(9.10 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Já tedy ještě vyčkám tak deset vteřin, a pak mi nezbude nic jiného, než tento bod opět přerušit.

Jak tady říká pan ministr financí, více než krize vládnutí to vypadá jako krize docházky, ale je právem každého poslance se účastnit či neúčastnit. I to je vyjádření názoru.

Já se omlouvám - 63 není 67. Pokud ještě čtyři kolegové - ano, 64. (Opět chvíli čeká.) Já se omlouvám, já prostě budu muset tento bod přerušit. Třeba v nějaké dohledné době se nám podaří kvora dosáhnout. Přerušuji tento bod.

Otevírám bod druhý. Předseda vlády Nečas odpověděl na interpelaci poslance Ivana Ohlídala ve věci pravidel týkajících se řízení v rámci Grantové agentury České republiky. Interpelace se předkládá jako tisk 840. Situace je stejná. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno po uzavření rozpravy, takže nám zbývá hlasovat. (Poslanec Ohlídal se hlásí.) Pokud chce pan poslanec Ohlídal vystoupit, tak bychom museli znovu otevřít rozpravu. Kdyby pan ministr byl tak laskav a vyhověl panu poslanci.

Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Opravdu bych si neodpustil, pane profesore, kdybych přišel o vaše vystoupení.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Já děkuji panu ministrovi. Jsme tedy v obecné rozpravě a prosím pana poslance Ohlídala.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane ministře, děkuji vám za otevření diskuse.

Já už se nechci vracet k obsahu své interpelace na pana premiéra Nečase, ale opravdu mi nezbývá, než na tuto situaci reagovat. To je několik měsíců, co ani nejsme schopni odhlasovat tady tuto interpelaci, a to svědčí o tom, že buď celá Sněmovna, nebo alespoň koalice je opravdu v rozkladu nebo úmyslně sabotuje toto jednání spojené s písemnými interpelacemi.

Ale mě zaráží ještě jedna věc a té bych si chtěl všimnout. Jak to, že pan premiér je omluven bez udání důvodu? Je na výletě? Je na dovolené? Je nemocný? Nebo jak to vlastně je? Vždyť přece občané a hlavně poslanci mají nárok na to, aby byli informování, proč premiér bojkotuje písemné a ústní interpelace už mnoho měsíců. To má jistě nějaký důvod. A já se dokonce divím i novinářům, že se touto záležitostí vůbec nezabývají, že se nezajímají o to, kde je premiér České republiky. Je nezvěstný, pane ministře Kalousku? Budete tak laskav a odpovíte mi na tuto otázku? Nebo co se vlastně děje v této České republice, že premiér zmizí a nic se neděje, a nikdo dokonce neví nebo nechce říci, kde je. Já bych byl velmi rád, kdyby některý z přítomných pánů ministrů na moji otázku aspoň nějakým náznakem odpověděl. Vždyť to je přece celkový úpadek české politiky, takovéto chování nejen koalice, ale v této chvíli kritizuji hlavně premiéra.

Takže já teď s napětím čekám, jestli některý z přítomných pánů ministrů mi na otázku, kde je pan premiér, jestli je nezvěstný, nebo se o něm ví, kde je, odpoví.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z levé strany.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu poslanci Ohlídalovi. Mám zde přihlášku pana ministra financí, kterému uděluji slovo. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Předseda vlády je zvěstný a těší se vynikajícímu zdraví, není nemocen, má řádnou dovolenou. A protože má dovolenou, vládu řídí první místopředseda pan Schwarzenberg. Vláda bezchybně funguje, o žádné krizi vládnutí nelze hovořit.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To byl pan ministr financí. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Pokud tomu tak není... Pohled na tabuli se nijak nezlepšil, nebo obraz na tabuli se nijak nezlepšil, je tam stále 62, takže se obávám, že i tento bod budeme muset přerušit. Já to do budoucna ulehčím a přeruším jej v obecné rozpravě. Příště, doufejme, se k té rozpravě budeme moci vrátit. To byl tento bod.

Další písemnou interpelací je interpelace poslance Vojtěcha Filipa na ministra životního prostředí Tomáše Chalupu ve věci zamítnutí žádosti o udělení dotace z programu Zelená úsporám. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk číslo 882. Rozprava při projednávání této odpovědi na písemnou interpelaci byla přerušena. Nicméně já zde nevidím pana poslance Filipa, tudíž obtížně můžeme pokračovat v rozpravě, takže já i tento bod přeruším. Bod, který se týká pana poslance nepřeruším, ale ukončím, protože pan poslanec není přítomen, tudíž se rozprava konat nemůže.

Budeme pokračovat posledním bodem, což je interpelace poslance Jiřího Paroubka. Předseda vlády Petr Nečas odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Paroubka ve věci daňových úniků na spotřebních daních. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 906.

Otevírám rozpravu. Zeptám se pana poslance Paroubka, zda si přeje vystoupit i přesto, že předseda vlády Nečas je z jednání schůze omluven. (V sále je rušno.)

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, moje vystoupení bude stručné, protože samozřejmě stojím o to, abych s panem premiérem o těch věcech diskutoval. Musím říci, že na moji písemnou interpelaci, která se týkala daňových úniků ve spotřebních daních ve věci lihovin a destilátů, dále pokud jde o pohonné hmoty a konečně i cigarety a tabákové výrobky, jsem dostal velmi obsáhlou odpověď. Já bych ocenil řekl bych statistický rozměr této odpovědi. Dostal jsem opravdu vynikající argumentační materiál. Ale trošku mi tam chybí tedy to, co vláda skutečně chce reálně dělat. Dám takový drobný příklad.

Pane předsedající, já se skoro neslyším. Já mám silný hlas, ale aby tady někdo neomdlel, tak nechci přidávat decibely. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP