(14.20 hodin)

Poslanec Miloslav Výborný: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové. Předsedkyně ústavně právního výboru Senátu pečlivě a pravdivě odůvodnila, proč předkladatelé odmítají pozměňovací návrhy. Je tomu vskutku tak. Ve všech orgánech, které projednávaly tento tisk, byly tyto pozměňovací návrhy předneseny a nezískaly podporu.

Mám stejný názor jako předkladatelé.

Úplně na okraj bych chtěl upozornit na jednu otázku. Ve sněmovním tisku 50 se v čl. 1, čl. 2 i čl. 3 hovoří celkem správně - a to je výsledek dohody - o Smlouvě o přistoupení České republiky k Evropské unii. Tato věta je obsažena jak v textu návrhu, tak v důvodové zprávě, a pravděpodobně v textu návrhu zákona, jak usuzuji, je pravopisná chyba, kterou bude třeba opravit, a tím se jistě bude pak zabývat i Senát.

To není žádný návrh, to je jenom upozornění. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Také já vám děkuji a zeptám se zástupce výboru pro evropskou integraci pana poslance Libora Roučka, zda chce také mít závěrečné slovo. - Není tomu tak.

Vzhledem k tomu, že bychom měli nyní v tuto chvíli přistoupit k závěrečnému hlasování, a protože zde byl vznesen požadavek na přestávku na jednání klubu KSČM v trvání 10 minut, vyhlašuji nyní přestávku do 14.35 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 14.22 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP