(15.20 hodin)

Poslanec Tomáš Dub: Budeme hlasovat o posledním návrhu - část C odst. 3 bod 2. (Ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 202, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 202 ze 180 přítomných pro bylo 141, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Domnívám se, že jsme se vyrovnali se všemi pozměňovacími návrhy. Vidím ještě poznámku, ke které se hlásí pan poslanec Bratský.

 

Poslanec Petr Bratský: Paní předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl poprosit, jestli bychom poslední hlasování, které prošlo, mohli upravit českým jazykem, jestli by mohli dostat pravomoc zapisovatelé, aby to bylo správně, protože ta věta vypadá tak, že jí téměř není možné rozumět. Jde o to, aby se poslední bod napsal správně česky.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane poslanče, já vám v této chvíli nemohu vyhovět, protože podrobná rozprava ve třetím čtení slouží k tomu, abychom opravili jak legislativně technické, tak také gramatické chyby. Ten moment, kdy jsme tak mohli učinit, uplynul. V tuto chvíli jsme hlasovali, a já věřím, že s plným vědomím, o textu, který ležel před námi všemi na stole, a v této podobě jsme jej také schválili. Následovat nyní může pouze jediné hlasování, a to je hlasování o návrhu tohoto usnesení jako o celku.

 

Já toto hlasování zahajuji. Má pořadové číslo 203. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 203 z přítomných 180 poslanců hlasovalo pro 172, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme skončili projednávání bodu č. 28. Děkuji zpravodaji, děkuji panu místopředsedovi vlády Grossovi, že se ujal této role a zastoupil předsedu vlády.

 

Budeme nyní pokračovat dalšími body. Protože už uplynula lhůta, která byla nutná k tomu, abychom mohli projednávat třetí čtení - prosím všechny zástupce klubů, aby zajistili přítomnost svých poslanců - budeme pokračovat bodem 86 a následovat bude bod 91.

 

Nyní přistupujeme k projednávání bodu

 

86.
Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření
v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony
/sněmovní tisk 59/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr Vladimír Mlynář a zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Tom Zajíček.

Pozměňovací návrhy jsme obdrželi ve sněmovním tisku 59/3. Otevírám nyní rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, a táži se, zda se někdo do této rozpravy hlásí z místa. - Žádnou takovou přihlášku nevidím, proto rozpravu končím.

Ptám se na závěrečné slovo nejprve navrhovatele. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vlády ČR Vladimír Mlynář: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, myslím, že vše podstatné bylo řečeno, a nechci prodlužovat čas. Předem děkuji sněmovně za přijetí návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Ptám se pana zpravodaje Toma Zajíčka, zda chce vystoupit se závěrečným slovem. Ano.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Nechci využít závěrečného slova, jen se ujišťuji, že byly načteny i legislativně technické úpravy, které byly předmětem usnesení ústavně právního výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane zpravodaji, my jsme obdrželi pozměňovací návrhy, které se týkají také návrhů ústavně právního výboru, a tudíž předpokládám, že jsou v něm uvedeny.

Ptám se ještě, zda chce vystoupit zpravodajka ústavně právního výboru Hana Orgoníková se závěrečným slovem. Prosím o klid a soustředění!

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Paní místopředsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, já se domnívám, že věc je natolik jasná, že pan poslanec Zajíček, který je zpravodajem výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, udělá i za ústavně právní výbor tuto službu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní poslankyně. Přistupujeme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje poslance Toma Zajíčka, aby nám oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Já si dovolím ctěné sněmovně jenom sdělit, že jedinými úpravami, které jsou zde navrženy, jsou pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony. Jsou obsaženy v usnesení ústavně právního výboru č. 14 z 11. října 2002. Jsou obsaženy ve sněmovním tisku 59/2. Z toho důvodu nebudu tyto pozměňovací návrhy číst. Jsou legislativně technické povahy. Jsou to vesměs věci, které byly zapomenuty při převodu kompetencí z úřadů na ministerstvo.

Z toho důvodu si myslím a ptám se sněmovny, jestli by přijala můj návrh, aby se hlasovalo o těchto legislativně technických úpravách jedním hlasováním jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já tento návrh vnímám. Ptám se, zda má někdo námitku proti tomuto postupu. Hlásí se paní poslankyně Orgoníková.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Já chci pouze připomenout, že bod 4A, to není legislativně technická připomínka, ale věcná změna, takže tam prosím, aby se hlasovalo zvláště.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane zpravodaji?

 

Poslanec Tom Zajíček: Vážená paní místopředsedkyně, navrhuji, aby se hlasovalo o pozměňovacích návrzích obsažených ve sněmovním tisku 59/2, a to o A1, A2 a A3 jedním hlasováním a pak o A4 dalším hlasováním. Pak můžeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane zpravodaji, dovolím si vás upozornit, že budeme hlasovat podle sněmovního tisku, který má číslo 59/3. Jsou to pozměňovací návrhy, které jsou přenosem usnesení ústavně právního výboru, a jsou tam obsaženy všechny návrhy, které jsou ve sněmovním tisku 59/2. Žádný jiný návrh se tam nevyskytuje.

Myslím, že procedura, která zde byla nyní řečena, je nám všem zřejmá. Budeme hlasovat nejprve souhrnně o bodech A1 až A3 a pak zvláště o A4. Je tomu tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Tom Zajíček: Ano.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za potvrzení. Registrovala jsem návrh na odhlášení, proto vás nyní odhlašuji a prosím, abyste se znovu přihlásili k tomuto hlasování, které je před námi.

Pane zpravodaji, prosím, abyste ještě jednou uvedl první návrh, o němž budeme hlasovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP