(16.20 hodin)

 

Poslanec Vít Bárta: Já si dovolím připomenout přesně to, že Ředitelství silnic a dálnic především na svém úseku právním, především v otázce IT, kdy už se kupříkladu před několika měsíci řešil únik informací, ba přímo zasílání emailů z Ředitelství silnic a dálnic na kartelové pětce velkých stavebních společností v souvislosti se zadávací dokumentací na D1, stejně jako v případě právě oněch v současné době probíhajících arbitráží D47, kde právní oddělení v tomto směru je zcela kruciální v tom, jak to bude a nebude, se domnívám, že velkorysý přístup pana ministra v tomto směru není dostatečný a že v tomto směru prosím a táži se, jaké jsou garance toho, že tato zásadní pozice, kde je zcela evidentní, že společnost EUROVIA jakožto jeden z klíčových zákazníků společnosti, která je v rodině takto významného úředníka, nebude v tomto směru zneužita. Na Ministerstvu dopravy podle mě nemůže existovat presumpce neviny, ale naopak presumpce viny a ty nejpřísnější podmínky právě proto, že se jedná o tak extrémně zásadní úřad. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Pan ministr bude ještě reagovat. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura Nejedná se o Ministerstvo dopravy, abych přijímal plnou odpovědnost, ale o Ředitelství silnic a dálnic. Říkám jenom, že je to rozdíl.

Byl jsem ujištěn panem generálním ředitelem, že firma Osfer Morava se nebude ucházet o žádnou zakázku, nejenom u ŘSD, ale ani u firem, které pracují pro ŘSD. To je to, co podle mne ten ředitel po něm chtít má a musí. A pokud se tak stane a tohle bude splněno, tak žádný střet zájmů nehrozí, protože pro žádného z dodavatelů pro ŘSD, ať je to ta, či ona stavební firma, by tato firma z Uherského Hradiště neměla pracovat. Podle dohod, které má pan ředitel se svým šéfem kanceláře.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Přistoupíme k interpelaci s pořadovým číslem 13, kterou vznáší pan kolega Klučka na ministryni práce a sociálních věcí Ludmilu Müllerovou ve věci zpožděné výplaty dávek. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane předsedající. Vážená paní ministryně, já nebudu ani moc komentovat, protože je to událost z nedávno doby, která je ještě publikovaná v tisku, kdy zhruba 15 tisíc dávek bylo zpožděno, nepletu-li se, v oblasti týkající se rodičovských dávek a různých pěstounských dávek. Předpokládám, že asi s největší pravděpodobností trošinku popíšete tento problém, jak k tomu došlo. Ale mě by spíše zajímalo, co Ministerstvo práce a sociálních věcí míní udělat s jistotou toho, aby toto riziko prostě nebylo, protože po pravdě řečeno, jak mladá manželství, tak pěstounské rodiny většinou velmi očekávají ten den, kdy dostanou peníze na svůj účet tak, aby mohly prostě aplikovat další potřeby rodiny, tak jak si to naplánují, a aby to skutečně bylo k vlastnímu přežití.

Paní ministryně, co míníte v této situaci provést? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Požádám paní ministryni o odpověď. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová: Vážený pane místopředsedo, vážený pane poslanče, budu reagovat na událost, která se odehrála v posledních dnech. Dovolte mi tedy k tomu několik málo slov.

Úřad práce vyplácí prostřednictvím jednotného výplatního místa měsíčně více než 1,9 milionu nepojistných dávek a také v tomto čísle jsou zahrnuty podpory v nezaměstnanosti. To všechno je v objemu více než 6 miliard korun měsíčně, takže jsou to opravdu velmi významné prostředky a velmi významné transakce.

Zákonný termín pro výplatu dávek je stanoven jako měsíc, za který dávka přináleží. A chci říci možná trochu na obranu, že zákon v žádném případě nestanoví garanci konkrétního dne pro výplatu, to znamená, stanoví ten měsíc. Přestože úřad práce ve snaze vyhovět klientům dodržuje obvyklé termíny, tak někdy skutečně není možné garantovat to přesné datum, a to jak s ohledem na různé rozložení pracovních dnů, tak i s ohledem na to, že u některých dávek je nutné znovu přehodnocovat výši dávky s ohledem na doložení příjmů a podobně. To jsou věci, které někdy zpožďují výplatu dávek.

Událost, o níž hovořím a o níž jste hovořil i vy, se vlastně týkala předcházejícího dne a musím říci, že technicky byl osmého, to znamená minulý týden v pátek, odeslán z krajské pobočky Úřadu práce, protože tato událost se stala pouze lokálně, konkrétně v místě působnosti Úřadu práce Olomouc, byl vypraven požadavek do toho jednotného výplatního místa, požadavek na výplatu dávek prostřednictvím sKarty, a pak následuje proces, další transfer z účtu jakoby technického, který udávají už konkrétní poběratelé dávky. V souboru, který obsahoval již zmíněných a známých 15 tisíc požadavků, došlo k softwarové chybě, to znamená, nebyl zaznamenán mezi Úřadem práce a Českou spořitelnou ten pohyb, který se vlastně provádí prostřednictvím jednotného výplatního místa, ten pokyn k bezhotovostnímu převodu na cílový účet klienta. Dávka byla vyplacená pouze do České spořitelny, která dále už nevěděla, jakým způsobem ho má procesovat. Chyba opravdu byla odstraněna do druhého dne a mohu říci, že dnes by měly být dávky připsány na koncové účty klientů. Došlo tam k jedno- dvoudennímu zpoždění. Já i toto považuji za problematické právě s ohledem na ty důvody, o kterých jste tady hovořil, to znamená, že mladé rodiny s dětmi počítají de facto každý den, kdy dostanou dávky, že na svých účtech mají konkrétně stanovené trvalé příkazy, kterými potom platí ať bydlení, nebo cokoliv jiného. To je samozřejmě další velmi pádný argument.

My jsme současně touto chybou odhalili softwarovou nedokonalost, která tam byla, a jsme přesvědčeni o tom, že právě toto již bude ošetřeno tak, aby se to v dalších měsících neopakovalo.

Takže ještě jednou. Chci říci, že se všem klientům omlouváme a věříme, že se k tomuto podobnému nedostatku už nebudeme vracet. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní ministryně. Pan poslanec nemá doplňující otázku. Takže může pokračovat další interpelací na paní ministryni Müllerovou, a to je ve věci zdrženlivosti k valorizaci důchodů. Prosím.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane předsedající. Já si dovolím převzít jeden nadpis jednoho článku nejmenovaných médií: Důchodce drtí rostoucí náklady a naděje jsou v nedohlednu. Podle údajů Rady seniorů České republiky by růst životních nákladů přes 450 korun měla pokrýt valorizace z loňského ledna, která ale zvýšila průměrný důchod o 137 korun a nejnižší penzi pouze o 67 korun. Starobní důchod do 8 tisíc korun bere v České republice 149 000 lidí, penzi mezi 8 až 13 tisíci korunami pobírá 1 milion 325 tisíc důchodců. Více než 14 500 bere 88 300 důchodců. Nejvyšší penzi nad 47 000 dostává třicítka důchodců. Prací si z 2,8 milionu důchodců přivydělává jen 182 tisíc lidí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP