(16.10 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Je pravda, že při zvážení vývoje míry inflace dle indexu spotřebitelských cen reálný disponibilní důchod domácností klesl. Současně ale vzrostla relativně silně míra úspor. Ve spotřebě domácností se promítají oba efekty. Rozhodnutí zejména některých segmentů domácností o odkladu současné spotřeby nelze úplně chápat jako a priori negativní jev. Současně má dle dostupných dat na spotřebu domácností negativní vliv snižování míry zadlužení některých typů domácností, což samo o sobě si také nedovolím označit jako negativní jev.

Investice firem jsou zasaženy zcela jistě negativním očekáváním, které je ale především spjato s vývojem externího prostředí ekonomiky. Je tady však i negativní efekt fiskální konsolidace, ten já samozřejmě připouštím, a omezení investičních aktivit financovaných z veřejných zdrojů. Cíle fiskální konsolidaci plynuly z velmi nestabilní situace na finančních trzích v souvislosti s proběhlou globální recesí a dluhovou krizí.

Vývoj české ekonomiky tak není v kontrastu s vývojem externího prostředí. Z mezičtvrtletní dynamiky HDP za celý rok 2012 je patrná klesající tendence mezičtvrtletních poklesů, dle především konjunkturálních průzkumů za Českou republiku a evropskou ekonomiku, stále se očekává obrat ve druhé polovině roku 2013, samozřejmě nijak dramaticky, ale přece jenom s pozitivním trendem. Já stále ale pevně věřím, že rok 2013 nebude tím druhým rokem, kdy evropská ekonomika bude v recesi. Promiňte, evropská - česká ekonomika.

Česká vláda v rámci finančních možností, které má, realizuje prorůstová opatření... (Předsedající upozorňuje na čas.) Prosím tři věty, dovolí pánové?

Prorůstová opatření jak v oblasti stávajících instrumentů České exportní banky a EGAPu, včetně posílení jejich úvěrového rámce. Nicméně opakuji a opakovat budu stále, tato vláda nebude uměle přifukovat hrubý domácí produkt na dluh, s kterým bychom si pak neuměli poradit. To není cesta, které věříme.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Máte, pane poslanče, ještě doplňující otázku? Prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Určitě. Já děkuji panu ministrovi za kvalifikované vystoupení. Popsal mi ty věci, které určitě ví, že i já znám. Ale mě zajímalo to, co jsem formuloval na závěr a co mu jeho poradci nepřipravili. To znamená, jak a zda má pocit, že ta prorůstová opatření - já to trošku jinak formuluji - začínáte jako vláda prosazovat, a zda to už začíná přinášet efekt a jaký. Chtěl bych mu připomenout, že recese se víceméně projevuje ve všech evropských ekonomikách, nebo v celé Evropě, abych to řekl obecněji, ale přece jenom okolní ekonomiky v tom minulém roce - německá, polská, slovenská i rakouská - rostly. Česká ekonomika klesala. Já bych hledal přece jenom tak trošku tu odpovědnost i v rámci české vlády.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Pan ministr ještě bude reagovat.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Fiskální konsolidaci, pane poslanče, neděláme pro fiskální konsolidaci samu. To není cíl. To je základní podmínka budoucí prosperity. Já chápu, že se lišíme v názoru, jak tu budoucí prosperitu zajistit, a že máme na to zcela opačné recepty. Nechme tedy rozhodnout někoho, kdo to dělá bez jakékoliv ideové předpojatosti, a to jsou ti, kteří financují naši provozní potřebu. To jsou ti, kteří financují naši provozní službu. Čím větší důvěru v prosperitu mají naši věřitelé, tím nižší rizikové přirážky na naše dluhopisy dávají. Z tohoto hlediska všechny finanční trhy, a to nejsou ani sociální demokraté ani konzervativci, to jsou tvrdí počtáři, z tohoto hlediska všechny finanční trhy věří v budoucí prosperitu České republiky nejvíc ze všech zemí v regionu. To jsou přesná čísla, kterými to lze doložit.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Další interpelaci vznáší pan poslanec Vít Bárta na ministra dopravy Zbyňka Stanjuru ve věci nového ředitele kanceláře generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic. Prosím.

 

Poslanec Vít Bárta: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, dámy a pánové, já jsem velmi rád, že pan ministr přišel. Pevně doufám, že proti panu ministrovi Kalouskovi bude hovořit a odpovídat na dotazy a nebude si plést věřitele s investory a s žebříčkem konkurenceschopnosti České republiky, kde se Česká republika propadá.

V předposledním listopadovém týdnu byl jmenován do funkce ředitele úseku kanceláře generálního ředitele ŘSD jakýsi pan Radek Hanačík. Muž, jehož firma OSFER byla zcela, stoprocentně, finančně závislá na společnosti EUROVIA, Skanska, Strabag. Hanačík svůj stoprocentní podíl ve své společnosti převedl na svého desetiletého syna a v tuto chvíli zastává tedy klíčovou pozici ve vedení ŘSD.

Chci se pana ministra v této souvislosti zeptat, zda nepovažuje danou věc za konflikt zájmů, aby takto významný post na ŘSD byl obsazen mužem, který má z titulu své funkce přístup ke smlouvám, informacím o zakázkách a k jiným důležitým informacím, které jsou tak zásadní z hlediska oné kartelové dohody, s níž ŘSD stále spolupracuje. Především kupříkladu společnost EUROVIA a arbitráž, která rozhoduje o miliardových příjmech pro státní kasu, anebo naopak o miliardových nových závazcích.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Prosím pana ministra o odpověď. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura Obecně chci říct, že to, že si nějaký vedoucí pracovník vybere svého ředitele kanceláře, považuji za samozřejmé, a je to zodpovědnost toho člověka, který si toho svého ředitele kanceláře či ředitele kabinetu, jak se v tom úřadu jmenuje, vybere. Ten za něj nese tu odpovědnost. To za prvé.

Za druhé chci říct, že máte správné informace, nechal jsem si to prověřit. To znamená, tento pán byl jmenován 15. listopadu loňského roku do funkce. Současně s účinností od šestnáctého to bylo zapsáno do obchodního rejstříku, to je veřejně přístupná listina. To, že svůj obchodní podíl převedl na svého syna - rozuměl jsem desetiletého, ale je 93. ročník, takže zřejmě dvacetiletého v letošním roce, teď nevím přesně, který měsíc, ono by to asi nešlo, aby jednatelem byl desetiletý, považuji to spíš za přeřek. Takže z tohoto hlediska formálně tam žádný problém není.

Myslím si, že pokud člověk, který působí ve státní sféře, má příbuzné, kteří podnikají, a pokud se neprokáže nějaký střet zájmů, tak je to v pořádku. Nedokážu říct, kolika lidí, ať už na vedoucích, či běžných místech ve státní sféře, se týkalo to, že jejich příbuzní, ať už to jsou děti, rodiče, manželky, druhové, podnikají. Důležité je, že tento člověk nemá žádnou rozhodovací pravomoc, co se týká investiční výstavby a jednotlivých zakázek. Podle informací, které mám, do kanceláře generálního ředitele spadá odbor správní, personální, právní a informatika. Všechny ostatní, které se týkají samotné výstavby, nemá na starosti a pevně věřím, že se žádný střet zájmů neprokáže. V okamžiku, kdy by se tak stalo, že by došlo k (nesrozumitelné) informaci, tak samozřejmě bych já osobně požádal generálního ředitele, aby personálně zasáhl. Chci říci, že to je jeho zodpovědnost. Nemám důvod, abych já mu říkal, kdo má, či nemá dělat šéfa kanceláře, dokud se neprokáže nějaké napojení.

O té firmě samozřejmě vím, je to veřejná informace, že tam byl vlastníkem i jednatelem. Protože nemá žádnou rozhodovací pravomoc k jednotlivým zakázkám, tak si nemyslím, že v této chvíli může dojít ke střetu zájmů. Pokud by došlo k tomu, že někdo vynese nějaké informace, nevím jaké informace, jakým způsobem by se k nim dostal, tak pak bych samozřejmě požádal ředitele, aby zasáhl. Nic víc k tomu nemám.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Padne ještě doplňující otázka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP