(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Dobré odpoledne, pane ministře, kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych zahájil odpolední jednání 51. schůze. Obsahem našeho odpoledního jednání jsou ústní interpelace, které jsou nejprve určeny v čase od 14.30 do 16 hodin na předsedu vlády a potom do 18 hodin interpelace na ostatní členy vlády.

 

174.
Ústní interpelace

Vzhledem k tomu, že je předpoklad, že interpelace na předsedu vlády Petra Nečase, který je z dnešního jednání omluven, mohou být vyčerpány dříve než v 16 hodin, proto bych rád upozornil interpelující kolegy, že ústní interpelace na ostatní členy vlády budou zahájeny ihned po vyčerpání přihlášek na předsedu vlády.

Dnes bylo za účasti ověřovatelů vylosováno pořadí, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace na předsedu vlády kolegové od této chvíle do 16 hodin, a rovněž na ostatní členy vlády od 16 do 18 podle vylosovaného pořadí, které vám bylo rozdáno do lavic. Proto můžeme přistoupit k první interpelaci na předsedu vlády, kterou vznáší pan kolega Klučka, který byl vylosován na prvním místě. Připraví se potom pan poslanec Váňa.

Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane předsedající. Nezbývá mi nic jiného, než začít větou: Právě jsem se vrátil z výboru pro obranu, který doporučuje Poslanecké sněmovně vyslání jednotek do Mali. Ale to není předmětem, pane předsedo vlády, mé interpelace.

Předmětem je způsob, jakým projednáváme tuto materii ve vládě a přenášíme do Poslanecké sněmovny. Já rozumím tomu, že jednotlivé dny přinášejí změny, přinášejí upřesnění této zahraniční mise, ale je to snad v novodobé historii tak nějak poprvé, kdy zahraniční misi realizujeme v Evropě, jako evropskou misi. Není to mise, která by byla pod záštitou NATO, na které jsme zvyklí z Afghánistánu a podobně. A mně se zdá, že celá chronologie toho vývoje, kdy vláda to projednává před týdnem, projednává to včera, dává do Poslanecké sněmovny dva samostatné materiály pod jinými čísly se stejným názvem, že nám to působí docela velké problémy.

Chci se zeptat, jestli uvažujete ve vládě o nějakém jiném postupu v takovýchto situacích, kdy jsme požádáni Evropskou komisí, nebo Evropou - celkem, Radou bezpečnosti o vysílání jednotek do zahraničí v situaci, kdy riziko v tom zahraničí je takové, že to velmi výrazným způsobem může ovlivnit a ublížit Evropské unii. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Jediné, co mohu, je oznámit vám, že pan premiér je povinen vám písemně odpovědět v zákonné lhůtě 30 dnů. Totéž platí pro všechny ostatní kolegy, kteří budou pana premiéra interpelovat.

Další interpelaci na premiéra vznáší pan poslanec Miroslav Váňa ve věci "nejste vládou silné ruky". Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Ano, nepřítomný pane premiére. Nejste vládou silné ruky, jste vládou zbabělců. A proto, že jste vládou zbabělců, k tomu je mnoho důvodů. To, že jste vládou zbabělců, to ví 99 % občanů této země. To, že jste vládou zbabělců, toho je důkaz to, co tady vidíme - prázdné lavice. Kde jste? Kde jste, poslanci? (Z lavic koalice se ozývá volání: Tady!) To jste tři, čtyři. A kde je ten zbytek? Pane premiére, já chápu, že i vy máte právo dnes si zalyžičkovat třeba v Alpách, třeba někde jinde. Ale vy tady víc nejste, než tady jste. Vy tady skoro vůbec nejste na ústních interpelacích. A vaši poslanci zcela naschvál, záměrně, když tady sedí, tak se vypínají, aby znemožnili opozici zeptat se, jak špatně tato vláda vládne. Pane premiére, to je faul. To je podvod. Vy prostě podvádíte. Tady na půdě Sněmovny faulujete. Vy faulujete, protože nejste vládou silné ruky zde ve Sněmovně, ale vy faulujete i vůči obyčejným lidem. Vy jste vládou, která drží omylem, která se třepe na berličkách. Vy jste vládou, která se mstí obyčejným lidem, maminkám samoživitelkám, důchodcům, vícepočetným rodinám. (Předsedající upozorňuje na čas.) Ty vy bičujete vašimi vládními nesmyslnými škrty, pane premiére.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji za pochopení. Další interpelaci vznáší pan kolega Antonín Seďa ve věci nákupu přes NSPA. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane předsedo vlády, obracím se na vás nejen jako na premiéra, ale dnes i na ministra obrany ohledně vojenských nákupu přes NATO Support Agency, dříve NAMSA.

Jistě se shodneme, že chceme transparentní a efektivní vynakládání finančních prostředků daňových poplatníků. A oba se shodneme, že resort Ministerstva obrany není v dobré kondici, a to nejen s ohledem na množství kauz souvisejících s vojenskými akvizicemi. Jedním z deklarovaných řešení vycházejícím z Bílé knihy o obraně jsou nákupy přes agenturu NSPA, dříve NAMSA. Nicméně podmínkou transparentnosti, efektivnosti a rovnosti je nejen přesná specifikace požadavků, které nikoho nebudou zvýhodňovat, ale také nutnou podmínkou je i registrace firem u této agentury.***
Přihlásit/registrovat se do ISP