(15.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím o stanoviska. Pan ministr opět neutrální, zpravodaj doporučuje.

 

Budeme hlasovat, a to v hlasování s pořadovým číslem 192. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 192 bylo přítomno 180 poslankyň a poslanců, pro se vyslovilo 126, proti bylo 5. Návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji. Nyní budeme hlasovat o části A odst. III bod 9.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Stanovisko pana ministra? (Gross: Neutrální až mírně pozitivní.) Neutrální až mírně pozitivní. Pan zpravodaj? Doporučuje.

 

Budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 193, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování s pořadovým číslem 193 z přítomných 180 pro bylo 117, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Tomáš Dub: Vážené kolegyně a kolegové, nyní budeme hlasovat stále o části A odst. III bod 10.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Stanovisko pana ministra?

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: To je povinnost ze zákona. Redundantní, neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pan zpravodaj doporučuje. Budeme hlasovat v hlasování s pořadovým číslem 194.

 

Zahajuji toto hlasování a ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu?

Konstatuji, že v hlasování s pořadovým číslem 194 bylo přítomno 180 poslankyň a poslanců, pro bylo 94, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Pokračujeme.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji. Nyní budeme hlasovat stále o části A odst. III bod 11.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Stanovisko pana ministra? (Gross: Neutrální.) Pan zpravodaj? (Zpravodaj: Také neutrální stanovisko.) Dvě neutrální stanoviska a my se rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 195.

 

Toto hlasování zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování s pořadovým číslem 195 z přítomných 179 pro se vyslovilo 57, proti bylo 56. Návrh nebyl přijat.

 

Pokračujeme prosím dál.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji. Budeme hlasovat stále o části A odst. III, poslední bod č. 12.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Stanovisko pana ministra? (Gross: Neutrální až mírně pozitivní.) Pan zpravodaj doporučuje.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 196 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

Konstatuji, že v hlasování číslo 196 z přítomných 180 pro se vyslovilo 144, proti byl jeden. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vyrovnali s návrhy uvedenými pod písmenem A. Pokračujte, pane zpravodaji, dalším návrhem. Části I, II a III a nyní nás čeká část IV.

 

Poslanec Tomáš Dub: Takže budeme, vážené kolegyně a kolegové, hlasovat o té poslední části, to je odst. IV pana poslance Exnera.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zeptám se na stanoviska. Pan ministr, prosím? (Gross: Neutrální.) Pan zpravodaj? (Zpravodaj: Doporučuji.) Budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 197 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 197 z přítomných 180 pro se vyslovilo 59, proti 57. Návrh nebyl přijat.

 

Můžeme pokračovat, prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, budeme nyní hlasovat o části B a také po částech. První část je "žádá vládu, aby předložila strategii obnovy území k projednání na příštím jednání Poslanecké sněmovny".

 

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím stanoviska, nejprve pana ministra. (Gross: Neutrální, spíš negativní.) Pan zpravodaj navrhuje, tudíž je stanovisko logické.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 198 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 198 z přítomných 179 pro se vyslovilo 86, proti 57. Návrh nebyl přijat.

 

Teď poprosím pana zpravodaje, abyste přečetl druhou část vašeho návrhu, protože tady padl až v podrobné rozpravě ve třetím čtení, abychom přesně věděli, o čem hlasujeme.

 

Poslanec Tomáš Dub: Ano, paní místopředsedkyně. Druhá část má znění: "žádá vládu, aby provedla analýzu činnosti ústřední povodňové komise v době povodní a o výsledku informovala Poslaneckou sněmovnu Parlamentu".

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ptám se na stanoviska, nejprve pana ministra. (Gross: Redundantní, mírně negativní.) Pan zpravodaj doporučuje.

Promiňte, já jen teď na slova pana ministra kultury upřesním, že jsme si před zahájením tohoto hlasování v podrobné rozpravě ve třetím čtení doplnili písemný podklad, který k tomu máme, právě o tento návrh. Možná jste tady v tu chvíli nebyl, ale tato procedura hlasování byla schválena. Proto můžeme v tuto chvíli hlasovat.

 

A učiníme tak v hlasování 189, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 199 bylo přítomno 180, pro se vyslovilo 94, proti 54. Návrh byl přijat.

 

Prosím, navrhněte další postup, pane zpravodaji.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji, paní místopředsedkyně. Teď budeme hlasovat o části C. Odstavec I už byl schválen v prvním hlasování, bere na vědomí, takže část C odst. II.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Je pravda, že o tomto návrhu můžeme hlasovat, protože má poněkud jiný text, než měl návrh A II, a proto zahajuji toto hlasování. Ponese pořadové číslo 200. Zeptám se ještě předtím ovšem na stanovisko pana ministra? (Gross: Doporučuji.) Pan zpravodaj? (Zpravodaj: Doporučuji.)

 

Zahajuji hlasování číslo 200. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 200 bylo přítomno 180 poslankyň a poslanců, pro bylo 166, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Další návrh, pane zpravodaji.

 

Poslanec Tomáš Dub: Nyní budeme hlasovat o návrhu C III.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: C III a máme tam dva návrhy uvedené pod číslicí 1 a 2.

 

Poslanec Tomáš Dub: Doporučuji, abychom o tom hlasovali najednou.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Odděleně, tak jak navrhl pan poslanec Exner, tudíž zahajuji hlasování o návrhu C III č. 1. Toto hlasování ponese číslo… Ještě pardon, stanoviska? Pan ministr doporučuje, pan zpravodaj doporučuje.

 

Budeme hlasovat v hlasování s pořadovým číslem 201. Zahajuji toto hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování s pořadovým číslem 201 z přítomných 180 poslankyň a poslanců pro bylo 168, proti 3. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP