(15.30 hodin)
(pokračuje Votava)

Stát musí v souladu s mezinárodní úmluvou v oblasti kontroly omamných a psychotropních látek vytvořit poměrně složitý kontrolní mechanismus pro kontrolu jak pěstování, tak předepisování marihuany. Pěstitelé, jejichž počet bude omezen, nebude tady velké konkurenční prostředí, budou moci konopí pěstovat na základě udělené licence a samozřejmě budou chtít docílit co největší zisk. Výsledkem tedy bude zřejmě velmi drahý produkt v lékárnách. Podle odhadů může měsíční dávka pro nemocného v lékárně vyjít i na 10 tisíc korun, protože zdravotní pojišťovny ji prostě odmítly hradit. A to je pro mě těžko pochopitelné. Pro nemocné ve starobním nebo invalidním důchodu, a těch je většina, to bude prakticky nedostupné. Nemocní tak budou postaveni před dilema vybrat si mezi marihuanou legální, ale nedostupnou, nebo nelegální, ale pro ně dostupnou, samozřejmě se vším, co z toho vyplývá. A tak si na zahrádce či doma v květináči potají nějakou tu rostlinku stejně vypěstují nebo jinak obstarají a samozřejmě mohou býti vystaveni kriminalizaci. To je jasné.

Ptám se tedy: Je možné, aby zdravotní pojišťovny, když ne plně, tak alespoň částečně hradily přípravky z konopí? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Poprosím pana ministra Hegera o odpověď na tuto interpelaci. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za slovo, pane předsedající.

Vážený pane poslanče Votavo, dámy a pánové, děkuji za tuto interpelaci, která otevírá problém, který je opravdu nesnadně řešitelný a nemá v sobě rozumný kompromis. Jak jste zmínil, nejste příznivcem legalizace měkkých drog a já sám k této věci mám postoj, který nemohu vyjádřit nějakým jednoduchým přímým tvrzením a vyžadoval by rozsáhlou diskusi, ale popravdě řečeno naděje, které byly očekávány od poslanecké iniciativy ve smyslu legalizace konopí pro nemocné pacienty, které jim měly drogu velmi zpřístupnit, nejsou úplně jisté a já sám trošku pochybuji, jestli budou plně naplněny.

Problém má mnoho vrstev. Stručně jenom zmíním, že jsme signatářem protidrogové úmluvy a musíme dodržovat jisté zákonitosti, takže často uváděné příklady například z Izraele nejsou úplně relevantní, protože tam úmluva dodržována není. Naopak v zemích, kde úmluva dodržována je, jako je Německo nebo Velká Británie, se počet pacientů, kteří jsou konopím léčeni, pohybuje okolo zhruba dvou tisíc, takže při přepočtu obyvatel my tady uvažujeme o léčbě pacientů, kterých jsou maximálně stovky. Na druhé straně relaxační a analgetické účinky a jiné život zlepšující účinky konopí by bylo možné zcela kontinuálně registrovat u těžkých pacientů, kteří tedy mohou tuto drogu používat dneska legálně ze zákona podle nedávno prošlé novely, ale velmi podobné účinky, pocity vylepšující, lze pozorovat i u lidí méně nemocných a venkoncem i u lidí zdravých, u kterých je tato droga podle protidrogových úmluv zakázaná, ať si o tom kdo chce myslí co chce.

A teď narážíme na hlavní cenovou bariéru, a to je fakt, že povolení užívat tuto drogu přes její všeobecný zákaz ke všeobecnému použití bylo tedy možné učinit jedině komplikovanou cestou farmaceutické výroby. A nikoliv tedy nízký stupeň konkurence nebo jaksi umělé zvyšování ceny, ale právě farmaceutické postupy způsobují to, že produkce této drogy podle všech farmaceutických pravidel a zabezpečení je takhle drahá. Abych demonstroval, o čem mluvím, tak tady uvedu fakt, že zatímco normální mléko v krabici stojí 15 korun, tak mateřské mléko zpracované podle velmi podobných farmaceutických postupů stojí jeden litr, přepočteno, samozřejmě se používá podstatně menší množství, asi tisíc korun. Takže buď můžeme mít konopí legalizované a mohou ho používat velmi široké skupiny pacientů, kteří si potřebují vylepšit život, nebo ho můžeme mít tak, jak ho máme teď, zlegalizované cestou farmaceutického průmyslu, ale bude velmi drahé, a abychom naplnili úmluvy, musí léky podléhat určité kontrole, přísným předpisům lékařů a nemohou být zcela volné a široce používané.

Poslední věc, kterou k tomu řeknu, je, že náš zákon č. 48/1997 přímo přikazuje, aby se z veřejného zdravotního pojištění hradily pouze věci, které jsou prokázaně léčebně účinné, a přes všechny populární články v novinách a různé proklamace je dneska nezvratným faktem, že účinnost konopí jako léčiva není brána jako seriózní a léčivo v této farmaceutické podobě je považováno pouze za podpůrný léčivý prostředek a ty dnes nejsou prakticky v celé šíři hrazeny.

Děkuji. (Bouřlivý potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Pane kolego, máte ještě doplňující otázku na pana ministra? Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Dostalo se vám potlesku. Já jsem jasně řekl, že bych nikdy nezvedl ruku pro legalizaci měkkých drog. To je pro mě naprosto zásadní, ale ze svého nejbližšího okruhu opravdu vím o lidech, kterým použití marihuany na některé nemoci zásadně pomohlo, minimálně jim vzalo trápení, které měli, prostě bolesti. Takže si myslím, že když jsme tento zákon schválili, a těch lidí, nevím, jestli jich jsou stovky, nebo tisíce, tak by možná měl být smyslem toho, aby si to nepěstovali ilegálně, protože si to tedy většina z nich dosud nějakým způsobem opatřovala, takže si i myslím, že v těch oprávněných, opravdu oprávněných případech by pojišťovna měla alespoň částečně prostředky hradit, aby byly v oprávněných případech opravdu dostupné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Pan ministr dá ještě doplňující odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Já se před odpovědí trošku omluvím za nadšený potlesk, který jistě souvisel s těmi zde zmíněnými narozeninami, které nestojí za řeč.

Ale děkuji za seriózní diskusi. Já si myslím, že jestli opravdu odborná diskuse, a je to vysoce odborný problém, bude směřovat k tomu, že jsou nějaké skupiny pacientů, kteří z konopí benefitují a nemohou se bez této drogy obejít, je to situace, která není úplně analogická třeba podávání morfia, kde prostě také není možné morfium podávat každému jenom tak pro lehkou úlevu a rezervuje se pro některé výjimečné stavy. Takže tam se jistě najde nějaká specifická situace, kdy pojišťovny doporučí, aby preparát byl hrazen. Vysoká cena, jak je u nás prognózovaná, není žádnou raritou České republiky. Je vysoká všude právě díky farmaceutickým procesům, které máme nad sebou. Tím spíše jaksi nelze konopí nejenom pro jeho drogový účinek dát k dispozici v široké míře už i pro riziko toho, že by mohlo být zneužíváno a být v kontroverzi s protidrogovou úmluvou.

Já myslím, že věc se rozběhne a bude podrobena další diskusi a bude dále zkoumána.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Dalším interpelujícím je pan poslanec Vít Bárta, který vznáší interpelaci na ministra financí Miroslava Kalouska ve věci povolování videoloterijních terminálů. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP