došlo ke krácení přídavků na děti, došlo ke krácení porodného ze 17,5 tis., došlo ke krácení rodičovského příspěvku ze 7,5 tis. Nezvyšuje se za dobu vašeho vládnutí minimální mzda. Ta je na hranici 8 tis. Kč.

Vaše vláda, pane premiére, nezvyšuje důchody. Za vaší vlády se propadá lidem reálná i nominální mzda. Lidem stagnují příjmy, ale výdaje na provoz a chod domácností nezadržitelným způsobem rostou. Rodinám klesá životní úroveň. Lidé mají existenční problémy. Dvě třetiny domácností nejsou schopny běžně měsíčně vyjít se svým příjmem. Drtivá většina domácností postupně začíná upadat a dostává se do pásma chudoby. Domácnosti přestávají být schopné platit a splácet půjčky, úvěry a hypotéky.

Vážený pane premiére, drtivá většina rodin -

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Váš čas, pane kolego! (Poslanec přestal hovořit uprostřed věty a odmlčel se.) Takže jste skončil tuto interpelaci?

 

Poslanec Miroslav Váňa: Skončil. (Potlesk zprava.) Děkuji. (Řečník zůstává u mikrofonu.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Abychom si alespoň na pár vteřin oddechli od záplavy problémů kolegy Váni, tak bych si dovolil vás seznámit se dvěma omluvami. O první omluvu žádá pan poslanec Jiří Besser. Omlouvá se z dnešního odpoledního jednání ze zdravotních důvodů. Druhá omluva je od paní kolegyně Klasnové ze zdravotních důvodů.

Poprosím pana kolegu Váňu, aby pokračoval svou další interpelací ve věci co je cílem vlády. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Ano. Nepřítomný pane premiére, co je cílem vlády? Cílem vlády sociálních demokratů bylo, aby obyčejní lidé se podíleli na růstu ekonomiky, a to konkrétně růstem své mzdy, a to konkrétně růstem své životní úrovně, a to konkrétně růstem svých důchodů, prostě růstem svých příjmů.

Co je cílem vaší vlády, pane premiére? No, to je totální ožebračování drtivé většiny občanů. To je váš vládní program. Vláda, vaše vláda, neumí a nedokázala doposud čelit krizi. Naopak je to ona sama vláda, která celou situaci vyostřuje a vykopává propast pro chudobu a bídu. Zhoršuje celou situaci, a to sérií nesmyslných vládních škrtů a vládních opatření. Výrazně byla oslabena jakákoliv investiční politika. Je to vaše vláda, která poslala na kolena téměř celý segment stavebnictví. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP