Stenografický zápis 6. schůze, 17. října 2002


(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


28. Informace vlády o důsledcích povodní v srpnu 2002 a o opatřeních a záměrech k jejich řešení aktuálně i v dlouhodobějším horizontu

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Václav Exner
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Martin Říman
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Tomáš Teplík
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Radim Chytka
Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Michal Kraus
Poslanec František Beneš
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Václav Exner
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Petr Lachnit
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla


29. Návrh poslanců Martina Kocourka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) /sněmovní tisk 21/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Oldřich Vojíř
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Říman
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 13 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání pokračovalo ve 14.15 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


84. Senátní návrh ústavního zákona o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 50/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Kováčik
Senátorka Dagmar Lastovecká
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 14.22 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.35 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Miloslav Výborný
Senátorka Dagmar Lastovecká


28. Informace vlády o důsledcích povodní v srpnu 2002 a o opatřeních a záměrech k jejich řešení aktuálně i v dlouhodobějším horizontu

Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Tomáš Dub
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Václav Exner
Poslanec Tomáš Dub
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Václav Exner
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Tomáš Dub
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Petr Bratský


86. Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony /sněmovní tisk 59/ - třetí čtení

Ministr vlády ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Tom Zajíček
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Tom Zajíček
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Tom Zajíček


91. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 70/ - třetí čtení

Poslanec Evžen Snítilý
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Evžen Snítilý
Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec Evžen Snítilý


82. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 67/ - třetí čtení

Poslankyně Eva Nováková
Poslanec Stanislav Grospič
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 15.55 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


76. Ústní interpelace

Poslankyně Alena Páralová
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Alena Páralová
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Martin Říman
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Martin Říman
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Alena Páralová
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Alena Páralová
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno 16.27 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 17.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Václav Exner
Poslanec Václav Frank
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Václav Frank
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Svatomír Recman
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Rusnok
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Svatomír Recman
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Rusnok
Poslanec František Beneš
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec František Beneš
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Miloslav Kučera
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Miloslav Kučera
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Walter Bartoš
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslankyně Alena Páralová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 18.30 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP