(12.50 hodin)
(pokračuje Říman)

Za druhé. Sám pan ministr financí ve svém další slově ukázal, že ve Fondu národního majetku zdaleka nejsou prostředky jenom z případného prodeje Českého Telecomu.

Za třetí je přece evidentní, že by tato částka byla čerpána postupně v horizontu mnoha a mnoha let. To znamená, že 50 miliard teď ani příští rok určitě potřebovat nebudeme.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Římanovi. O odpověď se přihlásil pan ministr Bohuslav Sobotka. Má slovo.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Pane místopředsedo, dámy a pánové, musím říci, že pan poslanec Říman svou poslední větou, kterou zde vyslovil, to znamená větou, že letos ani příští rok 50 miliard potřebovat nebudeme, popřel velkou část důvodové zprávy, kterou zde přednesl zástupce předkladatele pan kolega Kocourek. Čili chci poukázat na tento logický rozpor.

Současně musím říci, že ten návrh je skutečně napsán velmi nešikovně. Já kdybych byl poslancem ODS, který se podílí na stylizaci tohoto návrhu zákona, tak bych tam v žádném případě neuváděl přesnou formulaci, že fond neprodleně převede z výnosu z prodeje majetkové účasti státu na podnikání akciové společnosti Český Telecom na specifický účet "povodňová rezerva" peněžní prostředky ve výši 50 miliard korun. Prostě bych tam uvedl formulaci, kdybych byl poslancem ODS, který navrhuje takovýto návrh zákona, že fond neprodleně převede prostředky z výnosu privatizace. Proč tam uvádět konkrétní privatizaci? Proč vstupovat do privatizačního procesu, který je velmi senzitivní, který v tuto chvíli není ukončen? Proč do něj vnášet prostě další nejistoty, proč v rámci tohoto privatizačního procesu oslabovat pozici státu? My pozici státu oslabovat nechceme, my chceme tento privatizační proces úspěšně zakončit.

Rovněž děkuji poslancům ODS za to, že změnili svoje stanovisko k privatizaci společnosti Český Telecom, protože já si velmi dobře vzpomínám na to, když vláda přijala po velmi dlouhém období přípravy privatizačního procesu konečné rozhodnutí o tom, že se rozhodne prodat podíl ve společnosti Telecom. Já si vzpomínám na kritické ohlasy, které byly ze strany představitelů ODS, kdy představitelé ODS kritizovali vládu za to, že se v tento okamžik rozhodla společnost Telecom prodat. Tady je opět zajímavý názorový vývoj a já musím říct, že v této oblasti tento názorový vývoj vítám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Slovo má pan poslanec Martin Kocourek. Připraví se pan poslanec Karel Vymětal a potom pan poslanec Oldřich Vojíř.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych reagoval ještě v rozpravě na některá slova, která zde zazněla zejména od pana ministra Sobotky.

Za prvé poslanci ODS napsali částku 50 miliard korun přímo do zákona proto, aby vláda neměla žádný prostor, aby se dostala pod tuto částku. Protože se obáváme toho, že v rámci vyjednávání se stotisícovým eseróčkem o prodeji Českého Telecomu se můžeme dočkat ještě mnohých překvapení.

A za druhé - zablokovali jsme příjmy Českého Telecomu proto, protože u této vlády platí ne normální pravidlo, že veškeré příjmy jsou utraceny, ale u této vlády platí, že veškeré příjmy jsou utraceny dřív, než jsou vyprodukovány. A v návaznosti na toto mé tvrzení bych chtěl připomenout ještě kromě zmíněných gripenů za 62,7 miliardy korun, které by hospodaření fondu neohrozilo pravděpodobně, když sociální demokracie s KDU-ČSL a s částí Unie svobody hlasovala pro tento návrh, to by neohrozilo. Dále bych chtěl připomenout, že v roce 2001, v říjnu 2001 tato sněmovna hlasovala o návrhu na zřízení Sociální pojišťovny. Tento návrh předpokládal, že v roce 2001 bude z fondu převedeno 40 miliard korun ve prospěch této Sociální pojišťovny. Tehdy to také nevadilo, tehdy peníze ve fondu byly pravděpodobně.

A za třetí kolegovi Kühnlovi bych chtěl připomenout návrh jeho poslaneckého klubu a klubu KDU-ČSL, který předpokládal v roce 2000 rezervaci sto miliard korun ve Fondu národního majetku na účet důchodové reformy. Tehdy pravděpodobně ve fondu mělo být volných sto miliard korun.

Takže já se ptám, pokud všechny ostatní poslanecké kluby předkládaly své návrhy a nezněl argument, že ve fondu nejsou peníze, proč když předloží takový podobný návrh, a to ještě v poloviční míře, poslanci ODS, tak tento argument tady zní.

A dále co bych chtěl připomenout, že máme také zkušenost, že jakmile do fondu opravdu přijdou peníze, viz Transgas 125 miliard korun, náklady fondu okamžitě vyletí v roce 2002 na neuvěřitelných 142 miliard korun. Proto tento návrh v předstihu a předvídá přímo tyto částky, protože se obáváme, že budeme vždycky pomalejší než vláda, pokud necháme přistát na účet fondu nějaké peníze.

A ještě ke kolegovi Kühnlovi a jeho vyjednávání o ceně Českého Telecomu. Tak za prvé, já jsem myslel, že vláda schválila cenu Českého Telecomu a že o této ceně už se vyjednávat nebude, protože platí usnesení vlády. Toto je pro mne zcela nová informace.

A za druhé, pokud se podíváte do výdajů, které tady slavnostně zmínil pan ministr financí Sobotka, pane kolego Kühnle, tak v tomto podkladu je napsáno 55 miliard příjmů Fondu národního majetku v roce 2003 z prodeje Českého Telecomu. Není toto stejná pozice pro vydírání jako u našeho návrhu? To znamená, pokud přijde s nějakou poslaneckou iniciativou ODS, hledají se argumenty, aby tento návrh neprošel, zatímco ostatní argumenty proti jiným návrhům tohoto typu nepadly. (Šum ve sněmovně.)

Ještě dovolte, abych se zmínil o té takzvané legislativní nedostatečnosti. Tento návrh je posazen na podobném principu, na základě kterého jsou schvalovány dluhopisové programy. Ty zvláštní zákony pro kolegu Krause jsou zákony typu dluhopisových programů, mají akorát tu výhodu, že jsou profinancovány právě touto povodňovou rezervou. Takže to je jediný rozdíl, jinak není legislativně žádný jiný rozdíl včetně vašeho dotazu na formulaci, že o tyto příjmy a výdaje se mění saldo státního rozpočtu. Je to standardní doložka dluhopisových programů, akorát připomínám, že financování dluhopisových programů je ze státních dluhopisů neboli dluhu, nikoliv z jiných příjmů.

Ještě ke kolegovi Kühnlovi. Plně s ním souhlasím, že je lepší vytvořit ministerstvo, ale to je jenom jeho pohled, protože ten je dán jeho specifickou situací. A naše povodňová rezerva vůbec neznamená žádný nový fond, je to prostě jenom účet bez jakýchkoliv nákladů. Je to prostě stejný účet, jako je třeba důchodový účet, a ten máme zřízen také.

A co se týká toho, že by náš zákon ožebračoval veřejné finance - náš zákon je právě postaven na tom, že umožňuje rozpustit rezervy ve státním rozpočtu na úkor snížení deficitu státního rozpočtu, protože naše výdaje nebo případné výdaje spojené s povodněmi jsou kryty z příjmů z privatizace, tedy něčím reálným, a nikoliv deficitem.

Tolik tedy zatím mé vyjádření v rámci rozpravy k jednotlivým podnětům, které zde zazněly. (Potlesk z lavic ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, jak praví kniha Kazatel, všechno má svůj čas. V tuto chvíli je čas na polední přestávku. Já vám chci říct, jaký bude další průběh.

V tuto chvíli vám jsou rozdávány návrhy usnesení, tak jak zazněly k předcházejícímu bodu, tak si je, prosím pěkně, prostudujte přes polední přestávku.

Tento bod přerušíme a odpoledne začneme projednáváním pevně zařazených bodů, kterými jsou ústavní zákon o referendu, kompetenční zákon, zákon o nájmu a podnájmu. Pak se vrátíme a doprojednáme bod, který právě projednáváme. Na něj navazuje návrh na zařazení nového bodu, který přednesla paní místopředsedkyně Němcová. A dnešní odpolední program bychom zakončili ukončením podrobné rozpravy a hlasováním o usneseních, která máte k dispozici.

Vidím, že žádné námitky nejsou, takže přerušuji projednávání tohoto bodu a vyhlašuji polední přestávku do 14 hodin. Ve 14 hodin budeme hlasovat o ústavním zákonu.

Přeji vám dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 13 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP