Stenografický zápis 6. schůze, 22. října 2002


(Jednání zahájeno ve 14.05 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


44. Návrh na volbu finančního arbitra a jeho zástupce

Poslanec Pavel Hojda
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání pokračovalo ve 14.20 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Hojda


49. Návrh na volbu místopředsedy a členů prezidia Fondu národního majetku České republiky

Poslanec Pavel Hojda


50. Návrh na volbu členů dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky

Poslanec Pavel Hojda


51. Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury

Poslanec Pavel Hojda


52. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Poslanec Pavel Hojda


53. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Poslanec Pavel Hojda
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 14.38 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.15 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


70. Výroční zpráva o hospodaření České televize za rok 2001 /sněmovní tisk 34/

Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslankyně Ivana Levá
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Jaromír Talíř
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Petr Pleva
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslankyně Taťána Fischerová
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda PSP Jan Kasal
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Kateřina Dostálová
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Milan Urban
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 16.23 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.21 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec Pavel Hojda


49. Návrh na volbu místopředsedy a členů prezidia Fondu národního majetku České republiky51. Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury

Místopředseda PSP Jan Kasal


29. Návrh poslanců Martina Kocourka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) /sněmovní tisk 21/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Michal Kraus
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Miloslav Vlček
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 18.09 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.30 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


80. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) /sněmovní tisk 63/ - třetí čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Josef Vícha


87. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 65/ - druhé čtení

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Miloš Titz


88. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 65/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 18.45 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 19.10 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Pavel Hojda


49. Návrh na volbu místopředsedy a členů prezidia Fondu národního majetku České republiky

Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze ukončena v 19.15 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP