(15.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Poprosím vás trošku o shovívavost, pane poslanče, protože pan poslanec Dub je pár měsíců poslancem a ujal se nelehké zpravodajské role teprve dnešní den. Věřím, že se shovívavostí přijmete to, že zcela neumí všechny procedurální jemnosti jednacího řádu. Určitě bychom toto opomenutí uměli napravit v tuto chvíli, kdybychom přistoupili k hlasování o bodu C. Prosím tedy, abychom nyní s vědomím toho, co zde bylo právě řečeno, to znamená, že hlasujeme o návrhu pod písm. A I, který je v kolizi s návrhem C I, abychom hlasovali o tom, kdo je pro.

 

Je to hlasování s pořadovým číslem 183. Já toto hlasování zahajuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování s pořadovým číslem 183 z přítomných 181 se pro vyslovilo 110 poslanců, proti bylo 12. Návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat. Prosím, pane zpravodaji, uveďte další návrh. Poprosím o klid v jednací síni.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dalším bodem je A II - oceňuje činnost a velkou obětavost všech, kteří v době povodní i po nich přispěli a přispívají ke zmírnění jejich průběhu, pomohli ochránit životy a majetek, zajistit bezpečnost nebo materiálně, finančně nebo jinak pomohli postiženým.

Upozorňuji, že tento bod je v kolizi s bodem C návrhu pana poslance Vlčka - bod C II.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Můžeme tedy hlasovat. Máte prosím poznámku, pane poslanče?

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Paní předsedající, chtěl bych požádat vaším prostřednictvím pana kolegu, protože to máme všichni před sebou, aby to nečetl, zbytečně se zdržujeme.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dobrá, přizpůsobíme se tomuto návrhu. Poprosím nyní před hlasováním o stanovisko k tomuto návrhu pana ministra.

(Předkladatel má stanovisko neutrální. Zpravodaj dává přednost A II.)

Rozuměli jsme těmto stanoviskům.

 

Budeme hlasovat v hlasování s pořadovým číslem 184. Kdo je pro přednesený návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 184 skončilo. Z přítomných 181 pro bylo 87, proti 15. Návrh nebyl přijat.

 

Můžeme pokračovat. Prosím o uvedení dalšího návrhu.

 

Poslanec Tomáš Dub: Dalším bodem, o kterém budeme hlasovat, bude bod A III odstavec 1.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zeptám se na stanoviska.

(Předkladatel má stanovisko neutrální. Zpravodaj má stanovisko neutrální.)

 

Rozhodneme o tom v hlasování s pořadovým číslem 185. Já toto hlasování zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování s pořadovým číslem 185 z přítomných 180 pro bylo 54, proti 18. Návrh nebyl přijat.

 

Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Tomáš Dub: Dále budeme hlasovat o části A odstavec 3 bod 2 s tím, že je tam změna - místo "operativních" tam bude "operativně řídících".

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, tuto změnu jsme zaznamenali.

(Předkladatel doporučuje. Zpravodaj doporučuje.)

 

Rozhodneme o tom nyní v hlasování s pořadovým číslem 186. Zahajuji toto hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

Skončilo hlasování s pořadovým číslem 186. Z přítomných 180 pro bylo 154, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Dub: Budeme pokračovat v hlasování o návrhu A odstavec 3 bod 3.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím stanoviska.

(Předkladatel má stanovisko neutrální. Zpravodaj doporučuje.)

 

Budeme hlasovat v hlasování s pořadovým číslem 187. Já toto hlasování zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 187 z přítomných 180 se pro vyslovilo 110, proti byli 4. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Dub: Dále budeme hlasovat též o části A odstavec 3 bod 4.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím stanoviska.

(Předkladatel má stanovisko neutrální. Zpravodaj doporučuje.)

 

Budeme tedy hlasovat, a to v hlasování s pořadovým číslem 188. Zahajuji toto hlasování. Ptám se, kdo je pro uvedený návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování s pořadovým číslem 188 z přítomných 180 pro bylo 55, proti 23. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Tomáš Dub: Budeme hlasovat dále o části A odstavec 3 bod 5.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím stanoviska.

(Předkladatel má stanovisko spíše negativní. Zpravodaj má stanovisko neutrální.)

 

Budeme hlasovat, a to v hlasování s pořadovým číslem 189. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

Konstatuji, že v hlasování s pořadovým číslem 189 z přítomných 180 pro bylo 42, proti 60. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Tomáš Dub: Budeme hlasovat stále o návrhu pana poslance Exnera - A odstavec 3 bod 6.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím stanoviska.

(Předkladatel má stanovisko neutrální. Zpravodaj doporučuje.)

 

Hlasujeme v hlasování s pořadovým číslem 190. Táži se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování s pořadovým číslem 190 z přítomných 180 pro bylo 72, proti 17. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Tomáš Dub: Budeme hlasovat o části A odstavec 3 bod 7.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ptám se na stanoviska.

(Předkladatel má stanovisko neutrální až mírně pozitivní. Zpravodaj má stanovisko neutrální.)

 

Hlasujeme v hlasování s pořadovým číslem 191. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování s pořadovým číslem 191 z přítomných 180 pro bylo 82, proti 18. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Tomáš Dub: Budeme pokračovat a hlasovat o části A odstavec 3 bod 8.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP