(11.30 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Na výcviku afgánských bezpečnostních sil jsme se mimo vojenskou policii podíleli prostřednictvím vrtulníkového výcvikového týmu na kábulském mezinárodním letišti nebo pomocí operačního styčného a poradního týmu ve Vardaku. Pro vaši informaci uvádím, že vrtulníková jednotka nalétala v roce 2011 při výcviku s afghánskými piloty a palubními střelci více než jeden tisíc letových hodin a provedla více než 300 společných pěších či kombinovaných patrol prohledávajících aeromobilních operací k zabezpečení logistických konvojů.

Na podpoře nasazených sil se podílela v provincii Paktika vrtulníková jednotka Armády České republiky, která zabezpečovala leteckou přepravu osob a materiálu, podporovala nasazení Sil rychlé reakce a poskytovala služby spojené s evakuací zraněných a nemocných vojáků NATO a afghánských bezpečnostních sil.

V provincii Kandahár působilo úkolové seskupení speciálních sil, které cvičilo afghánskou speciální jednotku a zároveň zasahovalo v nedostupných problematických oblastech Afghánistánu s cílem vytvořit zde podmínky pro předání odpovědnosti do rukou afghánské administrativy.

V roce 2011 bohužel utrpěla Česká republika v Afghánistánu dvě ztráty na životech a jedno těžké zranění. Při plnění operačního úkolu zahynul rotmistr Robert Vyroubal v důsledku najetí vozu na improvizované výbušné zařízení v květnu roku 2011. Dne 6. července roku 2011 utrpěl rotmistr Adrian Werner při napadení základny těžké střelné zranění, kterému po převozu do České republiky podlehl. Mohu zde vyjádřit hlubokou lítost předsedy vlády a ostatních členů vlády s rodinami pozůstalých. Zároveň mohu potvrdit, že Ministerstvo obrany poskytlo v této životní situaci nezbytnou pomoc.

Významné zastoupení měla Česká republika rovněž v silách KFOR v Kosovu. Hlavní část zapojení do operace Joint Enterprise v rámci sil KFOR tvořil prapor operačních záloh dislokovaný na území České republiky. Svoji pohotovost ukončil v polovině roku 2011 a následně byla zahájena i likvidace základny Šajkovac, která měla sloužit k jeho přijetí v Kosovu.

Pro případné nasazení v operacích mimo území České republiky bylo dále v prvním pololetí roku 2011 připraveno 305 osob k nasazení do operací Sil rychlé reakce NATO a ve druhé polovině roku 2011 pak 727 osob. Po celý rok 2011 bylo v pohotovosti do 50 osob k případnému nasazení do systému pohotovostního ujednání Organizace spojených národů.

V mírových misích OSN v Afghánistánu, Kosovu a Kongu působilo celkem pět vojenských pozorovatelů Armády České republiky.

Pokud jde o finanční stránku nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2011, bylo v jednotlivých operacích vyčerpáno celkem 1 809 587 tis. Kč. Působení bylo v plném rozsahu hrazeno z rozpočtu Ministerstva obrany bez požadavku na další navýšení.

Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, působení v zahraničních operacích má významný přínos pro úsilí o udržení mezinárodní bezpečnosti, a to v Evropě i ve vzdálených regionech. Úspěch v plnění náročných úkolů a mnohdy rizikových a v klimaticky náročných oblastech svědčí o kvalitní přípravě a odpovědném přístupu českých vojáků. Zkušenosti získané v operacích jsou využívány k dalšímu zvýšení kvality výcviku sil a jsou neocenitelnou pomocí při přípravě nových jednotek vysílaných do zahraničních operací.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Teď bych uvedl pana poslance Václava Klučku jako zpravodaje, aby se vyjádřil k usnesení, které přijal výbor k této informaci o nasazení prostředků. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane místopředsedo. Vážený pověřený pane ministře, kolegové, kolegyně, po velmi podrobné zprávě pana ministra mi dovolte vás seznámit s usnesením výboru pro obranu z 9. schůze ze dne 3. října 2012 k Informaci o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany České republiky v zahraničních operacích v roce 2011, sněmovní tisk 750.

Výbor pro obranu po odůvodnění náměstka ministra obrany České republiky generála v záloze Ing. Vlastimil Picka, zpravodajské zprávě poslance Ing. Václava Klučky a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně:

1. vzít na vědomí Informaci o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany České republiky v zahraničních operacích v roce 2011,

2. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky,

3. děkuje příslušníkům Armády České republiky za vzorné plnění úkolů v rámci nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany České republiky v zahraničních operacích v roce 2011.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Otevírám obecnou rozpravu k tomuto bodu. Prosím, kdo se hlásí do rozpravy o nasazení sil Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2011? Pokud se nehlásí nikdo, tak bych obecnou rozpravu k tomuto bodu ukončil a otevřel rozpravu podrobnou. Vypadá to, že ani do podrobné rozpravy nejsou žádné příspěvky, takže bych v tom případě i podrobnou rozpravu ukončil.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, který jste tady před chvílí slyšeli, který přednesl zpravodaj pan poslanec Klučka, který vlastně konstatuje, že bereme na vědomí a zároveň děkujeme příslušníkům Armády České republiky. Takže toto usnesení, které tady bylo přečteno budeme nyní hlasovat. Já jsem ještě pro jistotu zagongoval, můžeme tedy hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout toto usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 226. Přítomno je v této chvíli 118 poslanců, pro hlasovalo 91, proti 14, takže to bylo přijato.

 

Máme tady bod

 

152.
Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky
se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně
za období leden - červen 2012
/sněmovní tisk 809/

Opět prosím pana ministra Stanjuru, aby bod uvedl.

 

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura Tento materiál obsahuje přehled o účasti na vojenských cvičeních jednotek a štábu Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, která proběhla v období leden a červen 2012. Dále materiál informuje o účasti velitelů a štábů Armády České republiky na těchto cvičeních.

V tomto období byla vojenská cvičení realizována podle plánu schváleného usnesením vlády ze dne 23. listopadu 2011. Jednotky a štáby Armády České republiky se v tomto období zúčastnily celkem 40 vojenských cvičení se zahraničními partnery, z tohoto počtu jich na území České republiky bylo celkem 16. Celková finanční částka na zabezpečení účasti na všech těchto cvičeních byla 44 360 tis. Kč.

Tento materiál vzala vláda na vědomí svým usnesením 6. září 2012. Usnesení má číslo 649. Následně je 14. listopadu loňského roku projednal také výbor pro obranu Poslanecké sněmovny a doporučil je Poslanecké sněmovně vzít na vědomí.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Teď prosím pana poslance Alexandra Černého, aby přednesl návrh usnesení. Prosím.

 

Poslanec Alexander Černý: Dobrý den. Děkuji za slovo pane místopředsedo.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro obranu z 10. schůze ze dne 14. listopadu 2012 k Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábu Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden až červen 2012, sněmovní tisk 809.***
Přihlásit/registrovat se do ISP