(14.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené paní poslankyně, páni poslanci, v tuto chvíli mě požádal zástupce poslaneckého klubu ČSSD o přestávku na jednání svého klubu, a to do 14.15 hodin, čili sejdeme se zde za čtvrt hodiny.

 

(Jednání pokračovalo ve 14.15 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Paní poslankyně, páni poslanci, uplynula lhůta, kterou si vyžádali zástupci klubu sociální demokracie na svá jednání. Přestávka byla stanovena do 14.15. Tato lhůta již uplynula, a proto začínáme své odpolední jednání.

V úvodu dovolte upozornění. Před polední pauzou pan místopředseda Kasal navrhl pořad odpoledního jednání. Vzhledem k tomu, že nebyly dodrženy některé lhůty k projednávání ve třetích čteních, a to u zákonů, které jsou uvedeny pod pořadovým číslem 86 a pod pořadovým číslem 91, zahájíme, tak jak bylo avizováno, pořadovým číslem 84, což je senátní návrh ústavního zákona o referendu o přistoupení ČR k EU, a poté navrhuji, abychom se vrátili k přerušeným bodům číslo 28 a 29. Číslo 28 je informace vlády o důsledcích povodní, zkráceně řečeno, číslo 29 je návrh poslanců Martina Kocourka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon číslo 171/1991 Sb.

Toto je v tuto chvíli můj návrh dalšího pořadu schůze. Doufám, že jej zaregistrovali všichni kluboví zástupci, tak aby mohli zajistit přítomnost jak ministrů, tak zpravodajů na dalším jednání, a zahajuji odpolední část dnešní schůze.

 

Zahajujeme bodem číslo 84, kterým je

 

84.
Senátní návrh ústavního zákona o referendu o přistoupení České republiky
k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
ve znění pozdějších ústavních zákonů
/sněmovní tisk 50/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala senátorka Dagmar Lastovecká, kterou mezi námi velmi srdečně vítám, a zpravodaj ústavně právního výboru pan poslanec Miroslav Výborný.

Uvádím, že pozměňující návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 50/5. Otevírám rozpravu, do které se písemně nepřihlásil nikdo. Zeptám se, zda chce v tuto chvíli někdo před zahájením hlasování ve třetím čtení vystoupit s pozměňujícími návrhy, které se samozřejmě mohou týkat pouze legislativně technických chyb, gramatických atd., jak to určuje jednací řád. A protože nevidím žádnou takovou přihlášku, rozpravu končím.

Zeptám se v tuto chvíli na závěrečná slova, nejprve paní… Pardon, omlouvám se, prosím, předseda poslaneckého klubu KSČM pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, paní předsedající. Před závěrečným hlasováním bych chtěl poprosit o desetiminutovou přestávku na poradu klubu KSČM.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Před závěrečným hlasováním, čili teď na programu pouze případná závěrečná slova. Zeptám se nejprve paní navrhovatelky, zda chce pronést své závěrečné slovo. Ano, prosím, paní senátorko.

 

Senátorka Dagmar Lastovecká: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, chtěla bych pouze říci pár slov k pozměňovacím návrhům, které byly předloženy. Chci znovu zopakovat, že všechny tyto návrhy byly již projednávány jak na politické úrovni, tak ve výborech, a žádný z těchto návrhů nenalezl většinovou podporu. Proto dopředu avizuji, že moje stanovisko za předkladatele bude negativní ke všem pozměňovacím návrhům.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Zeptám se na totéž - závěrečné slovo pana zpravodaje. Prosím, pane poslanče. Prosím zároveň o klid.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP